[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการ ค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอควนขนุน
พิธีเปิดโครงการ ค่ายอาสายุวกาชาด กศน.อำเภอควนขนุน
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2560 ในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
7 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558
3 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พี่พบน้องสร้างแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้
ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการจัดกิิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พี่พบน้องสร้างแรงบัลดาลใจในการเรียนรู้ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนอกโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาดนอกโรงเรียน ในระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทล
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครู กศน.ตำบลทั้ง 11 สถานศึกษาเ
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด(ผุ้อำนวยการ) เพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการงานและองคืกร ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2560
ร่วมประชุมการพัฒนาผู้บริหาร สำนักงาน กศน.จังหวัด(ผุ้อำนวยการ) เพื่อเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการงานและองคืกร ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2560
15 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ N-net ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี
ร่วมประชุมชี้แจงศูนย์ N-net ปีการศึกษา 2560 ณ โรงแรม ริชมอนด์ นนทบุรี
13 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการของกศน.พัทลุง เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 8 กันยายน 2560
การประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการของกศน.พัทลุง เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ 8 กันยายน 2560
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาด ประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาด ประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
12 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาด ประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
พิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาด ประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2560
8 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการอบรมขับขี่ ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร
ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนายวิรัตน์ สุขอ่อน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุงทำหน้าที่เปิดโครงการอบรมขับขี่ ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร แก่พนักงานบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด จำนว
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยให้การอบรมวิทยากรแกนนำ ใน
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตลาดนัดอาชีพ ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม ตลาดนัดอาชีพ ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ซึ่ง กศน.อำเภอ ทั้ง 11 อำเภอ จะนำผลิตภัณฑ์ และอาชีพเพื่อนำมาฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนที่มีคนสนใจ เพื่อนำไปประกอบอาชีพ หรืออาจน
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2560
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ ดร.พัฒนา ชมเชย เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงพร้อมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ ดร.พัฒนา ชมเชย เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
29 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจ่ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ กศน.อำเภอศรีบรรพต
โครงการ ค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจ่ค่านิยมของคนไทย 12 ประการ
25 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความอาลัยและเป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ประสงค์ ศรีสว่างวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความอาลัยและเป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ อาจารย์ประสงค์ ศรีสว่าง
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานราชการ
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏบัติงานของพนักงานราชการ
24 / พ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ประสงค์ ศรีสว่างวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมสวดพระอภิธรรมศพอาจารย์ประสงค์ ศรีสว่างวรกุล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>