[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

17 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่มร่วมเป็นเกียรติและนำเสนอข้อมูลการ ท่องเที่ยวนวัตวิถีของอำเภอศรีนครินรินทร์ ณ เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์
วันที่14 ก.ย. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่มร่วมเป็นเกียรติและนำเสนอข้อมูลการ ท่องเที่ยวนวัตวิถีของอำเภอศรีนครินรินทร์ ณ เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ตำบลลำสินธุ์
17 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะนิเทศติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน 401
วันที่ 15 กันยายน 2561 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมคณะนิเทศติดตามการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน 401
15 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัด Display แนะนำหนังสือ เรื่องม้าลายไม่ยอมไปโรงเรียน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนคริ
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัด Display แนะนำหนังสือ เรื่องม้าลายไม่ยอมไปโรงเรียน ณ ห้องสมุดประชาชน
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พิธีปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬา
กศน.อำเภอตะโหมด จัดพิธีปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอคะโหมดเกมส์ ประจำปี 2561
12 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอคะโหมดเกมส์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง กศน.อำเภอตะโหมด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการแข่งขันกีฬา กศน.อำเภอคะโหมดเกมส์ ประจำปี 2561
11 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบหนังสือบริจาค โดย นายโศชัยสิปป์ เพ็งเล็ง เป็นผู้มอบหนังสือ เรื่องชนะคนเก่ง ด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่าน และเรื่องเขียนแผนธุรกิ
วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบหนังสือบริจาค โดย นายโศชัยสิปป์ เพ็งเล็ง เป็นผู้มอบหนังสือ เรื่องชนะคนเก่ง ด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่าน
11 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาวงตำบลบ้านนา
วันที่ 10 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาวงตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ โดยมีกลุ่
8 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด ร่วมกิจกรรมกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง 6 - 8 กันยายน2561 \" รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล\"
8 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงาน โครงการไทยนิยมยั่งยืน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน และนโยบายของสำนักงาน กศน.
8 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด เข้าร่วมประชุมผลการดำเนินงาน โครงการไทยนิยมยั่งยืน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมประชุมแสดงผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยมยั่งยืน และนโยบายของสำนักงาน กศน.
7 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านได้ พับเป็น (หมู) และ (แองกี้เบิร์ด) งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพั
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านได้ พับเป็น (หมู) และ (แองกี้เบิร์ด) งานเปิดโลกกา
7 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมการจัดนิทรรศการ งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา เด็กพัทลุง และงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2561 ณ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมการจัดนิทรรศการ งานเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญา เด็กพัทลุง และงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ระหว่
4 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบหนังสือบริจาค โดย นางละมัย พรหมสังข์ เป็นผู้มอบหนังสือนวนิยาย และวารสาร จำนวน ๑๒๐ เล่ม
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ รับมอบหนังสือบริจาค โดย นางละมัย พรหมสังข์ เป็นผู้มอบหนังสือนวนิยาย และวารสาร จำนวน ๑๒๐ เล่ม
4 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่..ณ วัดลำใน ตำบลบ้านนา โดยมีนางสาวศรอนงศ์ สงสัมพันธ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน
วันที่ 3 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครูกศน.ตำบลบ้านนาและนางจิราวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ..อำเภอยิ้มเคลื่อนที่..ณ วัดลำใน ตำบลบ้านนา โดยมีนางสาวศรอน
3 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรในโครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐหมู่บ้าน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายพสธร อินแพง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในโครงการอบรมให้ความรู้ในการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐหมู่บ้าน
3 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เวลา 08.00 น. ณ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 3 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ยืนเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เวลา 08.00 น. ณ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
3 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เป็นวิทยากรโครงการอบรมการรับรู้การใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมี
3 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจา นางสาวนันท์นภัส คงเกตุ นักวิชาการศึกษา เป็นวิทยากร พร้อมด้วยบุคลากร
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้กับนักศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 40 คน โดยได้รับเกียรติจา นางสาวนันท์นภัส คงเกตุ นักวิชาการศึกษา เป็น
3 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 3 กันยายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพตร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอศรีบรรพต
วันที่ 3 กันยายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพตร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอศรีบรรพต
31 / ส.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
วันที่ 29-30 ส.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>