[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2556  นายพัชรพงษ์  บุญเลิศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
มอบหมายให้ นางทัศนีย์  บางโรย  ครูอาสาสมัครฯ  เข้าร่วมประชุมโครงการ การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ระดับภาคใต้  ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : 179


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางนารีรัตน์ ทับชุม และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดร่มเมือง หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 30 / เม.ย. / 2559
      กศน.ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พัฒนา กศน.ตำบล และรับสมัครนักศึกษา 29 / เม.ย. / 2559
      กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ \" ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 19 29 / เม.ย. / 2559
      กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประชุมถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ 29 / เม.ย. / 2559
      กศน.ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พัฒนา กศน.ตำบลจองถนน 29 / เม.ย. / 2559