[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รณรงค์การเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)

พุธ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุโนทยา
เพ็ชรกาฬ ครู กศน.ตำบลนาท่อม และนักศึกษา กศน. รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่
30 มีนาคม 2557เข้าชม : 55


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายธีรพงค์ แป้นแก้ว ยามรักษาการณ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และนายนิพนธ์ มุคคะตา ครูชำนาญการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 23 / พ.ค. / 2558
      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน “เยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค 22 / พ.ค. / 2558
      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหลังเรียน การประดิษฐ์หุ่นนิ้วจากนิทาน กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 ค 22 / พ.ค. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ ครู ปวช.กศน. อำเภอศรีบรรพต ปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 22 / พ.ค. / 2558
      กศน.อำเภอศรีบรรพต จัดทำโครงการ รณรงค์ให้ความร่วมมือสร้างจิตสำนึก และวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ 2558 22 / พ.ค. / 2558


 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท 074-612403 โทรสาน 074-613401
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2