[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

  

10 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธีลงนามข้อบันทึกตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายให้นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธีลงนามข้อบันทึกตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัดพัทลุง ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
8 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องสมุดประชาชนดีเด่น ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
4 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง จัดโครงการ กศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ได้กำหนดจัดโครงการ กศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน \"หนึ่งคน...หนึ่งอาชีพ\" ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
2 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ 11 อำเภอ ร่วมส่งมอบของบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ณ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ ร่วมส่งมอบของบริจาคให้แก่สภากาชาดไทย ณ สภากาชาดจังหวัดพัทลุง
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดงานฌาปนกิจศพคุณแม่แย้ม ปานทอง
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน. ทุกท่าน กำหนดงานฌาปนกิจศพ คุณแม่แย้ม ปานทอง ณ วัดควนแร่ หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เริ่มงาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ฌาปนกิจศพ วันที่ 28 พฤษภาคม
22 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการอบรมบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
วันนี้ นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการอบรมบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV
20 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญบุคลากรร่วมพิธีรดน้ำศพ
ขอเชิญบุคลากรร่วมพิธีรดน้ำศพ คุณแม่แย้ม ปานทอง (แม่ยาย ผอ.เลี่ยม โอนิกะ)
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกนิเทศเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกนิเทศเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน ทั้งการดำเนินการกิจกรรมปกติ และกิจกรรมตามนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
19 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า กับเจ้าเมืองลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 เวลา 07.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า กับเจ้าเมืองลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
18 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น.นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษ
18 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ กศน.อำเภอปากพะยูน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ กศน.อำเภอปากพะยูน
18 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ กศน.อำเภอปากพะยูน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ กศน.อำเภอปากพะยูน
18 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน
วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน ณ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
15 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12
วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
12 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตขับรถตามกฏหมายว่าด้วยรถยนต์ และความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
8 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด
วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด ของนางยุพา อ่อนรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
7 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจง การรับนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจง การรับนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม ด้ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม
วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายปรเมศวร์ วุ่นบัว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอป่าพะยอม
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมวางแผนลงทะเบียนเรียน
วันนี้ ( 6 พ.ค. 2558) นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานประชุมชี้แจงการวางแผนการลงทะเบียนเรียนตามแนวทางการดำเนินงานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายสักการะ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล
วันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีถวายสักการะ และแสดงความจงรักภักดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/23 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>