[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


วันนี้ ( 30 กันยายน พ.ศ. 2556) นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลฝาละมีและตำบลเกาะหมาก นัดหมายให้ให้นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. 6 ใน  8 เดือนอย่างมีคุณภาพ) เข้ารับการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาต่าง จากคณะอนุกรรมการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์เข้าชม : 314


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หมุนเวียนสื่อหนังสือ นิตรสาร วารสาร ให้กับภาคเครือข่ายตำบลลำสินธุ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบล 9 / ต.ค. / 2558
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หมุนเวียนสื่อหนังสือ นิตยสาร วารสาร ให้กับภาคีเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลำสินธุ์ 9 / ต.ค. / 2558
      กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2558 9 / ต.ค. / 2558
      นักศึกษา กศน.อำเภอป่าบอนเข้ารับรางวัลการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ \" สำนึกไทยไม่โกง” 9 / ต.ค. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ครู อาสาฯ และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอศรีบรรพต ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มธุรกิจขนมไทย 9 / ต.ค. / 2558