[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2556  นายพัชรพงษ์  บุญเลิศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
มอบหมายให้ นางทัศนีย์  บางโรย  ครูอาสาสมัครฯ  เข้าร่วมประชุมโครงการ การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ระดับภาคใต้  ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : 175


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2558 ของชมรมห้องสมุดประชาชน เรื่อง บรรณารักษ์ห้อ 9 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการจัดติวเพื่อเตรียมการทดสอบระดับชาติ (N- NET) 9 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประสานกับภาคีเครือข่าย เพื่อจัดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิการ (หลักสูตร 70 ชั่วโมง) 9 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 8 / ก.พ. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน 8 / ก.พ. / 2559