[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทองติดตามข้อมูลของประชาชนที่เข้ารับการอบรม การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีนางอัญชลี แก้วงาม ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ณ บ้านเกาะเหรียง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง

อาทิตย์ ที่ 13 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561
วันที่ 10 พฤษภาคม 2561   นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์  มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้นครู กศน.ตำบลอ่างทองติดตามข้อมูลของประชาชนที่เข้ารับการอบรม การศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่โดยมีนางอัญชลี แก้วงาม ผู้เข้าร่วมอบรม ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ ณ บ้านเกาะเหรียง หมู่ที่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
 

เข้าชม : 38


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนพร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมทำความดีด้วยจิตอาสา เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 16 / ต.ค. / 2561
      นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนพร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบบิตร ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 16 / ต.ค. / 2561
      นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 16 / ต.ค. / 2561
      วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีการทำความสะอาด เก็บขยะ บริเวณ สองข้างถนน สาย เขาปู่ – ควนขนุน 16 / ต.ค. / 2561
      วันที่13 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30น. นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ช่วงเช้า กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลา 16 / ต.ค. / 2561