[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นิทรรศการ พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ
นิทรรศการ \"พระบิดาแห่งการจัดการน้ำ\"
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางชนาภรณ์ ตันติสิทธิกร ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ศส.ปชต.​ตำบลป่าบอน​
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางชนาภรณ์ ตันติสิทธิกร ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ​ศส.ปชต.​ตำบลป่าบอน​ เพื่อวางแผนการให้ความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน ได้อนุญาตให้นักศึกษากศน.อำเภอป่าบอน จำนวน 8 คนเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด(ย.อส)
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน ได้อนุญาตให้นักศึกษากศน.อำเภอป่าบอน จำนวน 8 คนเข้าร่วมโครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด(ย.อส)ระหว่างวันที่12-14 ธันวาคม2561 ณ ค่ายอส.จ.พัทลุงโดยมีนายเพ็ชร เรือนสูง นายอำเภอป่าบอน กล่าวให้โอ
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น วิชาทักษะการเรียนรู้ และได้จัดสอดแทรกเนื้อหาการดูแลสุขภาวะเรื่องสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในช
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ให้การต้อนรับ นายนิรุตธิ์ หะยีอาลี ผู้ตรวจ กกต.จังหวัดพัทลุง นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต ผู้ช่วย ผู้ตรวจ กกต.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ให้การต้อนรับ นายนิรุตธิ์ หะยีอาลี ผู้ตรวจ กกต.จังหวัดพัทลุง นายสุพจน์ สุวรรณลิขิต ผู้ช่วย ผู้ตรวจ กกต.จังหวัดพัทลุงซึ่งมาประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์การเลื่อกตั้งในพ
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอป่าบอน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอป่าบอน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอป่าบอนให้เป็นไปอย่างมีประสิท
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ให้การต้อนรับ นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ซึ่งมาประสานงานขอความร่วมมือจาก กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมจ้ดกิจกรรมแนะนำอาชีพ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ให้การต้อนรับ นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ซึ่งมาประสานงานขอความร่วมมือจาก กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมจ้ดกิจกรรมแนะนำอาชีพ ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลป
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสุภร แก้วมณี ครู.กศน.ตำบลโคกทรายได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฝาผนังเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆของ กศน.อำเภอป่าบอน
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสุภร แก้วมณี ครู.กศน.ตำบลโคกทรายได้จัดทำหนังสือพิมพ์ฝาผนังเพื่อให้นักศึกษาได้รับรู้ข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆของ กศน.อำเภอป่าบอน
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรหม ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ระดับ ม.ต้น
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวรัตนธิรส นวลพรหม ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา ระดับ ม.ต้น วิชาทักษะการเรียนรู้และได้จัดสอดแทรกเนื้อหาการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เกี่ยวกับปัญห
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวอุบล มามี ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวอุบล มามี ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น วิชาทักษะการเรียนรู้ และได้จัดสอดแทรกเนื้อหาการดูแลสุขภาวะเรื่องสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมชน
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ระหว่างวันที่12-13 ธันวาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต และบุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต จัดกิจกรรม โครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทย
เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนความรู้ และเข้าใจถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่สมัย สุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ จนเกิดความภาคภูมิใจและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
14 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสาฯ และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสาฯ และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริ
13 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ ดำเนินการในการให้ความรู้ในการเข้าชมนิทรรศการ พระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง ในหัวข้อ พระบิดาแห่งฝนหลวง ให้แก่ นักศ
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ ดำเนินการในการให้ความรู้ในการเข้าชมนิทรรศการ พระบิดาแห่งศาสตร์ ๙ แขนง ในหัวข้อ พระบิดาแห่งฝนหลวง
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางบงกชธร แก้วหนูนวล. ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางบงกชธร แก้วหนูนวล. ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น วิชาคณิตศาสตร์ และได้จัดสอดแทรกเนื้อหาการดูแลสุขภาวะเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวังใหม
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น วิชาทักษะการเรียนรู้
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นายภูมิภัทร ซ่วนเซ่ง ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น วิชาทักษะการเรียนรู้และได้จัดสอดแทรกเนื้อหาการดูแลสุขภาวะเรื่องสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมช
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางภูริชญา บุญมาก ครูผู้สอนคนพิการ จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาระดับ ม.ต้น วิชาทักษะการเรียนรู้ และได้จัดสอดแทรกเนื้อหาการดูแลสุขภาวะเรื่องสุขภาวะและอนามัยของประชาชนในชุมช
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ให้การต้อนรับ นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ซึ่งมาประสานงานขอความร่วมมือจาก กศน.อำเภอป่าบอน
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน ให้การต้อนรับ นายสายัญ ศรีนาค สาธารณสุขอำเภอป่าบอน ซึ่งมาประสานงานขอความร่วมมือจาก กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมจ้ดกิจกรรมแนะนำอาชีพ ตามโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลป
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา จอมศรี ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.ในภาคใต้
วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน มอบหมายให้นางสาวณัฐกฤตา จอมศรี ครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรครู สายงานการสอน สังกัดสำนักงาน กศน.ในภาคใต้ ในการอบรมเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่มโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ (๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาช่างเชื่อมโลหะกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12คน โดยมีนายอดิศร อินไหม เป็นวิทยากร ณ ศาลาอเ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่มโครงการ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ (๓๑ ชั่วโมงขึ้นไป) วิชาช่างเชื่อมโลหะกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12คน โดยมีนายอดิศร อินไ
12 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ รพสต.ลำสินธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนคริ
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ พร้อมด้วย คณะกรรมการ ศส.ปชต.ประจำตำบล ไปให้ความรู้ประชาสัมพันธ์กระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ณ รพสต.ลำสินธุ์ หมู่ที่ 3 ต

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/653 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>