[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ และร่วมกับเครือข่าย อบต.เกาะเต่าให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย โครงการพระราชด
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
20 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ให้การต้อนรับ รอง ผอ.ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กอ.รมน.ภาค 4 ในการมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กอ.รมน.ภาค 4 ในการมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
19 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านสร้างเรื่อง โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านนา ระดับ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านสร้างเรื่อง โดยมีนักเรียนโรงเรียน
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์นิเทศติดตาม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และนางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช. ตำบลชุมพล นิเทศติดตาม โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น วิชาการเลี้ยงปลาในกระชัง ณ สระน้ำก
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช. ตำบลชุมพล เปิดโครงการรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำหมวกจากกล่องนม
วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และนางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช. ตำบลชุมพล เปิดโครงการรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำหมวกจากกล่องนม ณ บ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 12 บ้านนารา ตำบลชุมพล อำเภอศ
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ ในรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาอเ
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา ศรช.ลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ ทำความสะอาดอุโบสถ ณ วัดทุ่งยาว
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย ครู ศรช. พร้อมนักศึกษา ศรช.ลำสินธุ์ ทำความสะอาดอุโบสถ ณ วัดทุ่งยาว ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ประชุมประจำสัปดาห์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมบุคลากร ร่วมประชุมประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
วันที่ 18 ก.ค.2560 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมกับสำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง ประชุมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ระดับพนักงานแจงนับ ณ ห้องปรุชะม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน
18 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาธุรกิจขนมไทย
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาธุรกิจขนมไทย ณ. ศาลาเอนกป
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการแปรรูปปลา หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางพัชรศรันต์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ และนางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ วิชาการแปรรูปปลา หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จ
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนายยะฝาด สันหมาน ครู และนายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” โดยมีนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รองผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมในกิจกรรม
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ วัดบางขวนใต้ ตำบลฝาละมี
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ วัดบางขวนใต้ ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ บ้านท่าเนียน ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ บ้านท่าเนียน ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว ม.4 ตำบลปากพะยูน
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ อ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว ม.4 ตำบลป
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ ริมฝายมีชีวิต บ้านทางทราย ม.1 ตำบลดอนประดู่
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ ริมฝายมีชีวิต บ้านทางทราย ม.1 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ หารไม้แก่น บ้านมวงทวน ตำบลหารเทา
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัศศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ หารไม้แก่น บ้านมวงทวน ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ เทศบาลตำบลดอนทราย
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบล ดอนทรายและนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช.จัดกิจกรรมโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ” ณ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
17 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาอาชีพ วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพร ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/557 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>