[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างประปา ของ กศน.ตำบลลานข่อย
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ นางกาญจุรี มูณีวรรณ หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง พร้อมด้วยนางอุไรวรรณ์ อินทองปาน งานนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างประปา
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมการดำเนินงานธรรมศึกษา
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมการดำเนินงานธรรมศึกษา ซึ่งมีเจ้าคณะอำเภอป่าบอน เป็นประธาน
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอมพร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอมพร้อมด้วยคณะครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์รับชมรายการทางโทรทัศน์ ETV
วันที่22 มิถุนายน 2560 บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์รับชมรายการทางโทรทัศน์ ETV การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน วิทยากรการทำพิมเสนน้ำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลปากพะยูน
วันที่ 21 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯ เป็นวิทยากรการทำพิมเสนน้ำ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูกศน.ตำบล กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 คณะครูกศน.ตำบล กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ณ บ้านเกาะเหรียง ม.6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทล
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยคณะครูกศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายวันชัย ค
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลปากพะยูน ณ เทศบาลปากพะยูน
วันที่ 21 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นายยะฝาด สันหมาน ครู และนางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลปากพะยูน ณ เทศบาลปากพะยูน ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 จ.สงขลา
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชาญการพิเศษ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน และเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 จ.สงขลา
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 7 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลเกาะหมาก
วันที่ 21 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 7 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลเกาะหมาก ณ กศน.อำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลหารเทา
วันที่ 20 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯ และนางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครู กศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 6 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลหารเทา ณ กศน.อำเภอปากพะ
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน
วันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน จังหวัดพัทลุง โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีครู กศน
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
วันที่ 20 มิ.ย.60 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ประชุมกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เพื่อดำเนินการรายงานผลการปฎิบัติงานในไตรมาสที่ผ่านมาและพิจารณาการจัดหาสื่อหนังสือแบบเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2560 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
21 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ตำแหน่ง ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ตำแหน่ง ครูประจำกลุ่ม เข้าร่วมเป็นวิทยากร ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน กับเทศบาลตำบลอ
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมประวัตศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยครูกศน.ตำบลและครูอาสาฯ เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมประวัตศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายหมวดเอกธารณา คชเสนี และว
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ วิชาการทำสมุนไพรบำบัด หลักสูตร 6 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลฝาละมี
วันที่ 16 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยนางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครู กศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ วิชาการทำสมุนไพรบำบัด หลักสูตร 6 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลฝาละมี
วันที่ 16 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯ และนางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครู กศน.ตำบลฝาละมี จัดกิจกรรมโครงการ 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำน้ำพริกปลาหยอง รุ่นที่ 5 กลุ่มเป้าหมาย กศน.ตำบลฝาละมี จำนวน 6 คน
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
วันที่ 20 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 60 คน โดยมีนักเร
20 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมอบรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอป่าพะยอม เข้าร่วมประชุมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>