[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนาเข้า ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนาเข้า ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านน้ำใต้บ่อ ตำบลบ้
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินพนักงานราชการ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประธานกรรมการประเมิน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร และครู กศน ตำบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลป่าพะยอม จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย ครู ผู้สอนคนพิการ และ นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครู อาสาฯ จัดโครงการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่2
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการจัดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 2 กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมโครง
15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื
15 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประธานกรรมการประเมิน พร้อมมมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตำบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประธานกรรมการประเมิน พร้อมมมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการประเมินพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร และครู กศน.ตำบล ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
14 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 นายชายชาติ เทพรักษ์ ผูือำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ ครู ข. และครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E- Commerce ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
วันที่ 13-14 มีนาคม 2561 นายชายชาติ เทพรักษ์ ผูือำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ทั้ง 12 ตำบล เข้าร่วมอบรมโครงการวิทยากรแกนนำ ครู ข. และครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E- Commerce ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง
13 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือ โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561 “นั่
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือ โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
13 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านขาม ตำบลลำสินธุ
13 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม โครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านวงค์ ตำบลบ้านนา อำเ
13 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้สูงอายุตำบลแม่ขรี
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล เปิดโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ ให้กับผู้สูงอายุตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
13 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดประชุมบุคลากร
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมดประชุมบุคลากร ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอตะโหมด
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน. มอบหมายให้ นางนิชนิชา. ชุมแคล้ว ครู กศน.ตำบลปันแต เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจำ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน. มอบหมายให้ นางนิชนิชา. ชุมแคล้ว ครู กศน.ตำบลปันแต เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจำ
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน. มอบหมายให้ นางสาวจินดา ปานชุม ครู กศน.ตำบลควนขนุน เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาป
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน. มอบหมายให้ นางสาวจินดา ปานชุม ครู กศน.ตำบลควนขนุน เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาป
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่12 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางจิตรติพา เกษรินทร์ ครูกศน.ตำบลทะเลน้อย เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเวที\"ปรับทุกข์ ผูกมิตร\" เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลา
วันที่12 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางจิตรติพา เกษรินทร์ ครูกศน.ตำบลทะเลน้อย เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชนเวที\"ปรับทุกข์ ผูกมิตร\" เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลา
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ขาวสังข์ ครู กศน.ตำบลนาขยาด เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาป
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวกาญจนา ขาวสังข์ ครู กศน.ตำบลนาขยาด เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาป
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางละอองดาว แก้วกลับ ครู กศน.ตำบลพนางตุง เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจ
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางละอองดาว แก้วกลับ ครู กศน.ตำบลพนางตุง เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจ
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางนิชนิชา. ชุมแคล้ว ครู กศน.ตำบลปันแต เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจำห
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางนิชนิชา. ชุมแคล้ว ครู กศน.ตำบลปันแต เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจำห
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 12 มีนาคม 2561 นางฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ ครู กศน.ตำบลดอนทราย เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านใสอ้อย
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ผูือำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ ครู กศน.ตำบลดอนทราย เข้าร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ไขปัญหาของชุมชน เวที “ปรับทุกข์ ผูกมิตร” เพื่อพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ ศาล
12 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างอทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตำบลอ่างทอง
วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างอทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตำบลอ่า

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>