[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 446


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นิเทศการจัดกิจกรรมตา โครงการศูยย์ฝึกอาชีพชุมชน ต่อยอดอาชีพ วิชานวดรักษาโรค 12 อาการ 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ผู้สูงอายุ ตาม โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (พก.ครั้งที่ 6 ) 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดสถานที่กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลแม่ขรี 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรม\"ส่งเสริมการอ่าน\" ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2559 3 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดูแลตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามโครงการศูยน์ฝึกอาชีพชุมชน ต่อยอดอาชีพเดิม วิชานวดรักษาโรค 12 อาการ 3 / พ.ค. / 2559