[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


วันนี้ ( 30 กันยายน พ.ศ. 2556) นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลฝาละมีและตำบลเกาะหมาก นัดหมายให้ให้นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. 6 ใน  8 เดือนอย่างมีคุณภาพ) เข้ารับการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาต่าง จากคณะอนุกรรมการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์เข้าชม : 386


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นิเทศการจัดกิจกรรมตา โครงการศูยย์ฝึกอาชีพชุมชน ต่อยอดอาชีพ วิชานวดรักษาโรค 12 อาการ 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้สูงอายุ ตาม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (พก.ครั้งที่ 6 ) 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดสถานที่กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลแม่ขรี 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรม\"ส่งเสริมการอ่าน\" ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2559 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดูแลตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการศูยน์ฝึกอาชีพชุมชน ต่อยอดอาชีพเดิม วิชานวดรักษาโรค 12 อาการ 3 / พ.ค. / 2559