[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จันทร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2556


วันนี้ ( 30 กันยายน พ.ศ. 2556) นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบลฝาละมีและตำบลเกาะหมาก นัดหมายให้ให้นักศึกษาเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จบ ม. 6 ใน  8 เดือนอย่างมีคุณภาพ) เข้ารับการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์ ครั้งที่ 1  ปีการศึกษา 2556 ในรายวิชาต่าง จากคณะอนุกรรมการประเมินแฟ้มประมวลประสบการณ์เข้าชม : 291


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน บริการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 29 / ก.ค. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ 29 / ก.ค. / 2558
      ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ กศน.ตำบลชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 28 / ก.ค. / 2558
      ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลท่ามิหรำ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดควนอินทร์นิมิตร ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 28 / ก.ค. / 2558
      กศน.ศรีนครินทร์ ัร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณตาของประธานนักศึกษา กศน.อำเเภอศรีนครินทร์ 27 / ก.ค. / 2558