[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน นำกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ(ธนาคารขยะ) ณ ศูนย์สาธิตการบริหารจัดการขยะ
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน พร้อมบุคลากรนำกลุ่มเป้าหมายศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะ(ธนาคารขยะ) ณ ศูนย์สาธิตการบริหารจัดการขยะ ม.12 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมกิจกรรมโครงการนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อำนวย การ กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายยะฝาด สันหมาน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการนายอำเภอพบนักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุม หมู่ที่ 6 บ้านโคกกอ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ และนางสุรัตนา ปริยชาติตระกูล ครู ศรช. ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุม หมู่ที่ 6 บ้านโคกกอ
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมกิจกรรมโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต \"Way of life\"
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบผมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ร่วมกิจกรรมโครงการการน้อมนำหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต \"W
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาชีพ
วันที่ 17 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการผู้ว่าพบประชาชน โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการส่งเสริมอาช
17 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับ กศน.อำเภอปากพะยูนในการศึกษาดูงานธนาคารขยะ บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ให้การต้อนรับ กศน.อำเภอปากพะยูนในการศึกษาดูงานธนาคารขยะ บ้านนารา หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์
16 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 6/2560
วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฺฎิบัติการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 672560 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศ
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จังหวัดพัทลุง ณ วัดป่าพะยอม
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" ประจำปีงบประมาณ 2560
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 น. นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ณ วัดประดู่หอม หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาสมัครฯ และนางเขมรินทร์ แก้วนุ้ย ครู ศรช. ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ วัดประดู่หอม
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุม หมู่ที่ 3 บ้านทุง
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร ให้ความรู้แก่ประชาชนโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ หอประชุม หมู่ที่ 3 บ้านทุง ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดเตรียมสถานที่ในการแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด ในวันที่ 13 สิงหาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทุ่งยาว ตำบลชุ
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬา กศน. ต้านยาเสพติด
วันที่ 13 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬา กศน. ต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนวัดทุ่งยาว(สิริราษฎร์สามั
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา ประจำปี 2560
นางพิมพ์ถวิล พงษ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอตะโหมด เข้าร่วมกิจกรรจุดเทียนถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา ประจำปี 2560
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบล ตรวจเยี่ยมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการอบรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายพสธร อินแพง บรรณารักษ์ฯ และ นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล พานักศึกษาฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องประชาธิปไตยในวิถีชีวิต
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้ นายยะฝาด สันหมาน ครูนำบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องประชาธิปไตยในวิถีชีวิต ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตร ปากพะยูน จำกัด ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พั
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการอบรม \"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต\" รุ่นที่ 2
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ตำบลเกาะหมาก นำนักศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมโครงการอบรม \"เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต\" รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแ
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบบริจาคหนังสือจาก นางจิราพร ทองใหม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้รับหนังสือ เพื่อใช้
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบบริจาคหนังสือจาก นางจิราพร ทองใหม่ โดยมีบรรณารักษ์เป็นผู้รับหนัง
15 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน พบปะกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน
วันที่ 14 สิงหาคม 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครู กศน.ตำบลฝาละมี พบปะกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง ณ หมู่ที่ 6 บ้านบางขวน ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>