[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 401


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดโครงการทักษะชีวิต ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 3 5 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า หมูที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ 5 / ก.พ. / 2559
      กศน.ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง ตำบลบ้านพร้าว 3 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 3 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอกงหรา ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตุการณ์ พิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ 3 / ก.พ. / 2559