[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รณรงค์การเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)

พุธ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุโนทยา
เพ็ชรกาฬ ครู กศน.ตำบลนาท่อม และนักศึกษา กศน. รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่
30 มีนาคม 2557เข้าชม : 77


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดโครงการทักษะชีวิต ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 3 5 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า หมูที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ 5 / ก.พ. / 2559
      กศน.ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง ตำบลบ้านพร้าว 3 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง 3 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอกงหรา ร่วมเป็นเกียรติและสังเกตุการณ์ พิธีเปิดการเข้าค่ายลูกเสือ 3 / ก.พ. / 2559