[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช.ตำบลชุมพล ร่วมจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดพัทลุง

ศุกร์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560อวันที่16 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และนางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล ร่วมจัดเวทีประชาคมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียง จังหวัดพัทลุง  โดยมีนายศิลป์ชัย  รามณีย์ ปลัดจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในพิธีเปิด  กล่าวรายงานโดยผู้แทน ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ผู้เข้าร่วมเวทีประกอบด้วย   ปลัดอำเภอ   ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  จากทุกหมู่บ้าน  กก.ศส.ปชต.อำเภอศรีนครินทร์  กก.ศส.ปชตและตำบลใกล้เคียง ผู้นำชุมชน  ประชาชนตัวแทนจากทุกหมู่บ้าน  ประชาชนบ้านทุ่งนวน  และนักศึกษา กศน.  ณ ห้องประชุมเทศบาลชุมพล ตำบลชุมพล  อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

 

เข้าชม : 64


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      กศน.อำเภอตะโหมด ข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 20 / ต.ค. / 2560
      กศน.อำเภอตะโหมดร่วมงานพิธีสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โครงการปลูกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน 20 / ต.ค. / 2560
      กศน.อำเภอตะโหมด ร่วมกับอำเภอตะโหมด จังหว้ดพัทลุง จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาเส้นทาง แม่ขรี-วัดตะโหมด 20 / ต.ค. / 2560
      กศน.อำเภอตะโหมด ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 20 / ต.ค. / 2560
      กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 19 / ต.ค. / 2560