[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

  

25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
23 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการ ซึ่งมีผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์ จำจด เข้าตรวจราชการในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 จังหวัดพัทลุง
23 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2558
20 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ยินดีต้อนรับนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
18 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและผ้าผูกคอ ตามโครงการค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและผ้าผูกคอ ตามโครงการค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน ณ กองร้อนตำรวจตระเวนชายดนที่ 434 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
18 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" ณ วัดปรางหมู่ใน
10 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
4 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมสัมนาแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานกศน.ประจำปี2558
ร่วมประชุมสัมนาแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานกศน.ประจำปี2558
25 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"ส่งเสริมการอ่าน เพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง\"
\"ส่งเสริมการอ่าน เพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง\" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
24 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสนามสอบ \\\\\\\"การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2558\\\\\\\" สถานศึกษาในสังกัด
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางไปตรวจเยียม สนามสอบ \\\\\\\"การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2558\\\\\\\" สถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จ
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการวันรักการอ่านฯ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการวันรักการอ่านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียนต้านยาเสพติดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ รุ่นที่ 2749/พท.37
20 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ณ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทยและคณะศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และกศน.ตำบลในวัด
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดในกลุ่มอ่าวไทยและคณะศึกษานิเทศก์นิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ และกศน.ตำบลในวัด ในพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช
19 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง”
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” กิจกรรม : พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” โดยบรรยายพิเศษเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคน
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุงเป็นประธานร่วมนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุงเป็นประธานร่วมนิเทศติดตามโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางจ้างสำเนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือก
ประกาศราคากลางจ้างสำเนาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเลือก
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้อาเซียน
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการอบรมสร้างความตระหนักรู้อาเซียน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
16 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง”
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติการตามโครงการ “เทิดทูนสถาบัน เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนเมืองลุง” กิจกรรม : พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง” ณ โรงเรียนชะรัดชนูปถัมถ์ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>