[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

25 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสมสมัย เมืองแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางจันทร์จิรา ศิริยุวสมัย ครูกศน.ตำบลกงหรา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านอพป.ดีเด่น ระดับภาค ณ บ้านป่าไสออก ม.๖ ต.กงหรา
24 ก.ค.61 นางสมสมัย เมืองแก้ว รักษาการผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางจันทร์จิรา ศิริยุวสมัย ครูกศน.ตำบลกงหรา เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหมู่บ้านอพป.ดีเด่น ระดับภาค ณ บ้านป่าไสออก ม.๖ ต.กงหรา
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันจันทร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกับบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า และร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ฯ
วันที่18 ก.ค. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกับบุคลากรสำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า และร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ฯ และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ สำนักสงฆ์นาวง ต. บ้านนา อ. ศ
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน:กิจกรรมแข่งขันกีฬา นักศึกษา กศน.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการกศน.กงหรา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอกงหรา นำนักศึกษา กศน.อำเภอกงหราเข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กิจกรมแข่งขันกีฬานักศึกษา กศน. โดยมีนายสุเมธ กองเอียด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำ
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอกงหราพร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอกงหรา ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ณ กศน.อำเภอกงหรา
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน:กิจจกรรมแข่งขันกีฬา นักศึกษา กศน.
วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการกศน.กงหรา พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอกงหรา นำนักศึกษา กศน.อำเภอกงหราเข้าร่วมจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: กิจกรมแข่งขันกีฬานักศึกษา กศน. เพื่อให้นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง รู้จักออกกำลังกาย มีควา
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ \"ค่ายอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย\" ณ โรงแรมอารียาปาร์ค
วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการ \"ค่ายอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย\" ณ โรงแรมอารียาปาร์ค อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมีนางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริม ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา ระดับ ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ ณ กศน.ตำบลบ้านนา
วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริม ให้กับนักศึกษา กศน.ตำบลบ้านนา ระดับ ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ ณ กศน.ตำบลบ้านนา โดยมี อาจาย์ จรงค์ มากอินทร์. เป็นวิทยากรสอนเสริมในครั้งนี้
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริม ให้กับนักศึกษา กศน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ระดับ ม.ต้น วิชาภาษาไทย ณ กศน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน.401 และ ช.พัน.402
วันที่ 21 กรกฏาคม 2561 นางวลัยลักษณ์. ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริม ให้กับนักศึกษา กศน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ระดับ ม.ต้น วิชาภาษาไทย ณ
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรมการผลิตสื่อและใบงานอิเล็คทรอนิคส์ ของโรงเรียนบูรณะพัทศึกษา
วันที่21 ก.ค. 2561 เวลา09.00 น. นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมกิจกรรมการผลิตสื่อและใบงานอิเล็คทรอนิคส์ ของโรงเรียนบูรณะพัทศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอศรีนครินทร์ปรับปรุงพัฒนา กศน. อำเภอฯ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ ให้น่าอยู่ น่าเข้าใช้บริการ
วันที่ 21 ก.ค. 2561 (10.30 - 15.00 น.) นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย อ. สุดารัตน์ ทองชั้น และ อ. จุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ร่วมกับนักศึกษา ระดับ ม. ต้นและม. ปลาย ช่วยกันปรับปรุงพัฒนา กศน. อำเภอฯ ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ก
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริม ให้กับนักศึกษา กศน.ค่ายอภัยบริรักษ์
วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 นางวลัยลักษณ์. ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ออกนิเทศ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริม ให้กับนักศึกษา กศน.ค่ายอภัยบริร
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษในชีวิต ณ กศน.ค่ายอภัยบริรักษ์ ช.พัน.402
วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 นางวลัยลักษณ์. ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ออกนิเทศ การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการสอนเสริม ให้กับนักศึกษา กศน.ค่ายอภัยบริร
23 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ สอนเสริม เติมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
วันที่ 22 กรกฏาคม 2561 นางวลัยลักษณ์. ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ ออกนิเทศ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ สอนเสริม เติมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย โดยมี นางจรงค์ มากอินทร์ ค
20 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดเรื่องการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพ เพื่อรับการประเมิ
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดเรื่องการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมความรู้ด้านส
20 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการดำเนินการจัดเตรียมนิทรรศการ และการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน ตามแนวพระราชดำร
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางนันทนา ช่องพิทักษ์ บรรณารักษ์ปฎิบัติการ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมการดำเนินการจัดเตรียมนิทรรศการ และการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริ
20 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านได้ พับเป็น การแจกหนังสือ(ฟรี) และเหรียญโปรย
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมอ่านได้ พับเป็น การแจกหน
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรารับการนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางสาวทิวาวรรณ พิทักษ์จินดา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา พร้อมด้วยบุคลากร
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเ
19 / ก.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์, บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำขนมกะหรี่ปั๊บ โครงการ กศน.เพื่อประชาชน
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์, บุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การทำขนมกะหรี่ปั๊บ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/637 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>