[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

31 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรันครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ร่วมต้อนรับนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการประเมิน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อเข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล 4 G
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรันครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ร่วมต้อนรับนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการประเมิน จากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เพื่อเข้ารับการประเมิน กศน.ตำบล 4 G ณ กศน.
31 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะขัน ตำบลอ่างทอง
วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเกาะขัน ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ โดยม
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุด
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)โดยมีนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ให้นักศึกษาที่คาดว่าจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)โดยมีนางกฤษณา จิ
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ต.เกาะนางคำ
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะยวน ต.เกาะน
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 10 บ้านศาลาทวด ต.ดอนประดู่
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 10 บ้านศาลาทวด
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน ต.เกาะหมาก
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ตำบลเกาะหมาก เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 2 บ้านช่องฟืน ต.เกาะหม
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 7 บ้านชายพรุ ต.ดอนประดู่
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 7 บ้านชายพรุ ต
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที 8 บ้านแหลมไก่ผู้ ต.ฝาละมี
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ตำบลฝาละมี เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที 8 บ้านแหลมไก่ผู้
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนเป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที 4 บ้านทุ่งนอก ต.ดอนทราย
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย และนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช.เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรม เล่านิทาน / วาดภาพระบายสี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด. สันหมาย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางบุญญา ณ สุย ครู กศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรม เล่านิทาน / วาดภาพระบายสี ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านหัวควน ต.ดอนประดู่
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 6 บ้านหัวควน ต
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ต.หารเทา
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที่ 5 บ้านทะเลเหมียง ต.
30 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู่ที 2 บ้านเกาะเสือ
วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย และนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช.เป็นวิทยากรโครงการอบรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายและการส่งเสริมการใช้เน็ตประชารัฐ หมู
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย
29 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นตอ ตำบลอ่างทอง
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านต้นตอ ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ โดยมีก
28 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างชุมพล
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี
28 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลำสินธุ์
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย
28 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหรียง ตำบลอ่างทอง
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเกาะเหรียง ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ โ
27 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากรอำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานและชี้แจง มอบหมายงานบุคลากรทราบและปฎิบัติ
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากรอำเภอศรีนครินทร์ ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานและชี้แจง มอบหมายงานบุคลากรทราบและปฎิบัติ ณ ห้องประชุมอำเภอศรีนครินทร์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>