[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

  

10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะครู กศน.พัทลุงเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะครู กศน.พัทลุงเข้าร่วมโครงการอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
10 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคลังจังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีกับคลังจังหวัดพัทลุง
6 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง แสดงความยินดี และต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำข้าราชการ และบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าแสดงความยินดี และต้อนรับนายวันชัย คงเกษม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
3 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรับการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับ ประเทศปี ๒๕๕๙
ร่วมรับการประเมินจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับ ประเทศปี ๒๕๕๙
2 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ในการเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ นิเทศ ติดตาม ในการเตรียมเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศ ตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5
26 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นวิสามัญ พท. ๑/๒๕๕๙
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (R.B.T.C.) รุ่นวิสามัญ พท. ๑/๒๕๕๙
18 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.พัทลุุง นำบุคลากรสำนักงาน กศน.พัลงุช่วยกาชาด
วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.กศน.พัทลุง นำบุคลากร สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมกาชาด ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปี 2559
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.พัทลุง ร่วมการเดินแบบแสดงผ้าไทย งานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาด ประจำปี 2559
3 พ.ค. 2559นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.กศน.จ.พัทลุง ร่วมเดินแบบแสดงผ้าไทย ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาด ประจำปี 2259 ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
10 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.พัทลุง เปิดโครงการประชุมสัมมนาบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน ประจำปี 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ. กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาบรรณารักษ์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการอ่าน ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุม 1สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง
25 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559 ณ สนามสอบประจำศูนย์สอบกศน.จังหวัดพัทลุง
25 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นางวิไลวรรรณ ดาราพงศ์ รองผอ. กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานกรรมการรับแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
21 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานการแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานการแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2559
11 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมให้สัมภาษณ์การออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมให้สัมภาษณ์การออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จังหวัดพัทลุง
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมสืบสานสิ่งดีงามที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใรโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพ 2 เมษายน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมสืบสานสิ่งดีงามที่ทรงคุณค่าเพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใรโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภาพ 2 เมษายน
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม \\\\\\\"วันรักการอ่าน\\\\\\\" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา และโครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม \\\\\\\"วันรักการอ่าน\\\\\\\" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา และโครงการบรรณสัญจร ประจำปี 2559
7 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>