[x] ปิดหน้าต่างนี้
   

  

  

30 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และบุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์อาเซียนศึกษา
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และบุคลากร กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าร่วมพิธีเปิด ศูนย์อาเซียนศึกษา
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษากศน.อำเภอป่าบอน
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเปิดศูนย์อาเซียนศึกษากศน.อำเภอป่าบอน
29 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเปิด กศน.ตำบลคลองใหญ่และศูนย์อาเซียนศึกษา
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเปิด กศน.ตำบลคลองใหญ่และศูนย์อาเซียนศึกษ
14 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ต้อนรับนายการุณ สกุลประดิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
8 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
3 / ม.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
25 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
20 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งระบบทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
แจ้งระบบทำการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว
19 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
หยุดบันทึกข้อมูลชั่วคราว
หยุดบันทึกข้อมูลชั่วคราว
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วน ขอให้รายงานข้อมูลการจัดซื่อหนังสือ
ด่วน ขอให้รายงานข้อมูลการจัดซื่อหนังสือ
13 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมพิธิสวดพระอภิธรรมศพ และพิธีฌาปนกิจศพ
เชิญร่วมพิธิสวดพระอภิธรรมศพ และพิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อเสนอ ทองมีชู บิดาของนายชัยณรงค์ ทองมีชู (ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง) ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ 8 บ้านหัวแรด ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช
12 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556
รายงานข้อมูลการจัดซื้อหนังสือ ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2556
12 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.จังหวัดชุมพร
นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลงต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.จังหวัดชุมพร
11 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล การลงนามถวายพระพร การบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
4 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. เปิดระบบให้ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลนักศึกษา ได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณในวันที่ 11 ธ.ค. 56 ประมวลผลล่าสุดเมื่อ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา .........10:45....... น.
สำนักงาน กศน. เปิดระบบให้ตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูลนักศึกษา ได้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2556 เพื่อใช้ข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณในวันที่ 11 ธ.ค. 56 ประมวลผลล่าสุดเมื่อ ณ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา .........10:45....... น.
3 / ธ.ค. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลประธานนักเรียน กศน.พัทลุง
ข้อมูลประธานนักเรียน กศน.พัทลุง
29 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอให้สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนนักศึกษาประจำสถานศึกษา
ขอให้สถานศึกษาคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทนนักศึกษาประจำสถานศึกษ
21 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณพ่อเปลื้อง โสพิณ
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมวางหรีดเคารพศพคุณพ่อเปลื้อง โสพิณ บิดานางอรไท จันทร์น้อย บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดพัทลุง
19 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โหลดป้ายราคาไฟล์ word พิมพ์ลงในป้ายราคาที่นี่
โหลดป้ายราคาไฟล์ word พิมพ์ลงในป้ายราคาที่นี่
19 / พ.ย. / 2556 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลรายบุคคล ด่วน
แจ้งสถานศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลรายบุคคล ด่วน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05