[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพร หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 195/1 บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.ปากพะยูน ตำบลปากพะยูน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพร หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 195/1
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หมู่ที่ 6 ตำบลปากพะยูน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหา
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนจัดกิจกรรม อาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำผ้ามัดย้อม หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ หมู่ที่ 9 ต.เกาะนางคำ
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ต.เกาะนางคำ จัดกิจกรรม อาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำผ้ามัดย้อม หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ หมู่ที่ 9 ต.เกาะนางคำ อ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบญญา ณ สุยครูกศน.ต.ดอนทราย เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาล
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านชายห้วย ม.11 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ จัดกิจกรรมกลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ หลักสูตร 40 ชั่วโมง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านชายห้วย
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลหารเทา
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทา เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลฝาละมี
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย
วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบญญา ณ สุยครูกศน.ต.ดอนทราย เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาล
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดอบรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดอบรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน โดยมีนายพิเชษฐ เขียดนิล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญก
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านลำสินธุ์
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี นายสุขนันท์ ชูหว่าง ปราชญ์ชาวบ้าน และครู กศน
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประชุมปรึกษาการแข่งขันซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน(วิ่งข้ามเขาพับผ้า) ณ เทศบาลตำบลบ้านนา
วันที่ 20 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมประชุมปรึกษาการแข่งขันซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน(วิ่งข้ามเขาพับผ้า) ณ เทศบาลตำบลบ้านนา โดยมีนายอำเภอศรีนครินทร์เป็นประธาน
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวย กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้เข้าร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ณ วัดร่มเมือง ม.3 ต.อ่างทอง
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวย กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง พร้อมด้วยนางธิดารัตน์ อินแพง เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางสาวจุฑารัคน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่มเข้าร่วมโครงการ อำเ
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางสุดารัตน์ ทองชั้น และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางสุดารัตน์ ทองชั้น และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกา
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ จัดอบรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ จัดอบรมโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน โดยมีนายสุรกฤษฎ์ บุญญาพิทักษ์ ประธาน อสม.ตำบลชุมพ
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำกล้วยกรอบแก้ว รูปแบบ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.12 บ้านลำในใต้
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำกล้วยกรอบแก้ว รูปแบบ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการทักษะชีวิต เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารสุขเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโ๊หล๊ะหนุน
วันที่ 19 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดอบรมโครงการทักษะชีวิต เรื่อง โรคติดต่อในชุมชน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารสุขเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลบ้านนา โดยมี นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ต้น
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลบ้านนา โดยมี นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้กับนักศึ
20 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ โดยมี นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบล
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ นิเทศกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ โดยมี นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/621 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>