[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุม บุคลากร และครู กศน.ตำบล เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และการบันทึกข้อมูลสำรวจประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา จังหวัดพัทลุง เพื่อให้การดำเนินงานการแก้ปัญหาประชากร
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพ
16 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตกบาตร พิธีวางพวงมาลาและพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมิน
10 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหาร และ บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมผู้บริหาร และ บุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือน กัน
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประชุมสัมมนา \"การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา\"
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา \"การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา\" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระ
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนตั้งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ และ ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึก
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมรับฟังการติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมรับฟังการติดตามผลการดำเนินงานการส่งเสริมการอ่าน ตามโครงการเมืองนักอ่าน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2 ส
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เช้านี้เคารพธงชาติ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา นำบุคลากรในสังกัดทำพิธีเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิเทศการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางไปนิเทศการดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61 ของสถานศึกษาในสังกัด โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้พิการ นักศึกษาในค่ายทหาร และนักศึกษาในเรือนจำกลางพัทลุง เพื่อนำข้อมูล มาเป็น
19 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบคูปองการศึกษา
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบคูปองการศึกษา ให้แก่ ครูผู้สอนคนพิการ เพื่อใช้ในการขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ให้กับนักศึ
19 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม กศน. ตามยุทธ์ศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2561 และ งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรม กศน. ตามยุทธ์ศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2561 ของหน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดสำนักง
19 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน สิงหาคม
เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือน สิงหาคม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
19 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เช้านี้เคารพธงชาติ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 08.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองพัทลุง นำบุคลากรในสังกัดทำพิธีเคารพธงชาติ บริเวณหน้าเสาธง สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อแสดงความเคารพต่อสถาบันชาติ ศาสนา พ
11 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
\"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\" ประจำปี 2561 \"
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง จัดงาน \"วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ\" ประจำปี 2561 \"การอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ\" ณ โรงเรียนพัทลุง โดยนายกู้เกียรติ คงกระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจัง
31 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน และนโยบายของสำนักงาน กศน.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน และนโยบายของสำนักงาน กศน. ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 โดยมี นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เล
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ เพื่อให้การทดสอบเป็นไปด
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน กรกฏาคม
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.05 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมคณะผู้บริหาร และ บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 7/2561 ประจำเดือน กรกฏาคม ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
28 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมคุณหญิงสะอาด โรงเรียนอนุบาลชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมน
28 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.\"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ \"ค่าลูกเสือวิสามัญ กศน.\" ใหักับนักศึกษาเข้าใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกเสือไทยและลูกเสือโลก การผู
28 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมการการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 เวลา นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงและรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 6/2561 เพื่อเตรียมความพ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>