[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 340


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน บริการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย 29 / ก.ค. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน จัดโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การปลูกมะนาวในท่อซีเมนต์ 29 / ก.ค. / 2558
      ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ กศน.ตำบลชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง 28 / ก.ค. / 2558
      ครูและนักศึกษา กศน.ตำบลท่ามิหรำ ร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดควนอินทร์นิมิตร ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 28 / ก.ค. / 2558
      กศน.ศรีนครินทร์ ัร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณตาของประธานนักศึกษา กศน.อำเเภอศรีนครินทร์ 27 / ก.ค. / 2558