[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่าง)มาตราฐานและตัวบ่งชี้ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่พัฒนาขึ้นใหม่

ศุกร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

เข้าชม : 400


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธ๊ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 24 / มิ.ย. / 2559
      ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) 24 / มิ.ย. / 2559
      ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรครู ข เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ 22 / มิ.ย. / 2559
      นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ทำทีมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ (SWOT) ด้านการศึกษาในจังหวัดพัทลุง 18 / มิ.ย. / 2559
      นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะครู กศน.พัทลุงเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 10 / มิ.ย. / 2559