[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ

กศน.อำเภอ


ห้องสมุดประชาชน


  

ชื่อ : นางเกษร ธานีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางฉัตราภรณ์ เอ่งฉ้วน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายธวัชชัย วรรณขาว
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวชนะจิต โมฬิยสุวรรณ
ตำแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนันท์ภัส คงเกตุ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวเจ๊ะเสาะ เส็มหย้ง
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสุจรรยา รองราม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวองค์อร เกื้อกูล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายกิตติ สุวรรณพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายณัฐพงษ์ ปานหมีน
ตำแหน่ง : นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวสุวนันต์ ช่วยพิชัย
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวขนิษฐา ชุมทองมา
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวปุญญิสา คุณวัลลี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวอรุณพร อุ่มเสียม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวประภาพร ทองน้ำแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนราทิพย์ ขุนทองคำ
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาววิชุดา หมาดโส๊ะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายบุญปลูก จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางรัชนี ชนะสิทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ระดับ ส.3
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางขนิษฐา จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ-บันทึกข้อมูล
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ผู้บริหาร
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
4 : กลุ่มส่งเสริมฯ นอกระบบ
5 : กลุ่มส่งเสริมฯ อัธยาศัย
6 : ภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ
7 : กลุ่มตรวจสอบภายใน
8 : กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล