[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “กศน.ควนขนุน ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม”
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน “ขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจร”
25 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เพื่อประชาชน
กศน.เพื่อประชาชน \\\\\\\\\\\\\\\"การอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ\\\\\\\\\\\\\\\"
22 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 (ครู ข)
พิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ประจำปี 2561 (ครู ข)
21 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” กศน.อำเภอศรีบรรพต
พิธีเปิดโครงการ “ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ” กศน.อำเภอศรีบรรพต
20 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการทำสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการทำสัญญาจ้างครูผู้สอนคนพิการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอป่าบอน หลักสูตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4158/พท. 74
พิธีเปิดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้อาสายุวกาชาด กศน.อำเภอป่าบอน หลักสูตรขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4158/พท. 74
19 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกิจกรรม “ค่าย กศน.ร่วมใจ ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ” กศน.อำเภอศรีนครินทร์
พิธีเปิดกิจกรรม “ค่าย กศน.ร่วมใจ ใฝ่คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการ” กศน.อำเภอศรีนครินทร์
18 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดพัทลุง
ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดพัทลุง
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพัทลุง
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพัทลุง
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมาตรี
ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมาตรี
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2560
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2560
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.ตำบลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.ตำบลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคนเมืองลุงสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคนเมืองลุงสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เพื่อประชาชน
กศน.เพื่อประชาชน จัดกิจกรรมการอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>