[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนข้าราชการครูฯ เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ
เชิญชวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ใช้สิทธิเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ ใน อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน(เกษียณอายุราชการ 2557)
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน (เกษียณอายุราชการ 2557)
16 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเขาวัดฯ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\\\\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด เข้าวัง\\\\\\\"
15 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดพัทลุง
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดพัทลุง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
12 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดงานโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดงานโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ณ บริเวณ อบจ พัทลุง
9 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดชลบุรี
4 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
2 / ก.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมบุคลากรประจำเดือน
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประจำเดือน สิงหาคม 2557
29 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.วรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายนายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง
ผอ.วรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายนายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรด้านอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.พัทลุง
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการอบรมสัมมนา
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการอบรมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
27 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินบรรณารักษ์และห้องสมุดประชาชน
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับเสด็จพระองค์ฯ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
22 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำกิจกรรมเข้าร่วม
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอมนำกิจกรรมเข้าร่วมจัดงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เพื่อให้ประชาชนทั้วไปและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ของกิจกรรม
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการพัฒนาครูที่ปรึกษา กศน.
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานโครงการพัฒนาครูที่ปรึกษา กศน. ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรจัดกิจกรรม
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ตรวจเยี่ยมและมอบหมายให้บุคลากร กศน.จัดกิจกรรมงานเกษตรแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้บุคลากรเตรียมความพร้อมรับเสด็จ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้บุคลากรเตรียมความพร้อมรับเสด็จพรเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดร่มเมือง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำกิจกรรมเข้าร่วม
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำกิจกรรมเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่าน การุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามการประชุมการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
17 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเจ้าภาพในการจัดแข่งกีฬา กศน.เกมส์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเจ้าภาพในการจัดแข่งกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ภาคใต้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/17 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2