[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 373


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วม ประชุมและชี้แจงแนวทางการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 25 / พ.ย. / 2558
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พานักศึกษา ศรช.ทต.เขาหัวช้าง ร่วมปลูกต้นไม้ริมถนน 25 / พ.ย. / 2558
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นักศึกษาปลูกต้นไม้เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2558 25 / พ.ย. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ครู กศน. ตำบล ในอำเภอศรีบรรพต นำนักศึกษา 25 / พ.ย. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต ประชุมคณะบุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต 25 / พ.ย. / 2558