[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

8 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ได้รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกงหรา มอบหมายนางสาคร ช่วยเทศ ครูกศน.ตำบล รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน. อำเภอกงหรา
5 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมทำหน้าที่กรรมการการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นางทัศนีย์ รุดคง ผอ.กศน.อำเภอป่าบอน อนุญาตให้นายสมชาย ขุนแสง ครูอาสาฯ และนางสาวชนาภรณ์ ตันติสิทธิกร ครูกศน.ตำบลป่าบอน ร่วมทำหน้าที่กรรมการการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ณ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
2 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รับมอบหนังสือบริจาค จาก นางสมสมัย เมืองแก้ว ตามโครงการบรรณสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา กศน.อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รับมอบหนังสือบริจาค จาก นางสมสมัย เมืองแก้ว ตามโครงการบรรณสัญจร ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอกงหรา กศน.อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง หนังสือที่บริจาค ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสือธรรม หน
2 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน ณ กศน.อำเภอกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
กศน.อำเภอกงหรา ประชุมประจำสัปดาห์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน เพื่อชี้แจง และสร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กศน.อำเภอกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
2 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ให้การต้อนรับ นายจรัส หนุนอนันต์ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในการทำงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ นายจรัส หนุนอนันต์ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในการทำงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2 / ต.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 61 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ซึ่งทำให้นักศึกษาเข้าสอบ N-NET ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินท
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากรในสังกัด จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 61 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และมอบวุฒิบัตรแก่ครูผู้ซึ่งทำให้นักศึกษาเข้าสอบ N-NET ได้หนึ่งร้อยเปอร
28 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่มเข้าร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนาและเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านนา ณ อาคารเอนกประสงค์ ม.3
วันที่ 27 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่มเข้าร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านนาและเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านน
24 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสิทธิความเท่าเทียมในคลอบครั
วันที่ 24 กันยายน 2561 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้ นางภิรมย์ ชูขันธ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ และนางจุไรรัตน์ หมาดหมาน ครูกศน.ตำบลคลองเฉลิม จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง ในโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและสิทธิความเท่าเทียมในครอบครั
24 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 24 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากรในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมและข้อมูลเพื่อเข้าร่วมประชุมสัมมนาการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง
24 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย ผอ. จันจิรา เจริญฤทธิ์ (ผู้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ช.พัน 402 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 22 ก.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย ผอ. จันจิรา เจริญฤทธิ์ (ผู้ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม) และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม ร่วมกิจกรรมวันสถาปนา ช.พัน 402 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวั
22 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ นำคณะบรรณารักษ์จากสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา จำนวน 24 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงคั่วกาแฟบ้านป่า ต. บ้านนา อ. ศรีนครินทร์
วันที่18 ก.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยนางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ นำคณะบรรณารักษ์จากสำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา จำนวน 24 คน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงคั่วกาแฟบ้านป่า ต. บ้านนา อ. ศรีนครินทร์
22 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษาทหารเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 19 กันยนยน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษาทหารเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
22 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกับบุคลากร กศน. อำเภอฯ ทุกคนร่วมจัดกิจกรรมทำบุญฯ สำนักงาน (กศน. อำเภอฯ)เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ผอ. กศน. อำเภอฯ และทีมงานทุกอำเภอ คณะกรรมการสถานศึกษา และภาคีเครือข่าย ขอใ
วันที่ 20 ก.ย. 61 เวลา 09.00.น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกับบุคลากร กศน. อำเภอฯ ทุกคนร่วมจัดกิจกรรมทำบุญฯ สำนักงาน (กศน. อำเภอฯ)เพื่อความเป็นสิริมงคล ได้รับความร่วมมือจากเพื่อน ผอ. กศน. อำเภอฯ และทีมงานทุกอำเภอ คณะกรรมก
22 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมของดีศรีนครินทร์ จัดขึ้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอฯ ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย. 61 โดยนำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (วิชาชีพระยะสั้น)
วันที่ 20 ก.ย. 2561 เวลา 19.30 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ และบุคลากร ร่วมกิจกรรมของดีศรีนครินทร์ จัดขึ้น ณ หน้าที่ว่าการอำเภอฯ ระหว่างวันที่ 20-26 ก.ย. 61 โดยนำกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง (วิชาชีพระยะสั้น) และกิจกรรมส่งเสริมก
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ต้อนรับคณะบุคลากรเทศบาลตำบลลำสินธ์พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนตำบล ลำสินธุ์ จำนวน 60 คนเยี่ยมชมและศึกษาแหล
วันที่ 20 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการและนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ต้อนรับคณะบุคลากรเทศบาลตำบลลำสินธ์พร้อมด้วยเด็กและเยาวชนตำบล ลำสินธุ์ จำนวน 6
20 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุด
19 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่19กันยายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครู อาสาฯ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
วันที่19กันยายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ครู อาสาฯ.เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า
18 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอศรีนครินทร์ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และบรรณารักษ์ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา เพื่อมาเยี่ยม
วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชน \"เฉลิมราชกุมารี\" อำเภอศรีนครินทร์ ต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา และบรรณารักษ์ สังกัด สำนักงาน กศน.จั
18 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อแจ้งข้อราชการและติดตามผลการปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
17 / ก.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการกีฬา กศน. ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ (เทศบาลชุมพล) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกคน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย
วันที่ 13 ก.ย. 2561 กศน. อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการกีฬา กศน. ณ สนามโรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ (เทศบาลชุมพล) ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรทุกคน นักศึกษา และภาคีเครือข่าย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/637 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>