[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ได้มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองงชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ กศน.ตำบลอ่างทอง
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ได้มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองงชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสุขนันท์ ชูห
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี นายเศรษฐา เศรษมาน ห
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม งานเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “วิ่งข้ามเขาพับผ้า ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน” ประจำปี 2561 ณ จุดปล่อยตัว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี ม.3 ตำบลบ้านนา
วันที่ 5 สิงหาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม งานเดิน – วิ่งเพื่อสุขภาพและการกุศล “วิ่งข้ามเขาพับผ้า ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน” ประจำปี 2561 ณ จุดปล่อยตัว ห้องสมุดประช
3 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผล เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบโรงเรียน N-NET
วันที่ 1- 2 ส.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผล เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำป
วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเ
2 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามแนวพระราชดำริด้านการส่
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่
1 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัริย์ไทย
กศน.อำเภอกงหรา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมค่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัริย์ไทย ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โดยมีนางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กศน.อำเภอกงหรา
1 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยครูตำบลชุมพล ร่วมกิจกรรมทำบุญครบ 61 ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนวัดทุ่งยาว
วันที่ 1 ส.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยครูตำบลชุมพล ร่วมกิจกรรมทำบุญครบ 61 ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีของโรงเรียนวัดทุ่งยาวกับหัวหน้าส่วนราชการ ปกครองท้องถิ่น คณะครู และชาวบ้านตำบลชุมพล โดยมีนายอำเภอศรีนครินทร์ เ
31 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรม กศน. จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรม กศน. จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อนำความคิดเห็นไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ และพัฒนาปรับปรุงให้การดำเนินงานให้ดียิ่ง
28 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประกอบพระราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงบดินทรเทพยวรางกูล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประกอบพระราชพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงบดินทรเทพยวรางกูล เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี นอกจากนี้ยังร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี และปลูกต้นรวงผึ้ง ซ
28 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.
วันที่ 24 -26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมกับ กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \"กิจกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.โดยมี นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวกองร้อยตำ
28 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน. อำเภอศรีนครินทร์ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำที่ ม. 5 บ้านหนองปลิง ต. ชุมพล อ. ศรีนครินทร์ เป็นการทำดีถวายเป็นราชกุศล เราทำดีด้วยหัวใจ
วันที่27 ก.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย อ. สุดชดา บัวไชย อ. อรอุมา สงสัย อ. จุฑารัตน์ ชูกาญจนะ และนักศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 17 คน นักศึกษากลุ่มทหาร ช. 402 จำนวน 25 คน ร่วมกันพัฒนาแหล่งน้ำที่ ม. 5 บ้านหนองปลิง
26 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา ปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างบรรยากาศในการให้บริการอ่าน และการจัดกิจกรรมภายใน และภายนอก
นางสมสมัย เมืองแก้ว ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้ นางภิรมย์ ชูขัน ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อสร้างบรรยากาศในการให้บริการอ่าน และการจั
26 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนโครงการมหกรรม 4D ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพังกิ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสมสมัย เมืองแก้ว ตำแหล่ง ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้ นางภิรมย์ ชูขันธ์ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน สนับสนุนโครงการมหกรรม 4D ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ โรงพยาลส
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดต
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด. ม.2 ตำบลดอนทราย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครู กศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ ไม่เกิน30 ชั่วโมง วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด. ม.2 ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดแบบชั้นเนียนวิชาชีพ(31 ขั่วโมงขึ้นไป)วิชา การเพาะเห็ดนางฟ้า
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยนางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี เปิดกลุ่มกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน จัดแบบชั้นเนียนวิชาชีพ(31 ขั่วโมงขึ้นไป)วิชา การเพาะเห็ดนางฟ้า ณ บ้านเลขที่100 หม
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมจิตอาสากศน. เราทำความดีด้วยหัวใจ
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูนนำบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมจิตอาสากศน. เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ กศน.อำเภอปากพะยูน ต.ปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 1 คนว่างงาน 1 อาชีพ วิชาการทำขนมถั่วแปบสีรุ้ง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครู กศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.4 ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต 1 คนว่างงาน 1 อาชีพ วิชาการทำ
25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมอบรมโครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นายสมปอง เก่งแก้ว วิทยากร ให้ความรู้เรื่องเกษตรธรรมชาติ
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี จัดกิจกรรมอบรมโครงการการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ นายสมปอง เก่งแก้ว วิทยากร ให้ความรู้เรื่องเกษตรธ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>