เรื่อง
ปฏิบัติ
20 ส.ค. 2562 แก้ไขคำสั่ง หน้าที่ 5 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ส.ค. 2562 ด่วนที่สุด การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภาประจำปี 2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ส.ค. 2562 การคัดเลือกครูภาษาไทยดีเด่น ฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ส.ค. 2562 รายงานสถิติผลการสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา2561 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ส.ค. 2562 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 ส.ค. 2562 แจ้งรายละเอียดการโอนเงิน (งบประมาณ) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
20 ส.ค. 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการครูรักษ์ถิ่น กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ