[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

2 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัท
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรี
31 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เรื่องการกดจุดรักษาสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน
วันที่ 30 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติผอ.กศน.อ.ปากพะยูนพร้อมด้วยนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช.จัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ เรื่องการกดจุดรักษาสุขภาพ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
31 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม
วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่8/2560 ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดัทลุง
31 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม นำนักศึกษาเรียนธรรมศึกษา ณ วัดทุ่งยาว
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม นำนักศึกษา เรียนธรรมศึกษา ณ วัดทุ่งยาว ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ โดยมี พระสมคิด ติกฺ
31 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยครูประจำกลุ่มของค่ายอภัยบริรักษ์ ดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560 ของนักศึกษากลุ่มทหาร ณ ค่ายอภัยบร
30 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนื้ 29 ส.ค.2560 น.ส.เพ็ญประภา เพชรจันทร์ บรรณารักษ์ นางเรวดี ธรรมธีระกุล ครูอาสาสมัครฯ น.ส.กมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครูกศน.ตำบลมะกอกเหนือและนางนิชนิชา ชุมแคล้ว ครูกศน.ตำบลปันแต หมุนเวียนสื่อให้บ้านหนังสือชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
วันนื้ 29 ส.ค.2560 น.ส.เพ็ญประภา เพชรจันทร์ บรรณารักษ์ นางเรวดี ธรรมธีระกุล ครูอาสาสมัครฯ น.ส.กมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครูกศน.ตำบลมะกอกเหนือและนางนิชนิชา ชุมแคล้ว ครูกศน.ตำบลปันแต หมุนเวียนสื่อให้บ้านหนังสือชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
29 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ บริจาคหนังสือให้กับ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา โครงการบรรณสั
วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้างห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ บริจาคหนังสือให้กับ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.
29 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการ งานการศึกษาพื้นฐาน ณ.ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย ครู ศรช. เข้าร่วมประชุมวางแผนการจัดนิทรรศการ งานการศึกษาพื้นฐาน ณ.ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง
29 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประเมินพนักงานราชการ
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ คณะกรรมการการประเมิน พนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนค
28 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรสอนหลักสูตรงานการศึกษาต่อเนื่อง
วันที่ 28 ส.ค.2560นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูนนำบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาวิทยากรสอนหลักสูตรงานการศึกษาต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อำเภอปากพะยูน จ.พัทลง
28 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET)
นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติผอ.กศน.อ.ปากพะยูนนำบุคลากร จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N - NET) จัดขึ้นเพื่อทดสอบความรู้ความคิดของนักศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่จะจบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษ
28 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านหนังสือชุมชนบ้านตะโหมด
วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นายพสธร อินแพง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบล และนางปานฤทัย เจริญสุข ครูผู้สอนคนพิการร่วมจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการอ่านในบ้านหนังสือช
28 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางสาวสัจตรีญา อาดำ ครู กศน.ตำบล และนางสาวจิราพร วุ่นสิน ครูผู้สอนคนพิการ ติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชี ครัวเรือน (กา
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางสาวสัจตรีญา อาดำ ครู กศน.ตำบล และนางสาวจิราพร วุ่นสิน ครูผู้สอนคนพิการ ติดตามการจัดกิจกรรมตามโครงการเรียนรู้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการบัญชี ครัวเรือน (กา
28 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทร์เสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอตะโหมด ดำเนินการและดูแลให้นักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเข้ารับการทดสอบระดับชาติ n-net ณ โรงเรียนตะโหมด
วันที่ 27 สิงหาคม 2560 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทร์เสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอตะโหมด ดำเนินการและดูแลให้นักศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบเข้ารับการทดสอบระดับชาติ n-net ณ โรงเรียนตะโหมด ม.1. ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัลุง
25 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเลฌกทรอนิกส์
กศน.อำเภอตะโหมด เข้าร่วมอบรม การใช้งานระบบสารบรรณอิเลฌกทรอนิกส์
25 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 25 ส.ค.2560นางสาวรพีรรณ ลิมปิติผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายชัยณรงค์ ทองมีชูและนางจารุวรรณ เกื้อเกตุ ครูกศพ.เข้าร่วมโครงการ “ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
25 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากรจัดกิจกรรม ให้กับผู้สูงอายุ
วันที่23 ส.ค.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากรจัดกิจกรรม ให้กับผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพ และการทำน้ำยาซักผ้า ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
25 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 25 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวณัชชา กรดเต็ม นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบ
24 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีนักเรียนระชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรี
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยมีนักเรียนระชั้นป
24 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย โครงการพระราชด
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>