[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

20 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 20 สิงหาคม นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพตร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอศรีบรรพต
วันที่ 20 สิงหาคม นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพตร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอศรีบรรพต
20 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ได้รับมอบหมายจาก ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดฯ ให้เข้าร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ณ หมู่ 12 บ้านลำในใต้ ตำบลบ้านนา
วันที่ 17 ส.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ได้รับมอบหมายจาก ผอ. สำนักงาน กศน.จังหวัดฯ ให้เข้าร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ณ หมู่ 12 บ้านลำในใต้ ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางมณฑา เอียดคง ครู
17 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบหนังสือบริจาค โดย นางชดาภา สินทรัพย์ เป็นผู้มอบหนังสือแบบเรียน จำนวน ๓๕ เล่ม ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิม
วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบหนังสือบริจาค โดย นางชดาภา สินทรัพย์ เป็นผู้มอบหนังสือแบบเรียน จำนวน ๓๕ เล่ม ณ ห้องสมุดประชาชน
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเค
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer (เชิงลึก) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer (เชิงลึก) ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน วิทยากรอบรมโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการสส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที 3 บ้านบางมวง ตำบลฝาละมี
วันที่ 15 สิงหาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี วิทยากรอบรมโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการสส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที 3 บ้านบางมวง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart ONIE ณ กศน.ตำบลดอนประดู่
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart ONIE ณ กศน.ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจุฬารัตน์ บุญมี ครูอาสาฯ และนายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ตำบลเกาะหมาก จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจุฬารัตน์ บุญมี ครูอาสาฯ และนายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการผู้สูงอายุ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลปากพะยูน
วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7 ต.ฝาละมี
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมโครงการSmart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน ม.7 อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประกันภายในสถานศึกษาของ กศน. อำเภอรามัน และอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
วันที่15 ส.ค. 2561 เวลา 13.00 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธ์ ผอ. กศน. อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย อ. สุดชดา บัวไชย และอ. จุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือการประกันภายในสถานศึกษาของ
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพะยูน
วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ศาลาประชาคมอำเภอปากพ
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลดอนทราย
วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลดอนทราย อ.ป
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหารเทา
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาธิปไตยในชุมชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลเกาะนาง
16 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลฝาละมี
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สำหรับประชาชน หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) ณ กศน.ตำบลฝาล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>