[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
  
  
  
กศน.อำเภอ 
แผนผังหน่วยงาน
เธˆเน‰เธฒเธ‡เน€เธซเธกเธฒเธšเธฃเธดเธเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุดชดา บัวไชย
ครูผู้สอนคนพิการ
Click ดูประวัติ
นางอรอุมา สงสัย
ครูผู้สอนคนพิการ
Click ดูประวัติ
นางจิระวรรณ ชูแก้ว
บรรณารักษ์
Click ดูประวัติ
นายธีระพงค์ แป้นแก้ว
ยามรักษาความปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นายสุวรรณศักดิ์ รอดไฝ
ยามรักษาความปลอดภัย
Click ดูประวัติ
นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ
ครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ
Click ดูประวัติ
จ่าสิบเอกอนุรักษ์ ชุมจินดา
ครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ
Click ดูประวัติ
จ่าสิบเอกภาสกร ด้วงจันทร์
ครูประจำกลุ่มทหารกองประจำการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหารสถานศึกษา
2 : ข้าราชการ
3 : พนักงานราชการ
4 : จ้างเหมาบริการ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5