[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล

ศุกร์ ที่ 8 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557


วันนี้ (8 สิงหาคม 2557) นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล จากสำนักงาน กศน. ในการเป็นประธานโครงการประชุมติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยท่านผู้เชี่ยวชาญได้ติดตามการยกระดับการศึกษาของผู้เรียน กศน.พัทลุง ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยสูงขึ้นร้อยละ38.81 การผลของนักศึกษาเข้าสอบสูงสุดร้อยละ 100 และตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.พัทลุง


 เข้าชม : 114


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 กศน.พัทลุง 2 / ต.ค. / 2558
      วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ตามการประกวดสำนักงานสะอาด 2 / ต.ค. / 2558
      วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเป็นประธานการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปี 2559 2 / ต.ค. / 2558
      วันที่ 27 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมงานแสดงความยินดีกับท่านการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สพฐ และท่านสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการ กศน. ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 29 / ก.ย. / 2558
      วันที่ 24 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมและติดตามการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพ 24 / ก.ย. / 2558