[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 488


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำสัปดาห์ 26 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Kick off 7 สิงหาประชามติ 26 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ปี 2559 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 26 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 26 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นิเทศตรวจเยี่ยม การจัดกิจกรรมต่อเนื่องตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างเสริมสวย 26 / ก.ค. / 2559