[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรอบรมโครงการ ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ

ศุกร์ ที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556


 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง  เป็นวิทยากรอบรมโครงการ  
ดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวฯ


เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายวรวุฒิ  จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการดีเจเพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ฯ  เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้นักเรียนและบุคลกรที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานตามภารกิจเบญจวิถีการพัฒนา 5 ด้านหลักของโครงการและเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการทำงานแบบบูรณาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า                    ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว 

     เข้าชม : 523


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. และเครือข่ายวิทยากรกระบวนการเรียนรู้ 7 / ธ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำราคากลางหนังสือเรียน 7 / ธ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 6 / ธ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีนครินทร์ 6 / ธ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำราคากลางหนังสือเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 4 / ธ.ค. / 2559