โปรแกรมรายงานค่าสาธารณูปโภค
            สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
กรุณาระบุ username และ password ในช่อง ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
 
ชื่อผู้ใช้ :
 
รหัสผ่าน :
 
  งานเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์@ 074-612403
 

ทรัพยากรมีค่า..หายาก ใช้อย่างรู้ค่าและมีวิจารณญาณ