[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา
วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทาร่่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ม.8 ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน และนายสถาพร สังคะโน ครู กศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ม.8 ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำข้าวมันไก่ ณ บ้านแหลมยาง ม.3 ต.ดอนประดู่
วันที่ 7 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ จัดกิจกรรมอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ การทำข้าวมันไก่ ณ บ้านแหลมยาง ม.3 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง โดยมีนางดวงจิตร คงเนีย
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา
วันที่ 7 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทาร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก
วันที่ 7 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ต.เกาะหมาก เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 5 บ้านปากบางนาคราช ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 7 บ้านชายพรุ ตำบลดอนประดู่
วันที่ 7 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 7 บ้านชายพรุ ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย ตำบลดอนทราย
วันที่ 7 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทรายเข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี
วันที่ 7 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยุน จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชา การท่องเที่ยว รุ่นที่ 2
วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วิชา การท่องเที่ยว รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-9 มีนาคม 2561 ณ ช่องฟืนรีสอร์ท ม.2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านส่งเสริมความสามารถพิเศษและกิจกรรมTo be Number one ประจำภาคเรียน 2/2560
วันที่ 6 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านส่งเสริมความสามารถพิเศษและกิจกรรมTo be Number one ประจำภาคเรียน 2/2560 มีกิจกรรมคัดลายมือ, อ่านบทร้อยกรอง,เรียงความ ,เต้นt
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย
วันที่ 5 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทรายเข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก
วันที่ 6 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทรายเข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก
วันที่ 6 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทรายเข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 6 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ต.เกาะนางคำร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 6 บ้านบางพลอง ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเตียน ตำบลปากพะยูน
วันที่ 6 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูนร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเตียน ตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านควนนางพิมพ์
วันที่ 6 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน หมู่ที่ 5 บ้านควนนางพิมพ์ ตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
10 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยุน จัดกิจกรรม ทำเครื่องแกงตำมือ ณ ม.6 ตำบลดอนทราย
วันที่ 6 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย จัดกิจกรรม ทำเครื่องแกงตำมือ ณ ม.6 ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9. มีนาคม 2561ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางละอองดาว แก้วกลับครู กศน.ตำบลพนางตุง. เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประ
วันที่ 9. มีนาคม 2561ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางละอองดาว แก้วกลับครู กศน.ตำบลพนางตุง. เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประ
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 9 มีนาคม.2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวจินดา ปานชุม ครูกศน.ตำบลควนขนุน จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สำหรับผู้สูงอายุ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ณ วัดราษฏร์นุกูล ม.3 ต.ควนขนุน
วันที่ 9 มีนาคม.2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวจินดา ปานชุม ครูกศน.ตำบลควนขนุน จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้สำหรับผู้สูงอายุ การทำน้ำยาอเนกประสงค์ ณ วัดราษฏร์นุกูล ม.3 ต.ควนขนุน
9 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม นิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใน การทำขนมไทยประเภทนึ่ง ของ กศน.ตำบลป่าพะยอม
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม นิเทศการจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใน การทำขนมไทยประเภทนึ่ง ของ กศน.ตำบลป่าพะยอม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>