[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล

ศุกร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


วันนี้ (8 สิงหาคม 2557) นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล จากสำนักงาน กศน. ในการเป็นประธานโครงการประชุมติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยท่านผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามการยกระดับการศึกษาของผู้เรียน กศน.พัทลุง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ38.81 การผลของนักศึกษาเข้าสอบสูงสุดร้อยละ 100 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.พัทลุง


 เข้าชม : 169


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 28 / ก.ย. / 2559
      พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล๕ โรงเรียนรักษาศีล๕ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ระยะที่ ๓ 27 / ก.ย. / 2559
      นายสมทบ กรดเต็มผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องปรัชญาคิดเป็น 23 / ก.ย. / 2559
      นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมการติดตามการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านเพื่อการฝึกการคิดวิเคราะห์ “อ่านทุกวัน บันทึกทุกคืน” 13 / ก.ย. / 2559
      ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2559 พร้อมมอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดประเภทต่างๆ 10 / ก.ย. / 2559