[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

25 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์\"
\"กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์\"
23 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559
19 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล 2559
ด่วนที่สุด จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงตามแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล 2559
18 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
18 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลและการประเมินผล
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวัดผลและการประเมินผล ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
18 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประจำเดือนครั้งที่ 7/2558
16 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี พ.ศ.2558
ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี พ.ศ.2558
14 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมิอง จังหวัดพัทลุง
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาบุคลากร กศน. ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้สื่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาETV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประธานเปิดการประชุม โครงการพัฒนาบุคลากร กศน. ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการใช้สื่อรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาETV เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
10 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" ณ วัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" ณ วัดหน้าถ้ำเขาพังอิฐ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
9 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1
9 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมรับชมรายการสายใย กศน. ผ่านโทรทัศน์ทางการศึกษา ETV
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมรับชมรายการสายใย กศน. ผ่านโทรทัศน์ทางการศึกษา ETV
6 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการประจำปี 2559
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการประจำปี 2559
6 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงความยินดีกับผอ.สาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง
แสดงความยินดีกับผอ.สาวิทย์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัทลุง
4 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ให้แก่ผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับก
4 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2559
ครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2559
4 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" ณ วัดท้ายสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี
ร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" ณ วัดท้ายสำเภาใต้ ตำบลชัยบุรี
4 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2559
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ2559
3 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปี 2559
30 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา
วันที่ 30 ตุลาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/27 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>