[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

30 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา จัดนิทรรศการหนังสือพิมพ์ฝาผนัง เพื่อให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการใน กศน.ตำบล ได้ทราบข่าวสารต่างๆที่ จัดกิจ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ให้นักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา จัดนิทรรศการหนังสือพิมพ์ฝาผนัง เพื่อให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการใน กศน.ตำบล ได้ท
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้กศน.ตำบลหนองธง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดหนองนก มาสอนธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้กศน.ตำบลหนองธง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดหนองนก มาสอนธรรมศึกษาให้กับนักศึกษาโดยมีนางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิ
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ ๑/๖๑
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอนพร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ”รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ในหัวข้อเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดย
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรม ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ต้น สอนการเขียนเรียงความ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรม ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ต้น สอนการเขียนเรียงความและจัดบอร์ด พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ ณ กศน.ตำบลป่าบอน
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ต้น สอนการเขียนเรียงความ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ต้น สอนการเขียนเรียงความและจัดบอร์ด พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ ณ กศน.ตำบลทุ่งนารี
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค อำเภอป่าบอน ปี 2561
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมสุขภาพตามโครงการส่งเสริมสุขภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค อำเภอป่าบอน ปี 2561 นายเพ็ชร เรือนสูง นายอำเภอป่าบอนเป็นประธานเปิดซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุข
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดลดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ให้นักศึกษา กศน. จัดนิทรรศการหนังสือพิมพ์ฝาผนัง เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปที่เข้ามายังกศน.ตำบลชุมพล ได้ทราบข่าวสารต่างๆที่ จัดในตำบลชุมพล
วันที่ 27 พ.ย.2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดลดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ให้นักศึกษา กศน. จัดนิทรรศการหนังสือพิมพ์ฝาผนัง เพื่อให้นักศึกษา กศน. และประชาชนทั่วไปที่เข้ามายังกศน.ตำบลชุมพล ได้ทราบข่าวสารต่างๆท
28 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ในฐานะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ เยี่ยม ให้กำลังใจ อำนวยความสะดวกกับคณะกรรมการรับสมัครฯ และขอคำแนะนำ ปรึกษา ฯลฯ จากท่านปลัดอาวุโส ณ ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 27 พ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ในฐานะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการและประสานงานการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ระดับอำเภอ เยี่ยม ให้กำลังใจ อำนวยความสะดวกกับคณะกรรมการรับสมัครฯ และขอคำแนะนำ ปรึกษา ฯลฯ จากท่านปลัดอาวุโส ณ ที่ว่าก
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากรกศน.ประชุมประสัปดาห์ติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาส พร้อมการชี้แจงข้อเสนอแนะกระบวนการทำงานให้แก่บุคลากร
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากรกศน.ประชุมประสัปดาห์ติดตามผลการดำเนินงานตามไตรมาส พร้อมการชี้แจงข้อเสนอแนะกระบวนการทำงานให้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมกศน.อำเภอป่าบอน
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ได้นำนักศึกษา กศน. ศึกษานอกสถานที่ เกี่ยวกับทักษะการขยายอาชีพ ณ กลุ่มปลาดุกร้าตำบลชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีนางเช้า
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ได้นำนักศึกษา กศน. ศึกษานอกสถานที่ เกี่ยวกับทักษะการขยายอาชีพ ณ กลุ่มปลาดุกร้าตำบลชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จั
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญกศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง และร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์
วันที 25 พ.ย.2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ได้มอบหมายให้รองผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญกศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง และร่วมก
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน ได้นำรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิสามัญ และลูกเสือวิสามัญกศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วม ในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที 25 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน ได้นำรองผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิสามัญ และลูกเสือวิสามัญกศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วม ในวัน สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง และร่วมกันพัฒน
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้ นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้ นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับครู กศน.ตำบลทั้ง ๕ ตำบลเพื่อจัดทำแผนการศึกษาต่อเนื่องไตรมาส1-2(ครึ่งปีแรก
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้ นางสาวบุหงา ณ สุวรรณ นางวิลาวัลย์ ประทุมเมศ บรรณารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้ นางสาวบุหงา ณ สุวรรณ นางวิลาวัลย์ ประทุมเมศ บรรณารักษ์ ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานโครงการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้กับครู กศน.ตำบลทั้ง ๕ ตำบล
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายวิชาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษาระดับ ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลหนองธง
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสุภร แก้วมณี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสุภร แก้วมณี จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาทักษะการขยายอาชีพ ณ กศน.ตำบลโคกทราย
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอนพร้อมด้วยนายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมกศน.ตำบลป่าบอนในการใช้โทรศัพท์สมาทร์โฟนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอนพร้อมด้วยนายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมกศน.ตำบลป่าบอนในการใช้โทรศัพท์สมาทร์โฟนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลป่าบอน
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางจุรีวรรณ. ละอองสม ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางจุรีวรรณ ละอองสม ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชาทักษะการเรียนรู้ นักศึกษาระดับ ม.ปล่าย ณ กศน.ตำบลทุ่งนารี
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์​ รุดคง​ ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน​พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอป่าบอน​ ร่วมทอดกฐินสามัคคี​
วันที่​ 21​พฤศจิกายน​ 2561​ นางทัศนีย์​ รุดคง​ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน​พร้อมด้วยบุคลากร​ กศน.อำเภอป่าบอน​ ร่วมทอดกฐินสามัคคี​ ณ​ วัดป่าบอนต่ำ
26 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวอุบล มามี ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอนมอบหมายให้นางสาวอุบล มามี ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอน นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลโคกทราย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/653 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>