[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 330


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอเมืองพัทลุงร่วมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 1 / ก.ค. / 2558
      กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จัดการเรียนการสอนภาษาสู่อาเซียน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอเมืองพัทลุง 1 / ก.ค. / 2558
      ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน 30 / มิ.ย. / 2558
      กศน.ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว ขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย ตามวัตถุปะสงค์ของ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (ศส.ปชต.) ตำบลโคกสัก 30 / มิ.ย. / 2558
      กศน.ต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคม ชุมชน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 30 / มิ.ย. / 2558