[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

8 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดพัทลุง
ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดพัทลุง
7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพัทลุง
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพัทลุง
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมาตรี
ร่วมต้อนรับผู้แทนพระองค์ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมาตรี
6 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2560
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 11/2560
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.ตำบลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยม กศน.ตำบลในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคนเมืองลุงสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคนเมืองลุงสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
27 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.เพื่อประชาชน
กศน.เพื่อประชาชน จัดกิจกรรมการอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Engling Camp)
พิธีเปิดโครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบ ด้านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Engling Camp)
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมคณะศึกษษดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางลงพื้นที่เยี่ยมคณะศึกษษดูงานจากสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
17 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560
25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมแสดงความยินดีการเข้าดำรงตำแหน่งของรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
ร่วมแสดงความยินดีการเข้าดำรงตำแหน่งของรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ที่เข้าดำรงตำแหน่งใหม่
25 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเทฐานราคอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้
พิธีเทฐานราคอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้
13 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
โครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/39 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>