[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับฟังการเสวนาทางประวัติศาสตร์เรื่อง “เมืองพัทลุงไชยบุรีและลำปำ : ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง”
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมรับฟังการเสวนาทางประวัติศาสตร์เรื่อง “เมืองพัทลุงไชยบุรีและลำปำ : ตามรอยเสด็จพระพุทธเจ้าหลวง” เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วั
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด โครงการ \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\" กศน.อำเภอป่าพะยอม และ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\" ใหักับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสื
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอควนขนุน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้กับนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอควนขนุน ภาคเรียนที่ 1/2561 จำนวน 120
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด โครงการ \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\" กศน.อำเภอป่าบอน
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\" ใหักับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือไท
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมให้การต้อนรับ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูสอนดีเด่นด้วยกระบวนการ PLC ครูและผู้บริหารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บันทึกเสียง ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในนามผู้แทนหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง บันทึกเสียง ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ในนามผู้แทนหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอ
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\"
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\" ใหักับนักศึกษาเข้าใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2561 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเ
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการประเมินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ บ้านสวนต้นน้ำ กศน. อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง | เขียนข่าวโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการ ประเมินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบนำโดยนายอาซิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักงาน กศน. ได้ประเมินบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบบ้านสวนต้นน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ซึ่งตั้ง
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2561 ประจำเดือน มิถุนายน
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือน มิถุนายน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
13 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดประชุมขี้แจงการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมขี้แจงการปฏิบัติงานแก่ผู้ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานแจงนับ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโค
10 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน ก
10 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การขยายผล “โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย”
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการค่ายเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ขยายผลสู่นักศึกษาของ กศน. อำเภอปากพะยูน ให้มีความรู้ ความเข้าใจในความเป็
10 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ุ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพัทลุง ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง โดยนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำ
25 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุงนำเสนอนิทรรศการส่งเสริมการอ่านบนสมาร์ทโฟนในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำเสนอนิทรรศการส่งเสริมการอ่านบนสมาร์ทโฟน ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปี ของดีเมืองลุง ประจำปี 2561 “หนังสืออ่านฟรี E - book เคลื่อนที่” ซึ่งเป็นนวัตกรรม ไม่ต้องมีหนัง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนในจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง พร้อม ด้วยคณะบรรณารักษ์ เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอพนัสนิคม จังหว
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง พร้อม ด้วย คณะบรรณารักษ์ ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์ตรง และนำความรู้ และทักษะมาปรับใช้พัฒนา ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่า
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ( สวนนงนุช )
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง พร้อม ด้วย คณะบรรณารักษ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สวนนงนุช) ได้รับประสบการณ์ตรงในด้านการปลูกพืชเกษตรธรรมชาติหลากหลายชนิ
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญานสังวรารามมหาวิหาร อื่นเนื่องมาจากพระราชดำ
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง พร้อม ด้วย คณะบรรณารักษ์ ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม วัดญานสังวรารามมหาวิหาร อื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเปิด โลกทัศน์ สร้างประสบการณ์ตรง และนำความร
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง พร้อม ด้วย คณะบรรณารักษ์ ศึกษาดูงาน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อเปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์ตรง และนำความรู้ และทักษะมาปรับใช้พัฒนา
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยี่ยมชม สวนสมุนไพรบ้านนานอก
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ได้เดินทางไปเยี่ยมชม สวนสมุนไพรบ้านนานอก ตามโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ตำบลบ้านนานอก อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพั

กำลังแสดงหน้าที่ 1/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>