[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รณรงค์การเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)

พุธ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุโนทยา
เพ็ชรกาฬ ครู กศน.ตำบลนาท่อม และนักศึกษา กศน. รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่
30 มีนาคม 2557เข้าชม : 84


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมสถานที่ในการจัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน งานการชาดประจำปีของดีเมืองลุง ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 2 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าราชนีนาถ สภานายิกาเจ้าสภากาชาดไทย ณ โรงเรียนจุ่งฮั่ว-หน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 2 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดหารเทา 2 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2559 2 / พ.ค. / 2559
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์รับสมัคร นศ.ประจำภาคเรียนที่ 1/ 2559 2 / พ.ค. / 2559