[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือ โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 “นั่

อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561            

                                                                           

   วันที่ 13 มีนาคม  2561  นางวลัยลักษณ์  ธาระมณี  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์  มอบหมายให้  นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอศรีนครินทร์  หมุนเวียนหนังสือ โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561  นั่งที่ไหน  อ่านที่นั่น ประจำเดือนมีนาคม 2561  ณ อำเภอศรีนครินทร์, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ และ   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  (ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง   ส่งผลให้เกิดการพัฒนานิสัยรักการอ่าน เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการอ่านในทุกระดับ โโยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อน โโยประชารัฐ มุ่งผลลัพธ์ให้เกิดพฤติกรรมมีนิสัยรักการอ่าน  เข้าชม : 112


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอกงหรา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสิทธิความเท่าเทียมในคลอบครั 24 / ก.ย. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 24 / ก.ย. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย ผอ. จันจิรา เจริญฤทธิ์ (ผู้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ช.พัน 402 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 24 / ก.ย. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ นำคณะบรรณารักษ์จากสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา จำนวน 24 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงคั่วกาแฟบ้านป่า ต. บ้านนา อ. ศรีนครินทร์ 22 / ก.ย. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษาทหารเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 22 / ก.ย. / 2561