[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลดอนประดู่
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลด
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ณ กศน.ตำบลบ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ณ กศน.ตำบลบ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนาโดยมี นายคำน้อย ห
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมเพื่อดูแลผู้มี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ โดยมีนายอำเภอ เป็นประธาน
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางซารีนา พรหมปลอด ครูกศน.ตำบล จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน
วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางซารีนา พรหมปลอด ครูกศน.ตำบล จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล วันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านทุ่งยวน หมู่ที่ 6 ตำ
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ และการเรียนรู้ ผ่าน QR code วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิง
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดบอร์ดนิทรรศการ และการเรียนรู้ ผ่าน QR cod
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูลพระมหากษัตริย์
วันที่ 6 ส.ค. 2561 เวลา 08.00 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเสาธงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และเทิดทูลพระมหากษัตริย์
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แนวทางนโยบายในการดำเนินงานและมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่6 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แนวทางนโยบายในการดำเนินงานและมอบหมายงานให้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
7 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลดอนทราย
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ ครูกศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลดอนทราย อ.ปากพะ
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเลขที่ 2/1 บ้านพรุหมอ หมู่ที่ 5 ต.ปากพะยูน
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน จัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ณ บ้านเลขที่ 2/1 บ้านพรุหมอ หมู่ที่ 5 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลหารเทา
วันที่ 5 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลหารเทา
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านพัฒนาวิชาการ รูปแบบสอนเสริม เติมเต็มความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านพัฒนาวิชาการ รูปแบบสอนเสริม เติมเต็มความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับม.ต้น ณ ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปา
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผล เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกโรงเรียน N NET
เข้าร่วมประชุมสัมมนาหาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานวัดผล ประเมินผล เรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกโรงเรียน N NET และการเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนและของสถานศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ วันที่ 1 - 2 ส.ค.61 ณ
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561
วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน.ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 โดยมี นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อ.ป่าบอน
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคคลากร กศน. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะย
วันที่ 26 ก.ค.61นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา รับมอบเกียรติบัตร ศส.ปชต.ดีเด่น รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ณ ห้องประชุมโนรา ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพัทลุง โดยท
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ ม.1 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน
26 ก.ค.61 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯและนางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ ม.1 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พั
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจุฬารัตน์ บุญมี ครูอาสาฯ นำบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ นำบุคลากรจัด กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ภาคเรียนที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2561
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางซารีนา พรหมปลอด ครู กศน.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยวน ตำบลชุมพล
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางซารีนา พรหมปลอด ครู กศน.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งยวน ตำบลชุมพล โดย มี นายอนันต์ อินทองแก้
6 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ กศน.ตำบลบ้านนา
วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะ ณ กศน.ตำบลบ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบล โดย มี นายโสภณ อินนุรักษ์ กำนันตำบลบ้าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>