[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ทำอาหารเพื่อสุขภาพ (การทำน้ำซุบผัก) โดยมีนางประพิง นางาม เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านโหนดหมู่ ม.9 ต.หารเทา
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ทำอาหารเพื่อสุขภาพ (การทำน้ำซุบผัก) โดยมีนางประพิง นางาม เป็นวิทยากร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเ
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ลงพื้นที่นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาการทำขนมไทย ณ ม.10 บ้านควนนกหว้า ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ ลงพื้นที่นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาการทำขนมไทย ณ ม.10 บ้านควนนกหว้า ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนลงพื้นที่นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ณ ม.9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ ลงพื้นที่นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาการเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ณ ม.9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนลงพื้นที่นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาน้ำพริกสมุนไพร ม.4 บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ ลงพื้นที่นิเทศกลุ่มอาชีพวิชาน้ำพริกสมุนไพร ม.4 บ้านห้วยเรือ ตำบลหารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวยุพิณ เนียมชุม พร้อมด้วยนางสอิ้งเกลี้ยงแก้ว และนางสาวสุวรรณา ด้วงทอง เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม(อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทำดอกกุหลาบจากใบเตย การ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวยุพิณ เนียมชุม พร้อมด้วยนางสอิ้งเกลี้ยงแก้ว และนางสาวสุวรรณา ด้วงทอง เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม(อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การทำดอกกุหลาบจากใบเตย การ
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพตมอบหมายให้น.ส.ยุพิณ เนียมชุมบรรณารักษ์และนางวาสนา รักจำรูญครูปวช.เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบน Smart Phone งานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ งานกาชาดและของดีเมืองลุงประจำปี
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพตมอบหมายให้น.ส.ยุพิณ เนียมชุมบรรณารักษ์และนางวาสนา รักจำรูญครูปวช.เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบน Smart Phone งานสมโภชน์พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ งานกาชาดและของดีเมืองลุงประจำปี
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ฯ ที่ตำบลอ่างทอง โดยมีนายอำเภอศรีนครินทร์เป็นประธาน
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ฯ ที่ตำบลอ่างทอง โดยมีนายอำเภอศรีนครินทร์เป็นประธาน
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ
วันที่ 21 มิ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการฝึกอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพโดยมีนางนัยนา สงเล็ก ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริม
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครูกสน.ตำบลและนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพิ่มเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561
วันที่ 22 มิ.ย.2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำการ กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครูกสน.ตำบลและนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพิ่มเริ่มฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมีนางสาวศรอนงค์ สงสม
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการศึกษาพื้นฐาน นิเทศงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 21 มิ.ย.2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำการ กศน.อำเภอ ศรีนครินทร มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานการศึกษาพื้นฐาน นิเทศงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง นำนักศึกษา ขั้นพื้นฐานบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันเก็บกวาดขยะบริเวณ วัดขัน หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 22 มิ.ย.2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำการ กศน.อำเภอ ศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง นำนักศึกษา ขั้นพื้นฐานบำเพ็ญประโยชน์ช่วยกันเก็บกวาดขยะบริเวณ วัดขัน หมู่ที่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำกล้วยกรอบแก้ว กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.12 บ้านลำในใต้ ตำบลบ้านนา
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์อ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เยี่ยมกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำกล้วยกรอบแก้ว กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.
22 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม. 6 บ้านตีนนา ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์อ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการทำเครื่องแกงตำมือ กลุ่มสนใจ หลักสูตร 15 ชั่วโมง ณ ศาลาอเนกประสงค์. ม.
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการ 1คนว่างงาน 1 อาชีพ วิชางการแปรรูปสับปะรด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคลองเรือ ต.หารเทา
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางดวงจิตร คงเนียม ครูอาสาฯ และนางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ต.หารเทา จัดกิจกรรมโครงการ 1คนว่างงาน 1 อาชีพ วิชางการแปรรูปสับปะรด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น วิชาการทำขันหมากอิสลาม ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ต.เกาะนางคำ
วันที่ 20 มิ.ย.2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจุฬารัตน์ บุญมี ครูอาสาฯ และนายสถาพร สังคะโน ครูกศน.ตำบลเกาะนางคำ จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น วิชาการทำขันหมากอิสลาม ณ กศน.ตำบลเกาะนางคำ ต.เกาะนางคำ อ.ปากพะยู
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หมู่ที่ 4 ตำบลปากพะยูน
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน พร้อมด้วยนางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครูกศน.ต.ปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหาย
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมไทย ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านทางทราย ม.1 ต.ดอนประดู่
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตร 30 ชั่วโมง วิชาการทำขนมไทย ณ บ้านหนังสือชุมชน บ้านทางทราย ม.1 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะย
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางบญญา ณ สุย ครูกศน.ต.ดอนทราย เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศา
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนเข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลฝาละมี
วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครูกศน.ต.ฝาละมี เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 4 รู้เท่าทันเทคโนโลยี และร่วมแก้ไขปัญหายาเ
21 / มิ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน
วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทา จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรไม่เกิน 30 ชั่วโมง วิชาการทำน้ำพริกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ณ บ้านห้วยเรือ ม.4 ตำบลหารเทา อ.ป

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/621 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>