[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

6 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมบุคคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน ณ บริเวณหน้า สนง. กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 1 มิ.ย.2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้ครู ศรช.ตำบลชุมพล และ กศน.ตำบลบ้านนา ร่วมโครงการฝึกอาชีพให้ประชาชน ณ บริเวณหน้า สนง. กศน.จังหวัดพัทลุง โดยสาธิตการทำขนมโคและการทำขนมหัวล้านน้ำกะทิ
5 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช. ตำบลชุมพล เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกฟื้นฟูป่า ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา \"ทำดีเพื่อพ่อ\"
วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาว. สุดชดา บัวไชย ครู ศรช. ตำบลชุมพล เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกฟื้นฟูป่า ลุ่มน้ำทะเลสาปสงขลา \"ทำดีเพื่อพ่อ\" ณ พ
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนคร
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิ
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนหนังสือในองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนหนังสื
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนหนังสือในองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนหนังสื
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนหนังสือในองค์กรภาคีเครือข่ายเพ
วันที่ 2 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน การหมุนเวียนหนัง
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอมร่วมสาธิตการทำห่อหมกเห็ดนางฟ้าและนำสินค้า มาจำหน่ายในโครงการ1อำเภอหนึ่งอาชีพ
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ และบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอมร่วมสาธิตการทำห่อหมกเห็ดนางฟ้าและนำสินค้า มาจำหน่ายในโครงการ1อำเภอหนึ่งอาชีพ
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2560
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรธุรกิจขนมไทย
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางอัญชลี ศรีชุมพวง ครู กศน.ตำบลเกาะเต่า จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรธุรกิจขนมไทย และมอบหมายให้นางสาวจำเนียร รัตนบุรี หัวหน้ากลุ่มจัดฯ นิเทศการจัดกิจกรรม
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ควนขนุน โดยท่านผอ.ชาติชาย เทพรักษ์ และคณะครู ร่วมนำสินค้า มาจำหน่ายในโครงการ1อำเภอหนึ่งอาชีพ ณ.บริเวณหน้าสำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 1 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอควนขนุน โดยท่านผอ.ชาติชาย เทพรักษ์ และคณะครู ร่วมนำสินค้า มาจำหน่ายในโครงการ1อำเภอหนึ่งอาชีพ ณ.บริเวณหน้าสำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
วันที่ 1 มิ.ย.2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนายการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ ชูกายจนะ ตำแหน่ง ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ห้องประชุม 1 กศน.จังหวัดพัทลุง
2 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำเดือน
วันที่31 พ.ค. 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำเดือน สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 5/2560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศ
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกทราย จัดโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูกระเบื้อง
นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ นางสุภร แก้วมณี ครูกศน.ตำบลโคกทราย น.ส.อุบล มามี ครู ศรช. เปิดโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูกระเบื้องณ กศน.ตำบลโคกทราย
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกทราย จัดโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูกระเบื้อง
นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ นางสุภร แก้วมณี ครูกศน.ตำบลโคกทราย น.ส.อุบล มามี ครู ศรช. เปิดโครงการการจัดการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพช่างพื้นฐาน วิชาช่างปูกระเบื้องณ กศน.ตำบลโคกทราย
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังใหม่ จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
นางสาวนิรัชชา คงประดิษฐ์ ครูผู้ช่วย เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ กศน.ตำบลวังใหม่
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมประจำเดือนมิุถุนายน 2560 ของอำเภอป่าบอน
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิุถุนายน 2560 ของอำเภอป่าบอน
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2560 นาง ดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอ ศรีบรรพต พร้อมด้วยคณะ ครูและบุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต นำนักศึกษา กศน. ร่วมโครงการ ค่ายเยาวชยคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยมร นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 29 -30 พฤษภาคม 2560 นาง ดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอ ศรีบรรพต พร้อมด้วยคณะ ครูและบุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต นำนักศึกษา กศน. ร่วมโครงการ ค่ายเยาวชยคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยมร นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
1 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลวังใหม่ จัดกิจกิจกรรมโครงการ 1อำเภอ 1 อาชีพ วิชากสรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
นายสมชายขุนแสง ครูอาสาฯ และนายสมชายหนูคง ครู กศน.ตำบลวังใหม่ จัดกิจกิจกรรมโครงการ 1อำเภอ 1 อาชีพ วิชากสรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด หลักสูตร 42 ชม. ณ ศาลาบ้านท่าดินแดงออก

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>