[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมกิจกรรม โครงการ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน โดยมีกิจกรรมส่งเ
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมกิจกรรม โครงการ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม paper
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม paper
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 2 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม book s for cooks กิจกรรม
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561
วันที่ 2 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมกิจกรรมวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ ห้องกาบบัว ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรสำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ การประเมินคัดเลือกบ้านหนังสือชุมชนดีเด่นประจำปี 2561โดยมีนายถาวร เรืองแก้ว กำนันตำบลอ่างทอง เจ้าของบ้านคอยต้อนรับ
วันที่ 27 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ต้อนรับต้อนรับนางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ และคณะบุคลากรสำนักงานกศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ การประเมินคัดเลือกบ้
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 27 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\" โ
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2
วันที่ 27 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอ
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอศรีนครินทร์ เปิดโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยว รุ่นที่ 3
วันที่28 มี.ค. 61 กศน. อำเภอศรีนครินทร์ เปิดโครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการท่องเที่ยว รุ่นที่ 3 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 28-30 มี.ค. 61 ณ ภูดินสอรีสอร์ท ประธานคือนางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดลำใน หมู่ 2
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นาง มณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา และนางจิระวรรณ ชูแก้ว เข้าร่วมโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดลำใน หมู่ 2 ตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยมีกิจก
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 28 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอ
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการอมรมศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการอมรมศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนางนางธนิษฐ์นันท์ รัตนพันธ์ จพ.ส
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอมรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
วันที่ 28 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สขคุ้มครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมโครงการอมรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยมีนายพิเชษฐ เขียดนิล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ให้ความรู้การดูแลสุข
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3
วันที่ 29 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนา ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ต้อนรับคณะจาก กศน.อำเภอป่าบอน มาศึกษาดูงาน กลุ่มเครื่องแกงตำมือ ม.4
วันที่ 30 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ต้อนรับคณะจาก กศน.อำเภอป่าบอน มาศึกษาดูงาน กลุ่มเครื่องแกงตำมือ ม.4 บ้านเขาคราม ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุ
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2
วันที่ 30 มีนาคม. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการ
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันก๊ฬา บ้านนาเกมส์
วันที่ 30 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันก๊ฬา บ้านนาเกมส์ ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
1 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินท์ ร่วมกิจกรรมวันอำลาของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยาว ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งยาว
วันที่ 30 มี.ค.61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินท์ ร่วมกิจกรรมวันอำลาของนักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งยาว ณ หอประชุมโรงเรียนวัดทุ่งยาว ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
29 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนเข้าร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย
วันที่ 27 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทราย เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทรายอ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
28 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนประดู่
วันที่ 27 มีนาคม 2561นายยะฝาด สันหมาน ครูรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ เข้า ร่วมทำเวทีโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>