[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเน็ตประชารัฐเพื่อประชาชนจังหวัดพัทลุง

จันทร์ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์  นางสาวสุดชดา บัวไชย  ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเน็ตประชารัฐเพื่อประชาชนจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 16  โดยมีนางสาวดวงพร บุญครบ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดการอบรม และมีผู้เข้าร่วมเป็นเกียรติ นายสุรพล สงณรงค์ รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน จำนวน 28 คน  ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

 

เข้าชม : 34


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำกล้วยกรอบแก้ว กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.12 บ้านลำในใต้ ตำบลบ้านนา 25 / มิ.ย. / 2561
      ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม. 6 บ้านตีนนา ตำบลบ้านนา 25 / มิ.ย. / 2561
      ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดอบรมโครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ 25 / มิ.ย. / 2561
      นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพโดยมีนายสุรกฤณ์ิ บุญญาพิทักษ์ เป็นวิทยากรให้กับผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลชุมพล 25 / มิ.ย. / 2561
      ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการศึกษาพัมนาสังคมและชุมชน (พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) 25 / มิ.ย. / 2561