[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2556  นายพัชรพงษ์  บุญเลิศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
มอบหมายให้ นางทัศนีย์  บางโรย  ครูอาสาสมัครฯ  เข้าร่วมประชุมโครงการ การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ระดับภาคใต้  ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : 183


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยวาชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม 28 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาอาชีพ (ต่อยอด) วิชา การแปรรูปและพัฒนาผลิคภัณฑ์จากกล้วย 28 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชาการทำเตาชีวมวล 28 / ก.ค. / 2559
      กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ต้อนรับคณะครูจาก สปพท.เขต2 28 / ก.ค. / 2559
      กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \" กิจกรรมเพศศึกษาและการป้องกันในแม่วัยรุ่น 28 / ก.ค. / 2559