[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดงานวันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ หอประชุมใหญ่ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง ทั้งนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงร่วมกับ กศน.อำเภอทั้ง 11 อำเภอร่วมออกบูทจำหน่ายสินค้าและสาธิต สอนอาชีพแก่นักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวอีกด้วยเข้าชม : 37


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และ ครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ประจำปีงบประมาณ 2561 13 / มี.ค. / 2561
      ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานวันสตรีสากล จังหวัดพัทลุง 8 / มี.ค. / 2561
      ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศ การดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น ปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอศรีบรรพต) 23 / ก.พ. / 2561
      พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอปากพะยูน 22 / ก.พ. / 2561
      พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอควนขนุน 22 / ก.พ. / 2561