[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

24 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินประชุมคณะกรรมการรับสมัคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย เพื่อให้การตรวจคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครเป็นไปตามประกาศรับสมัคร ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จัง
24 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เช้านี้เคารพธงชาติ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา่ 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้่อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง นำบุคลากรในสังกัดทำพิธีเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความเคารพสถาบัน ชาติ ศาส
16 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอ่าวไทย
ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วม ประชุมคัดเลือกนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านตามแนวพระราชดำริด้านการอ่านของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอ่าวไทย ณ ห้อ
16 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการส่งเสริมการสัมมนาวิชาการ \"ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา\" รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการสัมมนาวิชาการ \"ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา\" รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และบรรยายให้ความรู้เรื่อง \"พัทลุง
16 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงาน \"มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดพัทลุง\"
ในวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน \"มหกรรมธงฟ้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคจังหวัดพัทุลง\" ณ บริเวณสนามหน้าหมู่บ้านตำนานนิเวศน์ ถนนไชยบุรี ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โด
7 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เช้านี้เคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง จังหวัดพัทุลง นำบุคลากรในสังกัดเคารพธงชาติ ณ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทุลุง
4 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง
ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมบุคคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เตรียมความพร้อมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม 1
4 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เมษายน
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 4/2561 ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
26 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาล กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นโนรา
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเทศกาลการเที่ยวของจังหวัดพัทลุง กิจกรรมสืบสานงานศิลป์ถิ่นโนรา ณ วัดท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
25 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน \"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช\"
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน \"วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช\" เพื่อเฉลิมพระ
25 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการลดพลังงาน, การลดกระดาษ, กระประหยัดงบประมาณ รอบที่ 1 ปี งบประมาณ 2561
ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ดำเนินการประชุมบุคคลากรสำนักงาน กศน.จัังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับ เรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีห
25 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 เมษายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธํีปิดโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรมประสานแผนการจัดการศึกษาในสถาบันปอเนาะ จังหวัดชายแดนใต้
วันที่ 21 เมษายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธํีปิดโครงการ ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกิจกรรมประสานแผนการจัดการศึกษาในสถาบันปอเนาะ จังหวัดชายแดนใต้
25 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ประจำปี2560 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดกลุ่มอ่าวไทย
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ประจำปี2560 ระดับกลุ่มสำนักงาน กศน. จังหวัดกลุ่มอ่าวไทย เพื่อส่งต่อให้กับสำนักงาน กศน. ในการพิจารณารางวัลระดับประเทศ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดส
22 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมทีมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด
วันที่ ๒๐ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑๑ อำเภอ และ ครู กศน.ตำบล จำนวน ๖๙ คน เข้าร่วมโครงการประชุมทีมขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล อำเภอ จังหวัด คร
11 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
6 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมพิธีวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และกศน.อำเภอเมืองพัทลุง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะสดุดี วางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวัน
6 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม
วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 3/2561 ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 2 เมษายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดงาน \"วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561\" สู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระรา
วันที่ 2 เมษายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดงาน \"วันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561\" สู่การเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระรา
31 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และกศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561
วันที่ 31 มีนาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และกศน.อำเภอเมืองพัทลุง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561
30 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 144/พท.3 (จังหวัดพัทลุง)
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 144/พท.3 (จังหวัดพัทลุง) ประจำปี 2561 จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สภากาชาดไทย โดยมีนางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>