[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ประสงค์ ศรีสว่างวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ประสงค์ ศรีสว่างวรกุล
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแค่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยทหาร
ประชุมแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในหน่วยทหาร
23 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความเสียใจ การเสียชีวิตของอาจารย์ประสงค์ ศรีสว่างวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความเสียใจ การเสียชีวิตของอาจารย์ประสงค์ ศรีสว่างวรกุล
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของกศน.อำเภอป่าพะยอม
ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงานของโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของกศน.อำเภอป่าพะยอม
18 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
15 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม\"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\"
กิจกรรม\"หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ\"
14 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบโล่รางวัลแก่ครูผู้สอน ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คะแนน O - net ระดับประเทศ
พิธีมอบโล่รางวัลแก่ครูผู้สอน ที่ทำหน้าที่ส่งเสริมและจัดการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง คะแนน O - net ระดับประเทศ
3 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ชี้แจงแนวทางโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการขยะมูลฝอย
2 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา
โครงการอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา
28 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2560 ในที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
27 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ให้ความรู้แก่เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ให้ความรู้แก่เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
26 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสนามสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยระบบอิเลกทรอนิกส์ ณ ศูนย์สอบกศน.อำเภอเมืองพัทลุง
25 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐพิธี \"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช\" ประจำปี 2560
รัฐพิธี \"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช\" ประจำปี 2560
12 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าพบนายเปรื่อง ประชาชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าพบนายเปรื่อง ประชาชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความเสียใจงานฌาปนกิจศพคุณพ่อปิ่น นวลลภ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความเสียใจงานฌาปนกิจศพคุณพ่อปิ่น นวลลภ
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
โครงการส่งเสริมการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ) และผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
18 / เม.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>