[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รณรงค์การเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)

พุธ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุโนทยา
เพ็ชรกาฬ ครู กศน.ตำบลนาท่อม และนักศึกษา กศน. รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่
30 มีนาคม 2557เข้าชม : 62


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อ.ปากพะยูนเปิดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้สูงอายุ วิชาการฝึกทักษะอาชีพอย่างง่าย สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง 5 / ส.ค. / 2558
      กศน.อ.ปากพะยูนเปิดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้สูงอายุ หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง 5 / ส.ค. / 2558
      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 5 / ส.ค. / 2558
      ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอป่าบอน 5 / ส.ค. / 2558
      กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรม Big Reading Day 5 / ส.ค. / 2558