[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ โดยรับบริจาคหนังสือ โครงการบรรณสัญจร จำนวน ๘๐ เล่ม ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรี
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ โดยรับบริจาคหนังสือ โครงการบรรณสัญจร จำนวน ๘๐ เล่ม ณ ห้องสมุดประชาชน “
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กิจกรรมนกจิ๊บๆ กระติกพูดได้ โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กิจกรรมนกจิ๊บๆ กระติกพูดได้ โดยมีนักเ
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการกศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” วิชาการทำปลาดุกแผ่น
วันที่ 3 ส.ค. 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน. อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครู กศน.ต.ปากพะยูน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการกศน.พัทลุง ฝึกอาชีพให้ประชาชน “หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ” วิชาการทำปลาดุกแผ่น
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนเปิดกลุ่มช่างพื้นฐาน วิชาการหล่อปูน
วันที่ 2 ส.ค. 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน. อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครู กศน. ต.หารเทา เปิดกลุ่มช่างพื้นฐาน วิชาการหล่อปูน ณ กศน.ตำบลหารเทา หมู่ที่ 1 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มช่างพื้นฐาน วิชาการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้
วันที่ 2 ส.ค. 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน. อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครู กศน. ต.ฝาละมี เปิดกลุ่มช่างพื้นฐาน วิชาการทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ ณ บ้านเลขที่ 142/1 หมู่ที่ 9 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น วิชาการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ณ บ้านไร่
วันที่ 2 ส.ค. 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน. อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครู กศน. ต.ปากพะยูน เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพรูปแบบวิชาชีพระยะสั้น วิชาการแปรรูปเห็ดนางฟ้า ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 6 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน มอบต้นไม้ห้าเรือนยอด แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันที่ 2 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากรมอบต้นไม้ห้าเรือนยอด แก่กลุ่มเป้าหมายในโครงการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดควนปิยาราม ม.4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ณ รพ.สต.บ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี
วันที่ 1 ส.ค. 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน. อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่น ณ รพ.สต.บ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดขุนหลวงนิมิต
วันที่ 31 ก.ค.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากรร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดขุนหลวงนิมิต ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย โครงการพระราชด
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภ
2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมจัดเตรียมสถานที่ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิพลอดุลยเดช
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมจัดเตรียมสถานที่ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู
2 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิต
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์พร้อมด้วยนักศึกษา กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเแ็นะระราชกุศล 66 ล้านซีซี ณ บริษัทไทยยนตร์กลการสี่แยกช่องโก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยภายในห้องสมุด ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยภายในห้องสมุด ณ ห้อง
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนห
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องส
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนหนั
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสม
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียน
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้อ
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เดินสวนสนามลูกเสือ และกิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางสาวจำเนียร รัตนบุรี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอมร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เดินสวนสนามลูกเสือ และกิจกรรมบำเบ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรร
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคลองแหล่งน้ำผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.20 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ขุดลอกคลองแหล่งน้ำผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.20 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอป่าพะยอม กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นยางนา เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
1 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทางศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอมร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีทางศาสนาและพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>