[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

3 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอศรีบรรพต กศน.อำเภอป่าพะยอม และกศน.อำเภอศรีนครินทร์ ณ ค่ายลุกเสือนำชัยโรงเรียนพัทลุง
พิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอศรีบรรพต กศน.อำเภอป่าพะยอม และกศน.อำเภอศรีนครินทร์ ณ ค่ายลุกเสือนำชัยโรงเรียนพัทลุง
3 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรมเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนวันลงประชามติ
ร่วมกิจกรรมเวทีแสดงความคิดเห็นร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนวันลงประชามติ
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2559
29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง ฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง นิเทศและติดตามการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง ฯ
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และบุคลากร สำนักงาน กศน.เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร
27 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดและพบปะให้โอวาทนักศึกษา กศน.อำเภอควนขนุน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \\\\\\\"ค่ายยุวกาชาด กศน. เสริมสร้างคุณธรรม\\\\\\\" ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 255
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดและพบปะให้โอวาทนักศึกษา กศน.อำเภอควนขนุน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \\\\\\\"ค่ายยุวกาชาด กศน. เสริมสร้างคุณธรรม\\\\\\\" ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 255
26 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายในวิชาแนวทางการศึกษานอกระบบ
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรบรรยายในวิชาแนวทางการศึกษานอกระบบ โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
26 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเปิดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ของ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประกอบพิธีถวายราชสดุดีและพิธีเปิดการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ ของ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
25 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Kick off 7 สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพัทลุง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Kick off 7 สิงหาประชามติร่วมใจประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพัทลุง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตาม โครงการปลูกป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตาม โครงการปลูกป่า ถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน 434
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
8 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมวิทยากรครู ข. และ ครู ค. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดพัทลุง
อบรมวิทยากรครู ข. และ ครู ค. ประจำศูนย์ดิจิทัลชุมชนในจังหวัดพัทลุง หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน
3 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต. รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมลำปำ รีสอร์ท
วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การออกเสียงประชามติ โดย ศส.ปชต. รุ่นที่ ๒ ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๒๐ คน
1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
30 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559
30 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขับขี่ปลอดภัย
ขับขี่ปลอดภัย
28 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีวาระเสนอต่อที่ประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคันจังหวัดพัทลุง 1
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีวาระเสนอต่อที่ประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคันจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมเขาเจียก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/32 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>