[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

9 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการ ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร และพิธีมอบผ้าผูกคอพระราชทานอาสายุวกาชาด กศน. จัดโดย กศน.อำเภอควนขนุน
พิธีเปิดโครงการ \\\\\\\\\\\\\\\"ขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร\\\\\\\\\\\\\\\" และพิธีมอบผ้าผูกคอพระราชทานอาสายุวกาชาด กศน. จัดโดย กศน.อำเภอควนขนุน
7 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดขั้นพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอศรีนครินทร์
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดขั้นพื้นฐานยุวกาชาด กศน.อำเภอศรีนครินทร์
7 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2560 ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2560
7 / มี.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมโครงการปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผน งบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมโครงการปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านแผน งบประมาณ และข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2560
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนคำรับรองปฏิบัติราชการในระบบ DMIS ปี 2560
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดทำแผนคำรับรองปฏิบัติราชการในระบบ DMIS ปี 2560
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. กศน.อำเภอป่าพะยอม/เขาชัยสน/ศรีนครินทร์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. กศน.อำเภอป่าพะยอม/เขาชัยสน/ศรีนครินทร์
28 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. กศน.อำเภอศรีบรรพต
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. กศน.อำเภอศรีบรรพต
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ติดตามผลการประเมินการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
ติดตามผลการประเมินการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2559
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานประจำสัปดาห์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานประจำสัปดาห์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (Big Cleaning Day) จังหวัดพัทลุง
ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ “ฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัย (Big Cleaning Day) จังหวัดพัทลุง
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอบางแก้ว
ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอบางแก้ว
22 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอควนขนุน
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอควนขนุน
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมประกวด/แข่งขัน
พิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดอนุรักษ์เรียนรู้วิถีชีวิต ปลูกจิตสำนึกรักษาวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมประกวด/แข่งขัน
7 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานยุวการชาด กศน.อำเภอศรีบรรพต
พิธีเปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานยุวการชาด
6 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด\"โครงการพัฒนาทักษะชีวิตขับขี่ ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร\" กศน อำเภอศรีนครินทร์
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖o นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด \\\"โครงการพัฒนาทักษะชีวิตขับขี่ ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร\\\" พร้อมทั้งบรรยายพิเศษและพบประนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมโครงการดังกล่าว ณ กศน.อำเภอ
2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชุมเพื่อทบทวนแนวทางการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ 2560
2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศติดตามการดำเนินงานของบ้านหนังสือชุมชน บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน
นิเทศติดตามการดำเนินงานของบ้านหนังสือชุมชน บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน
1 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน สนองพระยุคลบาทน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พิธีเปิดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน สนองพระยุคลบาทน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖o ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖o
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ ๑/๒๕๖o ในวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖o ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุม พร้อมแจ้งข่าวสารและชี้แจงแนวทา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>