[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน
28 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
18 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน “วันท้องถิ่นไทย”
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน “วันท้องถิ่นไทย”
18 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน “วันท้องถิ่นไทย”
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน “วันท้องถิ่นไทย”
18 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน \\\"วันรักการอ่าน\\\" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา (2 เมษายน 2559)
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน \\\"วันรักการอ่าน\\\" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา (2 เมษายน 2559)
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง ร่วมงานแถลงข่าวโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง ร่วมงานแถลงข่าวโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/59
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร่วมกาแฟยามเช้ากับเจ้าเมืองลุง ณ ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดร่วมกาแฟยามเช้ากับเจ้าเมืองลุง ณ ห้องประชุม บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัทลุง
7 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \\\"ครอบครัวพอเพียง\\\"
โครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง \\\"ครอบครัวพอเพียง\\\"
7 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
24 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการเปิดค่ายลูกเสือ
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการเปิดค่ายลูกเสือ
24 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการเปิดค่ายลูกเสือ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการเปิดค่ายลูกเสือ
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิด OPEN HOUSE วันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ร่วมพิธีเปิด OPEN HOUSE วันวิชาการและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด กศน.ใฝ่ใจค่านิยม กศน.อำเภอเขาชัยสน
โครงการค่ายอาสายุวกาชาด กศน.ใฝ่ใจค่านิยม กศน.อำเภอเขาชัยสน
10 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)
9 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการเปิดค่ายลูกเสือร่วมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการเปิดค่ายลูกเสือร่วมใจภักดิ์ รักแผ่นดิน
9 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง พบปะผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง พบปะผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล
8 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการรับการตรวจราชการ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมการรับการตรวจราชการ
29 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอตะโหมดเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอตะโหมดเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.
25 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 25 มค. 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการก้าวไกลสู่อาเซียน รุ่นที่ 3109/พท47
วันที่ 25 มค. 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการก้าวไกลสู่อาเซียน รุ่นที่ 3109/พท47 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย กศน.อำเภอศรีบรรพต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>