[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ม.9 ตำบลดอนประดู่
วันที่ 25 ก.ค.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครู กศน.ตำบลดอนประดู่จัดกิจกรรมทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรพอน ม.9 ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 25 ก.ค.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี อบรมหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องแก้วสมุย คอนเวนชั่น รีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มช่างพื้นฐาน วิชาการทำช่างไม้ ณ บ้านท่าเตียน หมู่ที่ 2 ตำบลปากพะยูน
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครู กศน. ตำบลปากพะยูน เปิดกลุ่มช่างพื้นฐาน วิชาการทำช่างไม้ ณ บ้านท่าเตียน หมู่ที่ 2 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอศรีบรรพต ร่วมใจกันบริจาคโลหิต ในกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66ล้านซีซี ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอศรีบรรพต ร่วมใจกันบริจาคโลหิต ในกิจกรรม กศน.รวมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล 66ล้านซีซี ณ ศาลาประชาคมอำเภอควนขนุน
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ธรรมศึกษา ณ วัดทุ่งยาว ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ โดยมี พระสมคิด ติกกวีโร เป็น ครูพระสอนธรรมศึกษา
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ณ วัดทุ่งยาว ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ โดยมี พระสมคิด ติกกวีโร เป็น ครูพระสอนธรรมศึกษา
27 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนานิเทศ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาธุรกิจขนมไทย การทำขนมเบซำและการทำขนมเทียน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนา นิเทศ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตร.ระยะสั้น วิชาธุรกิจขนมไทย การทำขนมเบซำและการทำขนมเ
26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาคีเครือข่าย โค
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วม
26 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูกศน.ตำบลบ้านนา นิเทศ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น วิชาธุรกิจขนมไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษรักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนา นิเทศ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพหลักสูตร ระยะสั้น วิชาธุรกิจขนมไทย ( การทำขนมบ้าและขนมพอง)
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้วบรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมความรู้…กล่องอาเซียน ณ ห้องสมุดประ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้วบรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมความรู
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษรักษาการณ์ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพรูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการทำครองแครงเคลือบคาราเมล ณ กศน.ตำบลชุมพล หมู่ที่ 4 ต
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานในกิจกรรมขุมพลโมเดล \"การจัดการขยะที่ต้นทาง\"
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานในกิจกรรมขุมพลโมเดล \"การจัดการขยะที่ต้นทาง\" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
25 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ ฯ
วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลเข้าร่วมสัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบ หลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังห
24 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.
วันที่ 19-21 ก.ค.2560 กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกกรรมค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 434 พัทลุง โดยมีนายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จังหวัดพัทลุงเป็นประธานในพิธีเปิด
23 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหารเทาออก
วันที่ 22 ก.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครู กศน.ตำบลหารเทา และนางบุญญา ณ สุย ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหารเทาออก ม.2 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
23 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ รพสต.ตำบลฝาละมี
วันที่ 22 ก.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครู กศน.ตำบลฝาละมี และนางสาวนางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ รพสต.ตำบลฝาละมี ม.1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พ
23 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญกศน.ภาคเรียนที่1/2560
วันที่ 19 - 21 ก.ค2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญกศน.ภาคเรียนที่1/2560 ณ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพัทลุง ระดับพนักงานแจงนับ
วันที่ 18 ก.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมประชุมชี้แจงการปฎิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูล โครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อยจังหวัดพัทลุง ระดับพนักงานแจงนับ โดยมี นางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯ นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาส
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ การทำขนมหมี่พัน
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นายกันต์กมล ชูปู ครู กศน.ตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรม กลุ่มสนใจ การทำขนมหมี่พัน ณ บ้านอ่าวจาด หมู่ 8 ตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
22 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 2
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนขับขี่ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนชุมชน ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
21 / ก.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต และบุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. โดย มีายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด
ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต และบุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต จัดกิจกรรมโครงการ ค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน. โดย มีายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิด

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/557 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>