[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

10 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์
วันที่ 8 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุมอำเภอปากพะยูน หมู่ที่ 4 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาคีเครือข่าย โค
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วม จัดก
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว, และนางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ต
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว, และนางธิดารัตน์ อินแพงบรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางมณฑา เอียดคง
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมประชุมโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผอ. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมประชุมโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่า
9 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษากศน.อำเภอศรีนครินทรื เข้าร่วม โครงการอบรม \"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต\"
วันที่ 8 ส.ค. 60. นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย ครู ศรช. นำนักศึกษา เข้าร่วม โครงการอบรม \"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต\" รุ่นที่ 1 วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 ณ.โรงแรมร้
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันที่ 7 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 93 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมจีบไส้ไก่
วันที่ 6 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครู กศน. ตำบลปากพะยูน เปิดกลุ่มสนใจ วิชาการทำขนมจีบไส้ไก่ โดยมีนายธวัชชัย หนุนอนันต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลปากพะยูน เป็นประธานเปิดกลุ่ม ณ
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of life)
วันที่ 4 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบล ทุกคน เข้าร่วมประชุมโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฎิบัติจนเป็นวิถีชีวิต(Way of life) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากร สอนการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน ต.ปากพะยูน
วันที่ 3 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำบุคลากรเป็นวิทยากร สอนการทำดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กิจกรรมนกจิ๊บๆ กระดิกพูดได้ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมา
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย กิจกรรมนกจิ๊บๆ กระดิกพูดได้ ณ ห้อ
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู กศน. ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา) ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย \"ครัวเรือนสะอาด ชุมชนปลอดขยะ\"โดยมี นายทวี
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู กศน. ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา) ร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย \"ครัวเรือนสะอาด ชุมชนปลอดขยะ\"โดยมี นายทวี
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉัน \"ผู้ว่า ฯ พาเข้าวัด\" โดย มีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการหิ้วปิ่นโต ณ ว
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต เข้าร่วมโครงการกิจกรรมปรองดองสมานฉัน \"ผู้ว่า ฯ พาเข้าวัด\" โดย มีกิจกรรม การปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และการหิ้วปิ่นโต ณ ว
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต และวางแผนการดำเนินงานต่อไป
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ของบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต และวางแผนการดำเนินงานต่อไป
8 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดขัน ม.3 ต.อ่างทอง จ.พัทลุง
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอเคลื่อนที่ ณ วัดขัน ม.3 ต.อ่างทอง จ.พัทลุง การสาธิตทำขนมโดนั
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไสกุน
วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร ให้ความรู้การทำดอกไม้จันทน์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านไสกุน
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมประชุมตรวจเยี่ยมมอบแนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล
7 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม นำนักศึกษาร่วมขบวนพาเหรดในงานชุมชุมกรีฑาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560
วันที่ 5 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ บุคลากร นำนักศึกษา กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมขบวนพาเหรดกับขบวนของอำเภอป่าพะยอมในงานชุมชุมกรีฑาจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2560
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู กศน. ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา) ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในหัวข้อการให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้สังคมศึกษาภาษาอาเซียนและการทำขนมคนที ณ.โรงเรีย
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ ครู กศน. ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา) ร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ในหัวข้อการให้ความรู้เรื่องการเรียนรู้สังคมศึกษาภาษาอาเซียนและการทำขนมคนที ณ.โรงเรีย
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 3สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครูอาสาฯ และนายเอก รัตนพงค์ ครู กศน.ตำบลเขาย่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน ณ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยสาธิตการทำขนมไข่เต่า และนำสินค้า
เมื่อวันที่ 3สิงหาคม 2560 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครูอาสาฯ และนายเอก รัตนพงค์ ครู กศน.ตำบลเขาย่า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน ณ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยสาธิตการทำขนมไข่เต่า และนำสินค้า
4 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนาและนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครูกศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน ณ หน้าสำนักงาน กศน.
วันที่ 3 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนาและนางสุดารัตน์ ทองชั้น ครูกศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน ณ หน้าสำนักงา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>