หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการ ประจำปี 2563
โดย : admin
อ่าน : 86
ศุกร์์ ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

 วันที่  24  มกราคม 2563

         นางดัชณี  ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนขนุน 
พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด 
เพื่อพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการ  ประจำปี  2563 โดยนำกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  และสาธิตการกระเป๋า
รักษ์โลก  ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฝึกปฎิบัติ ณ วัดลานแซะ ตำบลนาขยาด   อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง