[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 482


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มาอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ ประเมินคัดเลือกบ้านห 25 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกับนักศึกษาจัดกิจกรรมและนิทรรศการ วันต่อต้านยาเสพติดโลก 24 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 24 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 24 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง รับมอบชุดหนังสือและเอกสารร่างรัฐธรรมนูญ จากเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง 24 / มิ.ย. / 2559