[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2560
25 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะบุคลากร และลูกเสือนักศึกษา กศน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน\"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะบุคลากร และลูกเสือนักศึกษา กศน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน\"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\"
24 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน. ร่วมใจใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการของคนไทย
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน. ร่วมใจใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการของคนไทย
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำทีมบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำทีมบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเวทีเสวนาประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเวทีเสวนาประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 9 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
11 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมข้าราชการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
2 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์การปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการเสริมสร้างวิสัยทัศน์การปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 24 - 31 ตุลาคม 2559
23 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
วางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559
20 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดยนายสมทบ กรดเต็ม ดำเนินการจัดโครงการ “การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคัน จังหวัดพัทลุง”
วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดยนายสมทบ กรดเต็ม ดำเนินการจัดโครงการ “การประชุมปฏิบัติการการใช้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลนักเรียนที่ออกกลางคัน จังหวัดพัทลุง” โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด
14 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
11 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนใหม่
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงคนใหม่
11 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (สภากาแฟ)
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า (สภากาแฟ)
6 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
6 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
5 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
5 / ต.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิจารณาคัดเลือกการตัดสินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
วันที่ 4 ตุลาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามพร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินพิจารณาคัดเลือกการตัดสินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ
30 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2559

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>