[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2556  นายพัชรพงษ์  บุญเลิศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
มอบหมายให้ นางทัศนีย์  บางโรย  ครูอาสาสมัครฯ  เข้าร่วมประชุมโครงการ การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ระดับภาคใต้  ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : 169


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หมุนเวียนสื่อหนังสือ นิตรสาร วารสาร ให้กับภาคเครือข่ายตำบลลำสินธุ์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์กู้ชีพ กู้ภัย และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตำบล 9 / ต.ค. / 2558
      กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง หมุนเวียนสื่อหนังสือ นิตยสาร วารสาร ให้กับภาคีเครือข่ายกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลลำสินธุ์ 9 / ต.ค. / 2558
      กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมนักศึกษาขั้นพื้นฐานในการประเมินซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2558 9 / ต.ค. / 2558
      นักศึกษา กศน.อำเภอป่าบอนเข้ารับรางวัลการประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ \" สำนึกไทยไม่โกง” 9 / ต.ค. / 2558
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ครู อาสาฯ และบรรณารักษ์ กศน.อำเภอศรีบรรพต ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มธุรกิจขนมไทย 9 / ต.ค. / 2558