[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ “เม

อาทิตย์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560      

       เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย  นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีนครินทร์ และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์    เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการ เมืองลุงเมืองนักอ่านในงานสมโภชพระพุทธนิโรธคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดของดีเมืองลุง       ประจำปี 2560 ณ บริเวณรอบศาลากลาง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงเข้าชม : 32


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดทำเวที โครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 3 วิถีชวิตแบบพอเพียง ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.3 บ้านนา 20 / เม.ย. / 2561
      นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ วัดลำกะ 20 / เม.ย. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ 19 / เม.ย. / 2561
      นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 19 / เม.ย. / 2561
      วันที่ 17เมษายน2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ครู กศน.ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา) ติดตามงานการพัฒนาสินค้าและผู้สำเร็จในโครงการ smart onie เพื่อสร้าง smart famer ณ 61 ม.9 ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 18 / เม.ย. / 2561