[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
  
  
  
กศน.อำเภอ


ห้องสมุดประชาชน

 
แผนผังหน่วยงาน
เธžเธ™เธฑเธเธ‡เธฒเธ™เธฃเธฒเธŠเธเธฒเธฃ
Click ดูประวัติ
นางวิมล กรดเต็ม
ครู ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.
Click ดูประวัติ
นายเศรษฐา เศรษฐมาน
ครูอาสาสมัคร กศน.
Click ดูประวัติ
นางสาวพิไลพร คงแก้ว
ครูอาสาสมัคร กศน.
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : กลุ่มอำนวยการ
2 : กลุ่มจัดการศึกษานอกระบบฯ
3 : กลุ่มภาคีเครือข่ายฯ
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์
เลขที่ 132 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5