[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 

  

  

6 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ การแต่งกายร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี พ.ศ. 2558
แจ้งประชาสัมพันธ์ การแต่งกายร่วมงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี พ.ศ. 2558
3 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการก่อสร้างอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน \\\"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\\\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโครงการ กศน.ฝึกอาชีพให้ประชาชน \\\"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\\\" ณ บริเวณศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
3 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมประจำเดือนของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558
31 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลชะรัด อ.กงหรา จ.พัทลุง
28 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง ร่วมรับฟังการมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ ETV
วันที่ 27 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และบุคลากร กศน.พัทลุง ร่วมรับฟังการมอบนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางรายการโทรทัศน์ ETV
25 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 11
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 11
23 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ กศน. ตามการติดตามงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ กศน. ตามการติดตามงานและการตรวจราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
23 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ กศน. ตามการติดตามงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ กศน. ตามการติดตามงานและการตรวจราชการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
17 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถฯ
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
10 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชนและ กศน.ตำบล ภายในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 1
วันที่ 10 สิงหาคม 2558 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเว็บไซต์ ห้องสมุดประชาชนและ กศน.ตำบล ภายในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดโครงการ กศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\" โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงานหรือสนใจ มีความรู้ความเข้าใจและมี
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้กำหนดจัดโครงการ กศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\" โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงานหรือสนใจ มีความรู้ความเข้าใจและมี
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร กศน.พัทลุง ตามการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
วันที่ 6 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร กศน.พัทลุง ตามการประชุมประจำเดือนครั้งที่ 5/2558
6 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานคลังเขต๙
วันที่ 5 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการสำนักงานคลังเขต๙
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day)
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day)
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการรับการติดงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการรับการติดงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับการติดงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับการติดงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\\\"
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\\\" โดยมี ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วม โดยมีวั

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>