[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือ โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 “นั่

อังคาร ที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561            

                                                                           

   วันที่ 13 มีนาคม  2561  นางวลัยลักษณ์  ธาระมณี  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์  มอบหมายให้  นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอศรีนครินทร์  หมุนเวียนหนังสือ โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561  นั่งที่ไหน  อ่านที่นั่น ประจำเดือนมีนาคม 2561  ณ อำเภอศรีนครินทร์, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีนครินทร์ และ   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  (ปัญญานันทภิกขุ) อำเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง   ส่งผลให้เกิดการพัฒนานิสัยรักการอ่าน เพื่อรวมพลังขับเคลื่อนการอ่านในทุกระดับ โโยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อน โโยประชารัฐ มุ่งผลลัพธ์ให้เกิดพฤติกรรมมีนิสัยรักการอ่าน  เข้าชม : 186


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เยี่ยมบ้านนักศึกษาในสัปดาห์วันครู กับนักศึกษา ม.ต้น จำนวน 5 ราย และนักศึกษา ม.ปลาย จำนวน 2 ราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครองที่เก 18 / ม.ค. / 2562
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ทดสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย หมวดวิชาบังคับ ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัพัท 18 / ม.ค. / 2562
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ฯ และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด พัฒนาคุณธร 18 / ม.ค. / 2562
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์, นางสาวสุชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครู 18 / ม.ค. / 2562
      กศน.อำเภอปากพะยูน 17 / ม.ค. / 2562