[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

27 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ \' ค่ายอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ระหว่าง วันที่ 25 - 26; ธันวาคม 2561 ณ แหล่งามาคม ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พั
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ \' ค่ายอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ระหว่าง วันที่ 25 - 26; ธันวาคม 2561 ณ แหล่งามาคม
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ“ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด”
วันที่ ๒๖ ธิดารัตน์ อินแพง ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการ“ห้องสมุ
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมจัดกิจกรรม
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเมืองลุง เมืองนักอ่าน ประจำป
วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเม
26 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายทักษะวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ณ กศน.อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 69 คน
วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการค่ายทักษะวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ณ กศน.อำเภอป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง โดยมีนักศึกษาเข้
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการบริการ และการค้าขาย
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมประชาชนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการบริการ และการค้าขาย ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านวังเลน หมู่ที่ 6 ต.เกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จ.พัท
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการพัฒนาทักษะชีวิต โครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร และมอบหมาย ให้บุคลากร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละฐาน มีประชาชนและนักศึกษา ร่วมอบรม จำนวน 60
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกับสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง
วันที่ 24 ธ.ค. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงกับสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชาการทำกล้วยหินกรอบแก้ว ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1 บ้านนาวง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพระยะสั้น วิชาการทำกล้วยหินกรอบแก้ว ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้าน หมู่ 1 บ้านนาวง ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
24 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 40 ชั่วโมง วิชาการทำเครื่องแกงตำมือและการบรรจุภัณท์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 8 บ้านคอกเส
วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตร 40 ชั่วโมง วิชาการทำเครื่องแกงตำมือและการบรรจุภัณท์ ณ ศาลาเอนก
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานวันครู
วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมงานวันครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมสัมมนาลูกค้าในหัวข้อ Come Together with CAT
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางดวงจิตร คงเนียมครูอาสาฯ นำบุคลากร เข้าร่วมสัมมนาลูกค้าในหัวข้อ Come Together with CAT ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)ระดับอำเภอ
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1ตำบล1โรงเรียนคุณภาพ)ระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา ขั้น2 สำนักง
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ประชุมภาคี 4ฝ่าย
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน ประชุมภาคี 4ฝ่าย ณ ห้องประชุมกศน.อ.ปากพะยูน ม.1 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
21 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำภาคเรียน 2 /2561
วันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำภาคเรียน 2 /2561 ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2561 โดยมี นา
20 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมสัมมนากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในหัวข้อ come togeter with cat เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ณ โรงแรมร้อยทองรีสอร์ท อำเภอค
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมสัมมนากับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ในหัวข้อ come togeter with cat เพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailan
20 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง)วิชาการทำปลาดุกร้า โดยมีนางชนิดา คงปราบ เป็นวิทยากร ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้น(กลุ่มสนใจหลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง)วิชาการทำปลาดุกร้า โดยมีนา
20 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวพิไลพร คงแก้ว ครูอาสาสมัคร และนางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำขนมดอกจอก ณ บ้านเลขที่ 171 หมู่ 7 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จัง
วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวพิไลพร คงแก้ว ครูอาสาสมัคร และนางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำขนมดอกจอก ณ บ้านเลขที่ 171 หมู่ 7 ตำบลลำสินธ
18 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน อนุญาตให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ได้มาซึ่ง สว.
วันที่ 17 ธันวาคม 2561นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน อนุญาตให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯร่วมประชุมหมู่บ้านเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ได้มาซึ่ง สว.โดยมีคณะกรรมศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต)ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ให้ความรู้ในครั้งนี้
18 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ ร่วมกิจกรรมเปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจ)หลักสูตร 30 ชั่วโมง
วันที่ 17 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ ร่วมกิจกรรมเปิดกลุ่มพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจ)หลักสูตร 30 ชั่วโมงระหว่างวันที่17 - 28 ธันวาคม 2561 เวลา13.00 - 16.00 น.ณ ศาลาบ้านหัวควนหมู่ที่5 ต.โคกทราย อ.ป่าบอน

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/653 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>