[x] ปิดหน้าต่างนี้
   

  

  

19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา
เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังงหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอและบุคลากรครู กศน. เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่่ 2 มิถุนายน 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเชียร์สุดยอด กศน. ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวันที่่ 2 มิถุนายน 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเชียร์สุดยอด กศน. ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงเป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือวิสามํญ กศน
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงเป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือวิสามํญ กศน
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงการวางแผนประชาสัมพันธ์ \\\\\\\"นักข่าวภูธร กศน.พัทลุง\\\\\\\"
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายธวัฒชัย จันทร์เทพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชุมชี้แจงการวางแผนการประชาสัมพันธ์ \\\\\\\"นักข่าวภูธร กศน.พัทลุง\\\\\\\"
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น \\\"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\\\" ประจำปีงบประมาณ 2557
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น \\\"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\\\" ประจำปีงบประมาณ 2557
22 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางกฤษณา จินตาคม ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนอกระบบและศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวอรุณพร อุ่มเสียม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการนำคะแนน N-Net
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางกฤษณา จินตาคม ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนอกระบบและศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวอรุณพร อุ่มเสียม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการนำคะแนน N-Net
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงรับมอบกระเช่าของขวัญและช่อดอกไม้จากตัวแทนครูผู้สอนคนพิการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงรับมอบกระเช่าของขวัญและช่อดอกไม้จากตัวแทนครูผู้สอนคนพิการ
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงประชุมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มการศึกษานอกระบบ จัดโครงการประชุมสัมมนาครูการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มการศึกษานอกระบบ จัดโครงการประชุมสัมมนาครูการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตร
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบเกียรติบัตร
16 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำบุคลากรต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน.
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำบุคลากรต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน.
15 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ของภาคใต้
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ของภาคใต้
14 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงร่วมประชุมสัญจร ณ กศน.อ.กงหรา
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนสัญจร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกงหรา
14 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมผู้สอนคนพิการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมผู้สอนคนพิการ
6 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดทัทลุงฯ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จังหวัดทัทลุงฯ
29 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ กศน.พัทลุง จัดโครงการดื่มน้ำชา เสวนายามเช้า
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ กศน.พัทลุง จัดโครงการดื่มน้ำชา เสวนายามเช้า
29 / เม.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานศพคุณพ่อ ของนางสาวบุหงา ณ สุวรรณ
ขอเชิญร่วมงานศพคุณพ่อ ของนางสาวบุหงา ณ สุวรรณ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05