[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2556  นายพัชรพงษ์  บุญเลิศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
มอบหมายให้ นางทัศนีย์  บางโรย  ครูอาสาสมัครฯ  เข้าร่วมประชุมโครงการ การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ระดับภาคใต้  ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : 182


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนขนุนพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง 1 / ก.ค. / 2559
      กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 / ก.ค. / 2559
      กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมพิธีสวนสนาม 1 / ก.ค. / 2559
      นายศุภณัฐ. เพชวา. นางละอองดาว. แก้วกลับ. นางสาวกมลทิพย์. ศรีพัฒน์ช่วย. นางนิชนิชา ชุมแคล้ว. นางจิตรติพา เกษรินทร์. นางอาทิตยา. อุ่นเสียม. ตำแหน่งครู กศน.ตำบล. เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. การออกเสียงประชามติ โดย. สป.ปชต. ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท 1 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทุ่งนานอก 30 / มิ.ย. / 2559