[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างไม้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนค
วันที่ 8 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ วิชาช่างไม้ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 คน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำ
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามกระบวนการฝึกการคิดวิเคราะห์ (หนังสือพิมพ์ฝาผนัง) ในการทำข่าว ประเด็นร้อน (Hot Issue) \&
วันที่ 8 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตามกระบวนการฝึกการคิดวิเคราะห์ (หนังสือพิมพ์ฝาผนัง) ในการทำข่าว ประเด็
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ นำนักศึกษา เข้าร่วมกืจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวั
วันที่ 9 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ นำนักศึกษา เข้าร่วมกืจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ กำนัน ผู
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ระดับอำเภอ และซักซ้อม เตรียมการเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไป โดยมีนายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยไทร ม. 4 ต. ชุมพล อ. ศรีนครินทร
วันที่ 10 ม.ค. 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดีเด่น ระดับอำเภอ และซักซ้อม เตรียมการเข้ารับการคัดเลือกระดับจังหวัดต่อไป โดยมีนายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมบ้านห้วยไทร ม. 4 ต
13 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง และ นายธีรพงค์ แป้นแก้ว ยามรักษา ความปลอดภัย ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมภาคีเครือข่ายเทศบาล
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง และ นายธีรพงค์ แป้นแก้ว ยามรักษา ความปลอดภัย ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอศรีนครินทร์ เ
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงนโยบาย สร้างการรับรู้ สู่การปฏิบัติ และมอบหมายงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าพะยอม
วันที่ 7 มกราคม 2562 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงนโยบาย สร้างการรับรู้ สู่การปฏิบัติ และมอบหมายงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าพะยอม
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอป่าพะยอม
วันที่ 7 มกราคม 2562 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม เชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ กศน.อำเภอป่าพะยอม
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 7 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
7 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ณ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 7 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกันเคารพธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ณ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
4 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ รับบริจาคหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร (ฺฺBook Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนายไข่ นวลขลิบ จำนวน 34 เล่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับชุมช
วันที่ 3 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ รับบริจาคหนังสือตามโครงการบรรณสัญจร (ฺฺBook Voyage) ประจำปีงบประมาณ 2562 จากนายไข่ นวลขลิบ จำนวน 34 เล่ม เพื่อใช้ในกิจกรรมส่งเ
4 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสาฯ จัดโครงการส่งเสริมการจัดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ โดยมอบหมายให้นางนารีรัตน์ ทับ
วันที่ 4 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสาฯ จัดโครงการส่งเสริมการจัดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ โดยมอบหม
3 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่อให้เกิดพฤติกรรม มีนิสัย
วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดนิทรรศการวันเด็กแห่งชาติ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง เพื่
2 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะกรรมสถานศึกษา และภาคี 4 ฝ่าย ร่วมประชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย คณะกรรมสถานศึกษา และ ภาคี 4 ฝ่ายร่วมประชุม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าพะยอม ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
2 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ นิเทศติดตามผลการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน วิชาช่างเสริมสวย(ยืดผมและเปลี่ยนสีผม) หลักสูตร40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.61 - 9 ม.ค. 62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ร้านเสริม
วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผุ้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ นิเทศติดตามผลการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน วิชาช่างเสริมสวย(ยืดผมและเปลี่ยนสีผม) หลักสูตร40 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 21 ธ.ค.61 - 9 ม.ค. 62 เ
2 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน และบุคลากร ร่วมกันต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดย ศน.กฤษณา จินตาคม นางสาวนันท์ภัส คงเกตุ นักวิชาการศึกษา ที่ลงมานิเทศติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 2/2561
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน และบุคลากร ร่วมกันต้อนรับคณะนิเทศจากสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นำโดย ศน.กฤษณา จินตาคม นางสาวนันท์ภัส คงเกตุ นักวิชาการศึกษา ที่ลงมานิเทศติดตาม ให้คำแนะนำแนวทางการจัดกิจกรรมป
2 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน กศน.อำเภอป่าบอน รุ่นที่ 4592/พท.94 โดยมีนายเพ็ชร เรืองสูง นายอำเภอป่าบอนเป็นประธานในพิธี และมีนางอารมย์ สุวรรณ กรรมการเหล่ากา
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการกศน.อำเภอป่าบอน พร้อมด้วยบุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐาน กศน.อำเภอป่าบอน รุ่นที่ 4592/พท.94 โดยมีนายเพ็ชร เรืองสูง นายอำเภอป่าบอนเป็นประธานในพิธี และมีนางอารมย
2 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางทัศนีย์ รุดคง. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562
นางทัศนีย์ รุดคง. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี พ.ศ.2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ณ ห้องประชุมสังข์หยด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต2 อำเภอตะโหมด จ
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย บุคลากรกศน.อำเภอ ป่าพะยอม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ให้กับนักศึกษามีกิจกรรมร้องเพลงมาร์ชกศน.ป่าพะยอมหน้าเสาธงและกิจกรรมแสดงควา
วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วย บุคลากรกศน.อำเภอ ป่าพะยอม จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด ให้กับนักศึกษามีกิจกรรมร้องเพลงมาร์ชกศน.ป่าพะยอมหน
28 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เครือข่ายกลุ่มอาชีพการทำขนมไทยและยาดมสมุนไพร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ นำกระเช้าของขวัญ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ณ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เครือข่ายกลุ่มอาชีพการทำขนมไทยและยาดมสมุนไพร หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ นำกระเช้าของขวัญ เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ผู้บริหารและบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ณ กศน.อำเภอศรีนครินทร์
27 / ธ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและชี้แนะแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/653 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>