หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน มกราคม
โดย : admin
อ่าน : 137
พุธ ที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน มกราคม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน.  โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง