[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


วันนี้ ( 30 กันยายน พ.ศ. 2556) นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลฝาละมีและตำบลเกาะหมาก นัดหมายให้ให้นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. 6 ใน  8 เดือนอย่างมีคุณภาพ) เข้ารับการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาต่าง จากคณะอนุกรรมการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์เข้าชม : 398


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มาอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ ประเมินคัดเลือกบ้านห 25 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกับนักศึกษาจัดกิจกรรมและนิทรรศการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 24 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 24 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 24 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รับมอบชุดหนังสือและเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง 24 / มิ.ย. / 2559