[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เช้านี้เคารพธงชาติ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นำบุคลากรในสังกัดทำพิธีเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ
25 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” กศน.อำเภอเมืองพัทลุง
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” และบรรยายพิเศษในหัวข้อพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์สำคัญในแต่ละ
25 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” กศน.อำเภอปากพะยูน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” และบรรยายพิเศษในหัวข้อพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์สำคัญในแต่
25 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 11 ประจำเดือน พฤศจิกายน และพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์สองท่อน
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดพัทลุ
25 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่วันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลากลางจั
4 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เช้านี้เคารพธงชาติ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง และบุคลากรในสังกัด ทำพิธีเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
3 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เช้านี้เคารพธงชาติ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง นำบุคลากรในสังกัดทำพิธีเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศ
3 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประสานแผน กศน.กลุ่มภาคใต้และภาคใต้ชายแดน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย นางดัชนี ปิยพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต และเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา เข้าร่วมประชุมประสานแผน กศน.กลุ่มภาคใต้และภาคใต้ชายแดน โดยมี นายศ
3 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศน.ชายแดนใต้ ต้านภัยยาเสพติด โดยมี นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ กศ
29 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย\"
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย” และบรรยายพิเศษในหัวข้อพระมหากษัตริย์และเหตุการณ์สำคัญในแต่
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบาย ที่ได้รับจาก พลเอก สุรเชญฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. เมื่อวันที่ 26
31 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10 ประจำเดือน ตุลาคม
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และ บุคลากรในสังกัดเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 10/2561
30 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมครู กศน.”ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต”
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมครู กศน.”ด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต” เพื่อขยายผลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรของผู้เรียนในสถานศึกษา โดยให้ ครู กศน. มุ่
30 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตกบาตร พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระ
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุม บุคลากร และครู กศน.ตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากร
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพ
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตกบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิน
10 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร และ บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหาร และ บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กัน
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนา \"การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา\"
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา \"การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา\" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระ
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ และ ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>