[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 

  

  

28 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร
24 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)
ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจติดตามงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (รศ.นพ.กำจร ตติยกวี)
24 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะงาน\\\"ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง\\\"
ร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะงาน\\\"ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง\\\"
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านพูด ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ. พัทลุง
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ในการดำเนินงานการติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการ ประชุมผู้บริหาร กศน.อำเภอ ในการดำเนินงานการติดตามการเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2558
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day) ตามโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือนฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนโหนด สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day) ตามโครงการพัฒนาการอ่านข
23 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day) ตามโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือนฯ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะโหมด สังกัดเทศบาลตำบลตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอตะโหมด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day) ตามโครงการพัฒนาการอ่านของ
16 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงได้ดำเนินจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
16 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day) ตามโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day) ตามโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือ
13 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปอง โชติพืืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง ร่วมต้อนรับท่านรองวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปอง โชติพืืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง ร่วมต้อนรับท่านรองวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
13 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปอง โชติพืืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมอาชีพ 58
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายสมปอง โชติพืืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานมหกรรมอาชีพ 58 ณ สนามศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
12 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง (คนใหม่)นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เรียนเชิญ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ และบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง (คนใหม่)นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ ในวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาม 2558
12 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรครั้งที่ 3/2558
ประชุมผู้บริหารและบุคลากรครั้งที่ 3/2558
2 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
สถานศึกษาสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเท
26 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน : พี่พบน้อง สร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน : พี่พบน้อง สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.จังหวัดพัทลุง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.จังหวัดพัทลุง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมเดินรณรงค์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงและบุคลากร กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมเดินรณรงค์การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2558
18 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดโครงการ กศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดโครงการ กศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\" ณ บริเวณศูนย์ฝึกอาชีชุมชน กศน.พัทลุง
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามโครงการสำนักงานสะอาด
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามโครงการสำนักงานสะอาด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
17 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามโครงการสำนักงานสะอาด
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินตามโครงการสำนักงานสะอาด ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>