[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ของนางยุพา อ่อนรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
7 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจง การรับนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจง การรับนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม ด้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมวางแผนลงทะเบียนเรียน
วันนี้ ( 6 พ.ค. 2558) นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงการวางแผนการลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายสักการะ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายสักการะ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
5 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วางพวงหรีดแสดงความอาลัยเพื่อเคารพศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม
นำพวงหรีดของสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ไปวางแสดงความอาลัยเพื่อเคารพศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม
5 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2558
ประชุมผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2558
5 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู\\\"การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน\\\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู ในการจัดกระบวนการเรียนรู้รายวิชาเลือก \\\"การใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน\\\" จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงและสำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมร
5 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมโครงการวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ณ สถาบัน กศน.ภาคใต้
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นางสุจรรยา รองราม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาและนางสาวอุษา ยอมใหญ่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมโครงการวางแผนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ในวันที่ 28 เมษายน 2558 ณ สถาบันกศน.ภาคใต้
25 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ
25 เมษายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสนามสอบการทดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ของสำนักงาน กศน. ครั้งที่ 1 2558
18 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้จัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นสูง (A.T.C)
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้เป็นประธานจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ชั้นสูง (A.T.C) ณ ค่ายลูกเสือนำชัย จังหวัดพัทลุง
7 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะเนื่องในวันจักรี
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะเนื่องในวันจักรี 6 เมษาายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง
3 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดยนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดงานวันรักการอ่านตามโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดยนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดงานวันรักการอ่านตามโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สวนสาธารณะคู
3 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
(๒ เมษายา ๒๕๕๘) นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ
(๒ เมษายา ๒๕๕๘) นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
1 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดยนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันรักการอ่านตามโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดยนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง กำหนดจัดงานวันรักการอ่านตามโครงการรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
31 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายสักการะ \\\\\\\"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า\\\\\\\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายสักการะ \\\\\\\"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า\\\\\\\" วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง
29 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสนามสอบการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ 1/2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสนามสอบการจัดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ครั้งที่ 1/2558
29 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สถานศึกษาสังกัด กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมประกวดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันที่ 27 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม มอบหมายให้ผู้อำนวขการสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง นำบุคลากร ครู และนักสึกษา สังกัดสำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมการประกวดค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่ายิยมหลักของ
25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>