[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินแพรทอง ม.9 ต.ลำสินธุื
วันที่ 21- 23 มีนาคม 2561 กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 1 - 2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินแพรทอง ม.9 ต.ลำสินธุื อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง มีผู้เข้าร่วมจำนวน 60 คน โดยมีนางวลัยลักษณ์
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ หมู่ที่ 11
วันที่ 15 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ต.เกาะหมาก เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ บ้านเกาะหมากเมืองใหม่ หมู่ที่ 11 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมพิธีเปิด การเรียนการสอนนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน. อำเภอปากพะยูนมอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษเข้าร่วมพิธีเปิด การเรียนการสอนนักเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่2 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน ม.1 ต. ปากพะยู
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิชาการกดจุดเพื่อสุขภาพ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอปากพะยูนมอบหมาย ให้นางบุญญา ณ สุย ครู กศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรม โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ วิชาการกดจุดเพื่อสุขภาพ โดยมีนายชัยณรงค์ ทองมีช ครูศรช. เป็นวิ
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน บ้านสวย เมืองสุข ม.9 บ้านโหนดหมู่ ต.หารเทา
วันที่ 14 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียงเซ่งเข็มบรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน บ้านสวย เมืองสุข ม.9 บ้านโหนดหมู่ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
21 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
วันที่ 20 มี.ค.61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมี นายประพันธ๋ สังข์ติ้น เป็นวิทยากรและกิจกรรมการทำพิมเสน
20 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 20 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.ดอนทราย ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ
วันนี้ 20 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรม ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.ดอนทราย ลงพื้นที่ จัดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระ
20 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมงานวันที่ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน การสรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑-๒ ปัญหาอุปสรรคในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน (รายวิชาบังคับ) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์ท
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมงานวันที่ ๒ เมษายน วันรักการอ่าน การสรุปเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑-๒ ปัญหาอุปสรรคในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน (รายวิชาบังคับ) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ
20 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประม
เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเมือง
20 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมงานวันส่งเสริมการอ่าน (2 เม.ย.)
วันที่ 19 มี.ค. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมงานวันส่งเสริมการอ่าน (2 เม.ย.) สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส 1-2 ปัญหาอุปสรรคในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน(รายวิชาบังคับ) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการปฎิบัติงานในรอบส
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน
วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม ประชุมบุคลากร ประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าพะยอม
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นนี้ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.00น. นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย
เพื่อหล่อหลอมความสามัคคีสร้างความภูมิใจความเป็นชาติก่อเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทย พร้อมทั้งให้โอวาท กับบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต ให้เล็งเห็นถึงความสำคัญชฃของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9
วันที่ 16 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านโหล๊ะอม ตำบลล
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ระดับ ที่สนามสอบโรงเรียนประภัสสร และสนามสอบค่ายอภัยบริรักษ์
วันที่17 มี.ค. 61 กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ดำเนินการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 ระดับ ที่สนามสอบโรงเรียนประภัสสร และสนามสอบค่ายอภัยบริรักษ์ โดยมี ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดฯ และคณะศึกษานิเทศของสำนักงาน กศน.จังหวัดฯ มาตรวจเยี่ยมให้กำลั
19 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวณัชชา กรดเต็ม และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 19 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวณัชชา กรดเต็ม และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพัทลุง แทน ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ กองพันทหารช่า
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์, นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูปร
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์, นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชู
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลทะเลน้อย ครูกศน.ตำบลชะมวง ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ ครูกศน.ตำบลแพรกหาและ ครูกศน.ตำบลพนางตุง เข้านร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพ
วันที่ 15 มีนาคม 2561 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลทะเลน้อย ครูกศน.ตำบลชะมวง ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ ครูกศน.ตำบลแพรกหาและ ครูกศน.ตำบลพนางตุง เข้านร่วมวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของชุมชนและแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพ
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหรียง
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหรียง ตำบล
16 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนาเข้า ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11
วันที่ 15 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนาเข้า ร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 1 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 บ้านน้ำใต้บ่อ ตำบลบ้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>