[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 434
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมวิทยากรครู ข. และ ครู ค. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดพัทลุง
อบรมวิทยากรครู ข. และ ครู ค. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดพัทลุง หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน
3 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต. รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมลำปำ รีสอร์ท
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต. รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ คน
1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
30 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559
30 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับขี่ปลอดภัย
ขับขี่ปลอดภัย
28 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีวาระเสนอต่อที่ประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคันจังหวัดพัทลุง 1
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีวาระเสนอต่อที่ประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคันจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมเขาเจียก
24 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธ๊ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธ๊ปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด มุ่งสู่ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
24 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙)
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุได้เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๙) ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงาน กศน.จังหว
22 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรครู ข เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรครู ข เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
18 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ทำทีมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ (SWOT) ด้านการศึกษาในจังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ทำทีมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ (SWOT) ด้านการศึกษาในจังหวัดพัทลุง
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะครู กศน.พัทลุงเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะครู กศน.พัทลุงเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคลังจังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคลังจังหวัดพัทลุง
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง แสดงความยินดี และต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าแสดงความยินดี และต้อนรับนายวันชัย คงเกษม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
3 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับ ประเทศปี ๒๕๕๙
ร่วมรับการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับ ประเทศปี ๒๕๕๙
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ในการเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ในการเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>