[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอและบุคลากร กศน.ตรัง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอและบุคลากร กศน.ตรัง
2 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมส่งและรับบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมส่งและรับบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯปี2558
การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯปี2558
29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
28 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
27 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ วัดโคกคีรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
27 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตามรอยพุทธกรรม วัดเขาอ้้อ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
27 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบรายวิชาเลือก
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบรายวิชาเลือก ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
23 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดปากสระ ต.ชัยบุรี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
22 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมนิเทศติดตามผลการจัดการบวนการเรียนรู้
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมนิเทศติดตามผลการจัดการบวนการเรียนรู้ ณ กศน.อำเภอควนขนุน
19 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมพิธีวันครู 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมพิธีวันครู 2558 ณ โรงเรียนพัทลุง
15 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองวันเด็กปี 58
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเฉลิมฉลองวันเด็กปี 58 ณ สนามศาลากลางจังหวัดพัทลุง
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
การประชุมชี้แจงโครงการจัดการเรียนการสอนด้านพาณิชกรรม สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
14 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กศน.และสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ กศน.และสื่อมัลติมีเดีย ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมบุคลากรประจำเดือน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมบุคลากรประจำเดือน ครั้งที่ 12/2557
30 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมอวยพรในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง และคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมอวยพรในวาระโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและท่านปลัดจังหวัดพัทลุง
26 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอควนขนุนและกศน.ตำบลปันแต
ตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอควนขนุนและกศน.ตำบลปันแต
26 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอป่าพะยอมและห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอป่าพะยอม
ตรวจเยี่ยมกศน.อำเภอป่าพะยอมและห้องสมุดประชาชน กศน.อำเภอป่าพะยอม
23 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากร กศน. เรื่อง การปรับตัวชี้วัดและเนื้อหาการเรียนรู้ สาระการพัฒนาสังคม
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ บุคลากร กศน. เรื่อง การปรับตัวชี้วัดและเนื้อหาการเรียนรู้ สาระการพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 

"ฐานข้อมูล กศน.ตำบลและศูนย์การเรียนชุมชน" 


สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2