[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย โครงการพระราชดำร

พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560      

                                                                

         เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางนารีรัตน์  ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย โครงการพระราชดำริ      ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด ประจำปี 2561 ณ ตลาดนัดบ้านต้นไทร หมู่ที่ 5  ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุงเข้าชม : 30


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำำเภอปากพะยูน สำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ 15 / ธ.ค. / 2560
      นางสาวปณิตา บุญเรือง ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ ม.ต้น นายวิทยา ชูชาติ นายสิทธิพร รักนิ่ม 15 / ธ.ค. / 2560
      นายโสภณ เพชรมี นายศุภณัฐ เพชรวา และนางสาวปิยรัตน์ วงศ์บุญ บุคลากร กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมการจัดทำเวที กิจกรรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ณ วัดแหลมโตนด ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 15 / ธ.ค. / 2560
      นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับม.ปลาย 15 / ธ.ค. / 2560
      นางสาวขนิษฐา ทวีเศรษฐ. ครู กศน.ตำบลแพรกหา มอบตะกร้าหนังสือ ให้บ้านหนังสือชุมชน บ้านเขาโต๊ะบุญ ม.4 ตำบลแพรกหา 15 / ธ.ค. / 2560