หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Field Day)
โดย : admin
อ่าน : 84
พฤหัสบดี ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2563 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

                     วันที่  22  มกราคม 2563
         นางดัชณี  ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนขนุน 
มอบหมายให้  นางเรวดี  ธรรมธีระกุล ครูอาสาสมัครฯ และนายศุภณัฐ  เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด 
เข้าร่วมงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (Field Day) 
ณ  การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลแหลมโตนด หมู่ที่ 7 ต.แหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง