[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในนามชาวพัทลุง แก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ในวันที่ 18 มกราคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในนามชาวพัทลุง แก่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์อาชีวะบริการ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ โดย นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ณ ห้องปร
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน กศน.จังหวัดยโสธร
น้ำท่วมวัดเขียนบางแก้ว กศน.จังหวัดยโสธรร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดล้างซากโคลน เจดีย์วัดเขียนบางแก้ว โดยมีนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเยี่ยมคณะทีมโครงการซ่อมสร้าง หลังน้ำท่วม จากกศน.จังหวัดลำพูน
เวลา13.30 น. ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าเยี่ยมคณะทีมโครงการซ่อมสร้าง หลังน้ำท่วม จากกศน.จังหวัดลำพูน ที่ได้ทำความสะอาดพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
19 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าเยี่ยมคณะทีมโครงการซ่อมสร้าง หลังน้ำท่วม จากคณะกศน.จังหวัดภูเก็ตและคณะกศน.จังหวัดสมุทรสาคร
ในวันที่ 17 มกราคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้เข้าเยี่ยมคณะทีมโครงการซ่อมสร้าง หลังน้ำท่วม จากคณะกศน.จังหวัดภูเก็ตและคณะกศน.จังหวัดสมุทรสาครเพื่อทำความสะอาดพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเนียน หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะ
17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ. กศน.จ.พัทลุง พบปะทีม ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้ พื้นที่จังหวัดพัทลุง
วันนี้ (17 ม.ค. 2560) นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.กศน.จ.พัทลุงพร้อมด้วยนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผอ.กศน.จ.พัทลุง และนายวิรัตน์ สุขอ่อน ผอ.กศน.อ.เมืองพัทลุง พบปะทีม ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบปัญหาอุทกภัยภาคใต้ พื้นที่จังหวัดพัทลุง
11 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ 4 ศูนย์และแนวทางการประเมินพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดและชี้แจงแนวทางแก่บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ที่เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ 4 ศูนย์และแนวทางการประเมิ
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยการนำของนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม \"ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย\"
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยการนำของนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรม \"ชาวพัทลุง รำลึกถึงพระมหาราชา จุดเทียนถึงฟ้า ปวงประชาอาลัย\" จังหวัดพัทลุง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดพัทลุง
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายใน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสังกัด วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
22 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
20 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสัมมนาบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่าน ประจำปี 2560
ประชุมสัมมนาบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการอ่าน ประจำปี 2560
16 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.พัทลุง ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดกลาง
วันที่ 15 ธันวาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำทีมบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วัดกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลร่มเม
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวาร (50 วัน) และเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พิธีตักบาตรพระสงฆ์ บำเพ็ญกุศลปัญญาสมาวาร (50 วัน) และเข้าร่วมพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตขับรถต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตขับรถต์ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
1 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
29 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปีงบประมาณ 2560
25 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะบุคลากร และลูกเสือนักศึกษา กศน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน\"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะบุคลากร และลูกเสือนักศึกษา กศน. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดีเนื่องใน\"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า\"
24 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน. ร่วมใจใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการของคนไทย
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นักศึกษา กศน. ร่วมใจใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 12 ประการของคนไทย
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำทีมบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำทีมบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่
18 / พ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัยเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>