[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ติวเข้มสอนเสริมการสอบ N-NET นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1/2561
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้้นางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบลและนางปานฤทัย เจริญสุข ครูผู้สอนคนพิการ ติวเข้มสอนเสริมการสอบ N-NET นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในภาคเรียนที่ 1/2561
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พิธิปิดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ปิดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ส่งเสริมการรับรู้ในการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐและทีมวิทยากรจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐหมู่บ้า
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสาวปานฤทัย เจริญสุขส่งเสริมการรับรู้ในการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐและทีมวิทยากรจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐหมู่บ้าน
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ส่งเสริมการรับรู้ในการใช้ประโยชน์เน็ตประชารั
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางวันเพ็ญ เอียดปู เป็นวิทยากรกิจกรรมการส่งเสริมการรับรู้ในการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐและทีมวิทยากรจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐหมู่บ้าน
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอรัญญา อามีน ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งโพธิ
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไท
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย ใน ระหว่างวันที่ 15-17 ส.ค.61 ณ หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านตะโหมด ม.11ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ณ.กศน.อำเภอตะโหมด
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายวิทยา ไชยโยธา ครู กศน.ตำบล นางวันเพ็ญ เอียดปู ครู กศพ.และนางภัทรวรรณ ดวงจันทร์ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ณ.กศน.อำเภอตะโหมด ม.1 ตำบลแม่ขรี อำเภอต
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตำบลอ่างทอง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ โดยม
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยวน ตำบลชุมพล
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งยวน ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ โดยมีกลุ
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโหละหนุน ตำบลอ่างทอง
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านโหละหนุน ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ โดย
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 22 คนศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอาชีพ ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 22-25 ส.ค. 61 กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นำโดยนางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์พร้อมด้วยบุคลากรและตัวแทนนักศึกษา จำนวน 22 คน ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ และด้านอาชีพ ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และนครศรีธ
24 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการศึกษาดูงานกิจกรรมตามศาสตร์พระราชา
ณ. จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
23 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกงหรา จัดกิจกรรมโครงการ กศน.เพื่อประชาชน \"การอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ\" ณ วัดคลองเฉลิม หมู่ที่ ๑๒ ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการกศน.เพื่อประชาชน \"การอ่านสร้างปัญญา การศึกษาสร้างคน การฝึกฝนสร้างอาชีพ\" โดยมีนางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
23 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสา พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมอ่านได้ พับเป็น การแจกหนังสือ(ฟรี) และการทำเหรียญโปรยทาน โคร
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสา พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีกิจกรรมอ่านได้ พับเป็น การแจกหนังสือ(ฟรี) และ
23 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุด
21 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสวนหลวง
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสวนหลวง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ โดยม
21 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าร่วม จัดนิทรรศการและกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ตามการจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุ
เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เข้าร่วม จัดนิทรรศการและกิจกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
21 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านประดู่ ตำบลอ่างทอง
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านประดู่ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ ซึ่ง
21 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่
21 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \" ติวเข้ม เตรียมสอบ N-NET
วันที 20 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \" ติวเข้ม เตรียมสอบ N-NET ให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>