[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
  
  
  
กศน.อำเภอ 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ( 7 / )
    กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 มีนาคม 2563 บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรสอนทำหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ตำบลบ้านนา ( 10 / )
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ พร้อมด้วยนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์ เป็นวิทยากรสอนทำหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน ตำบลบ้านนา ณ ห้อง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลลำสินธุ์ ติดตามกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม ( 4 / )
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ติดตามกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นค
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 มีนาคม 2563 ครูผู้สอนคนพิการ เยี่ยมบ้าน ผู้ปกครองและนักศึกษาผู้พิการ เรื่องทักษะชีวิตในประจำวัน พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการสอบและให้ตารางสอบ ( 3 / )
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เยี่ยมบ้าน ผู้ปกครองและนักศึกษาผู้พิการ เรื่องทักษะชีวิตในประจำวัน พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการสอบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 11 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการทำแกงไตปลาแห้ง ( 2 / )
    วันที่ 11 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการทำแกงไตปลาแห้ง หลักสูตร 12 ชั่วโ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 10 มีนาคม 2563 รูผู้สอนคนพิการ เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้พิการ จัดการเรียนการสอนเรื่องทักษะชีวิตในประจำวัน พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการสอบและให้ตารางสอบ ( 2 / )
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เยี่ยมบ้านนักศึกษาผู้พิการ จัดการเรียนการสอนเรื่องทักษะชีวิตในประจำวัน พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับกา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 10 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม ( 2 / )
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบกลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการทำผลิตภัณฑ์จักสาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 10 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลบ้านนา ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการแปรรูปเห็ด หลักสูตร 12 ชั่วโมง ( 1 / )
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจ (ไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการแปรรูปเห็ด หลักสูตร 12
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 10 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ( 0 / )
    วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู​กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อและโรคไม่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/มี.ค./2563 : ข่าวสารทั่วไป
วันที 9 มีนาคม 2563 จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ( 1 / )
    วันที 9 มีนาคม 2563 นางวิมล กรดเต็ม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2563 เพื่อชี้แนะแนวทางการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ได้แก่ การสอบวัดสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีนครินทร์

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5