[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันนี้ 7 กรกฎาคม 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับโครงการ กศน.เกมส์ และ โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯพบประชาชน อำเภอศรีบรรพต
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มงานอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยนาฏศิลพัทลุง
2 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการประชุม \"การขับเคลื่อนการดำเนินงาน\"ฯ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการประชุม \"การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ไตรมาส 4 ประจำปี 2557
25 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งช่องทางเข้าเว้บจังหวัดใหม่
แจ้งช่องทางเข้าเว้บจังหวัดใหม่
24 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ต้อนรับบุคลากร กศน.อำเภอวัดเพลง สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี
วันที่ 24 มิถุนายน 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ต้อนรับบุคลากร กศน.อำเภอวัดเพลง สำนักงาน กศน.จังหวัดราชบุรี ในการเยี่ยมเยือนและส่งบุคลากรเข้ารับตำแหน่ง ครู ใน กศน.อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือ
ขอให้รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือ
20 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมโครงการสร้างความรัก สามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์ พิธีเปิดศูนย์อาเซียนศึกษา
19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการขับเคลื่อนนโยบายสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดองและสมานฉันท์
19 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดประชุมคณะกรรมส่งเสริมการศึกษานอกระบบการการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา
เมื่อวันที่ 4-5 มิถุนายน 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังงหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอและบุคลากรครู กศน. เข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์และประเมินผลก่อนจบหลักสูตรอาเซียนศึกษา
4 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่่ 2 มิถุนายน 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเชียร์สุดยอด กศน. ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวันที่่ 2 มิถุนายน 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเชียร์สุดยอด กศน. ณ ห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเฟสติวัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
29 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงเป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือวิสามํญ กศน
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงเป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือวิสามํญ กศน
26 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงการวางแผนประชาสัมพันธ์ \\\\\\\"นักข่าวภูธร กศน.พัทลุง\\\\\\\"
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายธวัฒชัย จันทร์เทพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการประชุมชี้แจงการวางแผนการประชาสัมพันธ์ \\\\\\\"นักข่าวภูธร กศน.พัทลุง\\\\\\\"
23 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น \\\"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\\\" ประจำปีงบประมาณ 2557
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคัดเลือกบุคลากรดีเด่น \\\"คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.\\\" ประจำปีงบประมาณ 2557
22 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางกฤษณา จินตาคม ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนอกระบบและศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวอรุณพร อุ่มเสียม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการนำคะแนน N-Net
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางกฤษณา จินตาคม ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานนอกระบบและศึกษานิเทศก์สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางสาวอรุณพร อุ่มเสียม นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการนำคะแนน N-Net
21 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พัทลุงประชุมกลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงรับมอบกระเช่าของขวัญและช่อดอกไม้จากตัวแทนครูผู้สอนคนพิการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงรับมอบกระเช่าของขวัญและช่อดอกไม้จากตัวแทนครูผู้สอนคนพิการ
20 / พ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะทำงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2