[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รณรงค์การเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)

พุธ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุโนทยา
เพ็ชรกาฬ ครู กศน.ตำบลนาท่อม และนักศึกษา กศน. รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่
30 มีนาคม 2557เข้าชม : 88


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเป็นอัตลักษณ์ ประชาคมอาเซียน และแลกเปลี่ยรเรียนรู้ผลงานอ่าเซียน ที่เป็น Best Practive สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการภาค 6 25 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 25 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด นิเทศติดตามโครงการพัฒนาอาชีพช่างพื้นฐานหลักสูตรวิชาช่างเสริมสวย 25 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด มอบวุฒิบัตรตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 25 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ติดตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 25 / ก.ค. / 2559