[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รับมอบหนังสือบริจาค จาก นางสมสมัย เมืองแก้ว ตามโครงการบรรณสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา กศน.อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

อังคาร ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวทิวาวรรณ  พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รับมอบหนังสือบริจาค จาก นางสมสมัย  เมืองแก้ว ตามโครงการบรรณสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา กศน.อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หนังสือที่บริจาค จำนวน ๒๗ เล่ม ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสือธรรม หนังสือกฎหมาย และวารสารรายสัปดาห์/รายเดือน เพื่อให้บริการการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา และบ้านหนังสือชุมชน ในพื้นที่อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
เข้าชม : 107


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรม \"ค่าย กศน.ร่วมใจ ใฝ่ใจคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก 12 ประการ\" ณ แหล่งสมาคม ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน 401 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 18 / ธ.ค. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ รับการนิเทศจากคณะนิเทศ สนง. กศน.จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ 18 / ธ.ค. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประชุมและให้ความเห็นชอบในฐานะกรรมการฯ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยมี ผอ. เขตพื้นที่ฯ เขต 1 พัทลุง เป็นประธาน 18 / ธ.ค. / 2561
      นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอนได้อนุญาตให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ ปฎิบัติหน้าตามคำสั่งคณะกรรมการเลือกวุฒิสภา(สว.)ระดับอำเภอป่าบอนเป็นกรรมการเลือกสมาชิกวุฒิสภา(สว.) 17 / ธ.ค. / 2561
      นางทัศนีย์​ รุดคง​ ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน​มอบหมายให้ นางจุรีวรรณ ละอองสม ครู กศน.ตำบลทุ่งนารีพร้อมด้วยคณะกรรมการ 17 / ธ.ค. / 2561