[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

6 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\\\" ณ วัดคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
4 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
3 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3 พ.ย. 2557 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ เก้าเกาะเลควิว อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
30 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
29 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้ารายงานตัวการปฏิบัติราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายวินัย บัวประดิษฐ์)
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้ารายงานตัวการปฏิบัติราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายวินัย บัวประดิษฐ์)
28 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
16 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ณ วัดหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จัหวัดพัทลุง
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร บุคลากร กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ พร้อมลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งขอพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวร มีพระพลาน
15 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2558
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2558 และได้มอบเกียรติบัตร ครู กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นเวลานานพร้อมด้วยเกียรติบัตรดีเด่นด้า
7 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ให้ กศน.ตำบลทุกตำบล ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการสำรวจความพร้อม กศน.ตำบล ให้ดำเนินกรอกข้อมูล เว็บไซต์ http://203.147.62.101/ sub_district_survey/index.php
ให้ กศน.ตำบลทุกตำบล ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการสำรวจความพร้อม กศน.ตำบล ให้ดำเนินกรอกข้อมูล เว็บไซต์ http://203.147.62.101/ sub_district_survey/index.php
1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงและบุคลากร กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ
26 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการเลขาธิการ กศน. ประจำปีงบประมาณ 2557
ในวันที่ 26 กันยายน 2557 นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ กศน. ตรวจราชการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. รวมทั้งมอบนโยบายการดำเนินประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีนางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และผู้บริหารกศน.อำเภอ
24 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน \"ต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน.\"
ขอเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน \"ต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน.\" ในวันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 8.30 น.
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนข้าราชการครูฯ เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ใช้สิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน(เกษียณอายุราชการ 2557)
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน (เกษียณอายุราชการ 2557)
16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเขาวัดฯ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\\\\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด เข้าวัง\\\\\\\"
15 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดพัทลุง
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดงานโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดงานโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ณ บริเวณ อบจ พัทลุง
9 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2