[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

  

  

21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดร่มเมือง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
21 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำกิจกรรมเข้าร่วม
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำกิจกรรมเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
18 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่าน การุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตามการประชุมการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
17 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเจ้าภาพในการจัดแข่งกีฬา กศน.เกมส์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานเจ้าภาพในการจัดแข่งกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ภาคใต้
9 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียนเชิญ ผอ.จังหวัด ผอ.อำเภอ และบุคลากรภาคใต้ ร่วมต้อนรับและเลี้ยงส่ง ท่านประเสริฐ บุญเรือง
เรียนเชิญ ผอ.จังหวัด ผอ.อำเภอ และบุคลากรภาคใต้ ร่วมต้อนรับและเลี้ยงส่ง ท่านประเสริฐ บุญเรือง ในงาน กศน. sport night กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 ภาคใต้ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม โรงเรียนพัทลุง
8 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมต้อนรับท่านผู้เชี่ยวชาญวัทนี จันทร์โอกุล จากสำนักงาน กศน. ในการเป็นประธานโครงการประชุมติดตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2557 โดยมีคณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร กศน.พัทลุง เข้าร่วมประชุม
5 / ส.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรนำกิจกรรมเข้าร่วม
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยและบุคลกร กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ด้วยรถโมบาย และการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ในงาน\" ถนนเด็กเดิน..เด็กยิ้ม..เมืองลุงพอเพียง
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมเตรียมความพร้อมด้านกีฬา กศน.เกมส์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดประชุมการจัดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ระดับกลุ่มภาคใต้
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเตรียมความพร้อม กีฬา กศน.เกมส์ระดับภาคใต้
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกีฬา กศน.เกมส์ ระดับภาคใต้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2557
29 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมสนามสอบ
26 ก.ค. 57 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผอ.กศน.จ.พัทลุง ประธานศูนย์สอบ เทียบระดับการศึกษาฯ นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบเทียบระดับการศึกษาฯ (n net) สนามสอบ กศน.ตะโหมด และกศน.เมืองพัทลุง
24 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการ“จังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำเดือนกรกฎาคม 2557
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าอบรม
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
23 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุนลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มงานอัธยาศัย นำรถโมบายออกบริการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มงานอัธยาศัย นำรถโมบายออกบริการ ณ โรงเรียวัดวิหารเบิก ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมและคัดเลือกโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ ระหว่างสำนักงาน กศน. กับ มูลนิธิ MOA
10 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมงานกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
7 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันนี้ 7 กรกฎาคม 2557 นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อเตรียมความพร้อมการต้อนรับโครงการ กศน.เกมส์ และ โครงการด้านการส่งเสริมและเผยแพร่เกษตรธรรมชาติ
4 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้ว่าฯพบประชาชน อำเภอศรีบรรพต
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มงานอัธยาศัย เข้าร่วมกิจกรรมโครงการผู้ว่าฯพบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
3 / ก.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมฯ
ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมชมงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2557 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุงและวิทยาลัยนาฏศิลพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2