[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\" โดยสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตย
วันที่ 6 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และก
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 3 หลักสูตรการเกษตร ณ บ้านกลางสวน ห้องประชุม 2 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 3 หลักสูตรการเกษตร ณ บ้านกลางสวน ห้องประชุม 2 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการท่องเที่ยว ณ บ้านกลางสวน ห้องประชุม 1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
วันที่ 8-10 มีนาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ รุ่นที่ 2 หลักสูตรการท่องเที่ยว ณ บ้านกลางสวน ห้องประชุม 1 ต.ลานข่อย อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\" โดยสร้างการรับรู้และปฏิบัติตามสัญญาประชาคม รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้รักประชาธิปไตยแ
วันที่ 6 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 7 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และกา
9 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" และกิจกรรมระบายสี ให้กับประชาชนและเด็กเยาวชนทั่วไปที่มาร่วมงาน \"ล้อมรั้วด้วยรัก\" ณ บ้านขามสายน้ำมีชีวิต หมู่ที่ 7 ตำบลลำสินธุ์
วันที่ 8 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน \"นั่งที่ไหน อ่านที่นั่น\" และกิจกรรมระบายสี ให้กับประชาชนและเด็กเยาวชนทั่วไปที่มาร่วมงาน
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ันที่ 5 เมษายน2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ครู กศน.ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา)เข้าร่วมจัดทำเวทีชาวบ้านโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ
ันที่ 5 เมษายน2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์ครู กศน.ตำบล(ศรช.บ้านสำนักวา)เข้าร่วมจัดทำเวทีชาวบ้านโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 5 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ ศาลาหมู่บ้านสวนโหนด ม.1 ต.ตะแพ
วันที่ 5 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 สร้างความตื่นรู้ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน ณ ศาลาหมู่บ้านสวนโหนด ม.1 ต.ตะแพ
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมประชุมกับ รพสต.บ้านสวนโหนด ปรึกษาหารือเรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ที่จะจัดในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ รพสต.บ้านสวนโหนด ม.9 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทองครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมประชุมกับ รพสต.บ้านสวนโหนด ปรึกษาหารือเรื่องกิจกรรมผู้สูงอายุ ที่จะจัดในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ รพสต.บ้านสวนโหนด ม.9 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ
เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ และ
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอย
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดคงหิต ตำบลลำสินธุ์
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครูประจำกลุ่ม ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เส
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และกา
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และกา
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน\"
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และก
5 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และก
วันที่ 4 เมษายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าร่วมจัดเวที การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 2 \"สร้างความตื่นรู้ ในสิทธิหน้าที่ และก
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน โดยประกอบด้วยกิจกรร
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ทศวรรษแห่งก
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมกิจกรรม โครงการ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน โดยมีกิจกรรมส่งเ
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดเตรียมกิจกรรม โครงการ “วันรักการอ่าน” ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน
3 / เม.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม paper
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร กศน. อำเภอศรีบรรพต ร่วมจัดกิจกรรมโครงการวันรักการอ่าน 2 เมษายน 2561 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ทศวรรษแห่งการอ่าน ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม paper

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/603 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>