[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รณรงค์การเลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.)

พุธ ที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2557


 


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 นายสมปอง โชติพืช ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวสุโนทยา
เพ็ชรกาฬ ครู กศน.ตำบลนาท่อม และนักศึกษา กศน. รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันที่
30 มีนาคม 2557เข้าชม : 87


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งนานอก 30 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เปิดประชุมกองลูกเสือ และซักซ้อมการเดินสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 30 / มิ.ย. / 2559
      วันที่ิ 30 มิถุนายน 2559 นางละอองดาว แก้วกลับ ครูกศน.ตำบลพนางตุงและนางกมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครูกศน.ตำบลมะกอกเหนือ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน ชุมชน ปลอดยาเสพติด 30 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม นิเทศการจัดกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาอาชีพ(ต่อยอดอาชีพ) 30 / มิ.ย. / 2559
      กศน.อำเภอกงหรา ประสานงานเตรียมนำลูกเสือ กศน.บำเพ็ญประโยชน์ 30 / มิ.ย. / 2559