[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 365


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หมุนเวียนสื่อหนังสือ นิตรสาร วารสาร ให้กับภาคเครือข่ายตำบลลำสินธุ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบล 9 / ต.ค. / 2558
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หมุนเวียนสื่อหนังสือ นิตยสาร วารสาร ให้กับภาคีเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลำสินธุ์ 9 / ต.ค. / 2558
      กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2558 9 / ต.ค. / 2558
      นักศึกษา กศน.อำเภอป่าบอนเข้ารับรางวัลการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ \" สำนึกไทยไม่โกง” 9 / ต.ค. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ครู อาสาฯ และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอศรีบรรพต ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มธุรกิจขนมไทย 9 / ต.ค. / 2558