[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

อังคาร ที่ 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2556เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม 2556  นายพัชรพงษ์  บุญเลิศ  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 
มอบหมายให้ นางทัศนีย์  บางโรย  ครูอาสาสมัครฯ  เข้าร่วมประชุมโครงการ การใช้โปรแกรมเทียบระดับการศึกษา
ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ระดับภาคใต้  ณ โรงแรม นนทบุรีพาเลช จังหวัดนนทบุรี
เข้าชม : 160


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอเมืองพัทลุงร่วมสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 1 / ก.ค. / 2558
      กศน. อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จัดการเรียนการสอนภาษาสู่อาเซียน ณ ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.อำเภอเมืองพัทลุง 1 / ก.ค. / 2558
      ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบางแก้ว ร่วมโครงการเยี่ยมเยียนพบปะผู้นำศาสนาและประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในเดือนรอมฎอน 30 / มิ.ย. / 2558
      กศน.ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว ขยายผลให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมประชาธิปไตย ตามวัตถุปะสงค์ของ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (ศส.ปชต.) ตำบลโคกสัก 30 / มิ.ย. / 2558
      กศน.ต.โคกสัก อำเภอบางแก้ว จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาสังคม ชุมชน ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 30 / มิ.ย. / 2558