[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


วันนี้ ( 30 กันยายน พ.ศ. 2556) นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลฝาละมีและตำบลเกาะหมาก นัดหมายให้ให้นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. 6 ใน  8 เดือนอย่างมีคุณภาพ) เข้ารับการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาต่าง จากคณะอนุกรรมการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์เข้าชม : 356


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดและพบปะผู้เข้าร่วมอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) ตามที่สำนักงาน กศน.ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 10 / ก.พ. / 2559
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญประภา เพชรจันทร์ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมบรรณารักษ์กับความก้าวหน้าทางวิชาชีพและการพัฒนาการให้บริการ 10 / ก.พ. / 2559
      วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายศุภณัฐ เพชรวา ครู กศน.ตำบลแหลมโตนด เข้ารับการฝึกอบรมคณะกรรมการ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) รุ่นที่ 1 ณ ศาลาประชาคมอำเภอป่าพะยอม ในการนี้ นางวิไลวรรณ 10 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล 10 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) 10 / ก.พ. / 2559