[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอ่าวไทย

พุธ ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วม ประชุมคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริด้านการอ่านของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอ่าวไทย ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยผลงานของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1เข้าชม : 82


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับฟังการเสวนาทางประวัติศาสตร์เรื่อง “เมืองพัทลุงไชยบุรีและลำปำ : ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” 9 / ส.ค. / 2561
      พิธีเปิด โครงการ \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\" กศน.อำเภอป่าพะยอม และ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ 9 / ส.ค. / 2561
      พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอควนขนุน 9 / ส.ค. / 2561
      พิธีเปิด โครงการ \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\" กศน.อำเภอป่าบอน 9 / ส.ค. / 2561
      ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3 / ส.ค. / 2561