[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ มหาวิ
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลชุมพล จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายสินค้าโอท็อป
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางซารีนา พรหมปลอด ครู กศน.ตำบลชุมพล จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายสินค้าโอท็อป กลุ่ม แป
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครู อาสาสมัครฯ นิเทศ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิด ร้านค้าออนไลน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเครื่องแกง บ้านสวนหลวง
วันที่ 10 สิงหาคม. 2561. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครู อาสาสมัครฯ นิเทศ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิด ร้านค้าออนไลน ให้กับกลุ่มเป้าหมา
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ขำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม \" วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561\"
วันที่ 10 สิงหาคม. 2561. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ขำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรม \" วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561\" ณ ศาลาประชาคม อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครู อาสาสมัครฯ นิเทศ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E - Commerce)ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครู อาสาสมัครฯ นิเทศ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E - Commerce)ให้กับ
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตรสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายสินค้าโอท๊อป กลุ่ม กล้วยฉาบม้วนถ้ำพุทธโคดม ณ กศน.ตำบลบ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนา
วันที่ 10 สิงหาคม. 2561. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตรสอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายสินค้าโอ
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิด ร้านค้าออนไลน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเครื่องแกง
วันที่ 11 สิงหาคม 2561. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิด ร้านค้าออนไลน ให้กับกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เป็นวิทยากร จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตร สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ (E - Commerc
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีในสมเด็จรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 12 ส.ค. 61 เวลา 07.30 - 10.00 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระราชินีในสมเด็จร
14 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ นางพันธิพา สุขคุ้ม และ นางสุดารัตน์ ทองชั่น ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิํธีถวาย เครี่องราชสักการะและ พิธีจุดเทียน ถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประ
วันที่่12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ นางพันธิพา สุขคุ้ม และ นางสุดารัตน์ ทองชั่น ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิํธีถวาย เครี่องราชสักการะแล
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ และนางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานพระราชทาเพลิงศพ ผอ.เปรื่อง ประชาชาติ ณ วัดท่าแค
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ และนางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมงานพระราชทาเพลิงศพ ผอ.เปรื่อง ประชาชาติ ณ วัดท่าแค อำเภอเมือง
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการค้าออนไลน์
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน รุ่นที่ 2 หลักสูตรการค้าออนไลน์ ให้กับกลุ่มเป้าหมายสินค้าโอท๊อป กลุ่ม กล้วยฉา
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ตั้งสำนักงาน ให้ดูสวยงาม น่าอยู่ เหมาะสมกับการใช้บริการของประชาชน
วันที่ 11 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้บุคลากรในสังกัด ร่วมกันปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบที่ตั้งสำนักงาน ให้ดูสวยงาม น่าอยู่ เหมาะสมกับการใช้บริการของประชาชน เพื่อเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาอ
10 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครูกศน.ตำบลลำสินธุ์ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน
วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครูกศน.ตำบลลำสินธุ์ เป็นวิทยากร ในการจัดกิจกรรมอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ, นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง,
วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ, นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางสุดารัตน์ ทองชั้น
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเค
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ณ กศน.ตำบลบ้านนา
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ณ กศน.ตำบลบ้านนา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านนาโดยมี นางมณฑา เอี
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใ
9 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy Curriculum)
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล(Digital Literacy Curriculum)ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้
8 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ รพ.สต.บ้านห้วยเรือ ม.4 ต.หารเทา
วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทาร่วมเป็นเกียรติรับการประเมินประกวด รพ.สต.ดีเด่นระดับจังหวัด ณ รพ.สต.บ้านห้วยเรือ ม.4 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>