[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนตำบลปากพะยูน
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุ ครูกศน.ตำบลปากพะยูน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนตำบลปากพะยูน ณ สนามกีฬากลางอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนบ้านดอนประดู่ ณ โรงเรียนบ้านดอนประดู่
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนบ้านดอนประดู่ ณ โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น วิชาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครู กศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพระยะสั้น วิชาการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวั
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 ส.ค 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา ณ ท่าเทียบเรือปากพะยูน ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอป
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา
วันที่ 12 ส.ค 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา ณ .ศาลาประชาคม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
วันที่ 12 ส.ค 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ณ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน เพื่อต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพขุมชน เพื่อต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หน้าสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์ โดยมีนายนพ
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน สอนเสริมวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนา คุณภาพผู้เรียน สอนเสริมวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ปลาย โดยมีอาจารย์นงลักษณ
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน นำกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาทราย
วันที่ 11 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน นำกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมโครงการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านนาทราย อำเภอป่าพะยอม จ.พัทลุง
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมกิจกรรมตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมกิจกรรมตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560. ณ วัดควนปิ
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมรับชมรายการ สายใย กศน. ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้บุคลากร ร่วมรับชมรายการ สายใย กศน. ทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ณ กศน.อำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
วันที่ 11 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายยะฝาด สันหมาน ครู เข้าร่วมโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในทะเลสาบสงขลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ในรัชกาลที่ 9 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน วิทยากรสอนดอกไม้จันทน์
วันที่ 10. สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ตำบลเกาะหมากและนางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย เป็นวิทยากรสอนดอกไม้จันทน์ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังห
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพวิชาการแปรรูปข้าวสังข์หยด
วันที่ 10. สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพวิชาการแปรรูปข้าวสังข์หยด ณ บ้านเลขที่ 117/1 ม.5 ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมดิจิทัลชุมชน
วันที่ 10. สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมดิจิทัลชุมชน โดยมีนางจารุวรรณ เกื้อเกตุ ครูผู้สอนคน เป็นวิทยากร ณ กศน.ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากรให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยนางสมใจ เกิดแก้ว ครู กศน.ตำบลป่าพะยอม นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ และนางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย ครู ศรช. ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 9 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยนางสมใจ เกิดแก้ว ครู กศน.ตำบลป่าพะยอม นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ และนางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย ครู ศรช. ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มแกนนำหมู่บ้านในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ และนางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย ครู ศรช. ร่วมให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มแกนนำหมู่บ้านในโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
11 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
.วันที่ 8 สิงหาคม 2560 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให ้นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล จัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการเพิ่มประสิทธิ์ภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>