[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

16 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
13 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเทฐานราคอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้
พิธีเทฐานราคอาคารเอนกประสงค์ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้
13 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
โครงการสัมมนาวิชาการ ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งท่าผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีการเข้ารับตำแหน่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงและท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
4 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 3
พิธีลงนามต่ออายุบันทึกความตกลงในการจัดอบรมสำหรับผู้ขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ครั้งที่ 3
28 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมร้องเพลงชาติ และเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
กิจกรรมรเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
27 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
โครงการเสนอผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 และเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561
25 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
การประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6
18 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ
พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนจังหวัดและอำเภอ
15 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนาสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรม กศน. ตามแผนยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2560 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตภาคใต้
สัมมนาสรุปผลการดำเนินการจัดกิจกรรม กศน. ตามแผนยุทธศาสตร์และจุดเน้น ประจำปี 2560 ของหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน กศน. ในเขตภาคใต้
11 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดงาน วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
พิธีเปิดงาน วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ ประจำปี 2560
4 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เมืองลุง เมืองนักอ่าน ประจำปี 2560
ในวันที่ 4 กันยายน 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ประชุมเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน เมืองลุง เมืองนักอ่าน ประจำปี ๒๕๖๐ จัดโดย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการ
1 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 8/2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
30 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมกิจกรรม\"จิตอาสาส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง\"
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม\"จิตอาสาส่งมอบดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง\"
27 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (N NET)
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางไปนิเทศ และตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (N NET) ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอปากพะยูน และสนามสอบ กศน.อำเภอบางแก้ว
27 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (N NET)
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กศน.จังหวัดพัทลุง เดินทางไปนิเทศ และตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ (N NET) ครั้งที่ 1/2560 ณ สนามสอบ กศน.อำเภอปากพะยูน และสนามสอบ กศน.อำเภอบางแก้ว
25 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบงานสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
24 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าว งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
งานแถลงข่าว งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน รับการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก
12 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>