[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่2 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก
วันที่ 27 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ต.เกาะหมากร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่2 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนต้อนรับนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรสำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ การประเมินคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นฯ ณ ตำบลหารเทา
วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา ต้อนรับนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรสำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ การประเมินคัดเลือก
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน นำผู้เรียนศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสวนนภัสนันท์ ม.6 ต.มะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
วันที่ 26 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯและกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูน นำกลุ่มเป้าหมาย โครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmerศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษ
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่2 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก
วันที่ 26 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายกันต์กมล ชูปู ครูกศน.ต.เกาะหมากร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่2 ณ หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่2 หมู่ที่ 1 ตำบลฝาละมี
วันที่ 26 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมีร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่2 หมู่ที่ 1 ตำบลฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 1 วัดสุภาษิตาราม ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 26 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ต.เกาะนางคำ เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 1 วัดสุภาษิตาราม ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 1 วัดสุภาษิตาราม ตำบลเกาะนางคำ
วันที่ 26 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ต.เกาะนางคำ เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 1 วัดสุภาษิตาราม ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก
วันที่ 26 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทราย เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลดอนทรายอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา
วันที่ 26 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 5 บ้านกล้วยเภา ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, และนางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, และนางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่ว
27 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 26 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\" โดย
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรม โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลปากพะยูน
วันที่ 25 มีนาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ตำบลปากพะยูน จัดกิจกรรม โครงการ Smart Onie เพื่อสร้าง Smart Farmer ณ กศน.ตำบลปากพะยูน บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ\"หนึ่งใจ เดียวกัน\" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๑ นายยะฝาด สันหมาน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายนางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ\"หนึ่งใจ เดียวกัน\" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกร
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน นำผู้เรียนศึกษาดูงานโครงการSmart. ONIE. สู่ Smart Farmer ณ ศูนย์ขยายพันธ์เนื้อเยื่อ 2 จังหวัดตรัง
วันที่ 22 มี.ค.2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูนมอบหมายให้นางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯและนางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ นำผู้เรียนศึกษาดูงานโครงการSmart. ONIE. สู่ Smart Farmer กศน.ตำบลดอนประดู่ ณ ศูนย์ขยาย
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านโหนดหมู่ ม.9 ต.หารเทา
วันที่ 22 มี.ค.2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทา จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การกดจุดเพื่อสุขภาพ โดยมีนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช.เป็นวิทยากร และกิจกรรมนันทนาการ
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ 21 -23 มี.ค.2561 ณ กศน.ตำบลดอนประดู่
วันที่ 21 มี.ค.2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูนมอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ จัดกิจกรรมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ระหว่างวันที่ 21 -23 มี.ค.2561 ณ กศน.ตำบลดอนประดู่ บ้านชายพรุ หมู่
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2
วันที่. 23. มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา. บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 23 มี.ค 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา. บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ) โดยมีนายสุรกฤษ บุญญาพิทักษ์
26 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสัมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน
วันที่23 มี.ค. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา ของเทศบาลตำบลชุมพล โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสัมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน
23 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน มอบหนังสือ สื่อวารสารให้กับบ้านหนังสือชุมชนแห่งใหม่ บ้านนางพยอม อินปาน 29 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 22 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน มอบหนังสือ สื่อวารสารให้กับบ้านหนังสือชุมชนแห่งใหม่ บ้านนางพยอม อินปาน 29 ม.2 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>