[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

21 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนทุ่งยวน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล และ บ้านหนังสือชุมชนบ้านต้นธง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนทุ่งยวน หมู่ที่ 6 ตำบลชุมพล และ บ้านหนังสือชุมชนบ้านต้นธง หมู่ที่ 11 ตำบลชุมพล อำเภ
21 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ประสานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และโครงการต่างๆที่จัดให้กับชุมชนต้นแบบ หม
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ประสานผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตามแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และโครงการต่างๆท
20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๖๑
วันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑ นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจำเรียง เซ่งเข็ม บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษนำบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๖๑ ภาคเร
20 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ พร้อมด้วย จ.ส.อ.ภาสกร ด้วงจันทร์ ครูประจำกลุ่มทหาร ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กลุ่มทหารกองประจำการ ระดับ ประถม ม.ต้น และม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายอภัยบริรั
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ พร้อมด้วย จ.ส.อ.ภาสกร ด้วงจันทร์ ครูประจำกลุ่มทหาร ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กลุ่มทหารกองประจำการ ระดับ ประถม ม.ต้น และม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการ
19 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และวางแผนการดำเนินงานต่อไป
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ประชุม ติดตามผลการดำเนินงานบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ และวางแผนการดำเนินงานต่อไป
19 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ กับนางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ. กศน. อำเภอป่าพะยอม และนางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ณ พระอารามหลวงวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
วันที่17 พ.ย. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ กับนางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ. กศน. อำเภอป่าพะยอม และนางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมกิจกรรมทอดกฐินพระราชทานของสำนักงาน กศน. ณ พระอารามหลวงวัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
16 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป้าหมายนักศึกษาใหม่ จำนวน ๗๗ คน รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้ ณ กศน.อำเภอกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กศน.อำเภอกงหรา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาใหม่ จำนวน ๗๗ คน โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ณ กศน.อำเภอกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
16 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ พร้อมด้วย จ.ส.อ.อนุรักษ์ ชุมจินดา ครูประจำกลุ่มทหาร ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กลุ่มทหารกองประจำการ ระดับ ประถม ม.ต้น และม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ ช
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี มอบหมายให้ นางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ พร้อมด้วย จ.ส.อ.อนุรักษ์ ชุมจินดา ครูประจำกลุ่มทหาร ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. กลุ่มทหารกองประจำการ ระดับ ประถม ม.ต้น และม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษ
16 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานบุคลากรและ ครู กศน. ตำบล ทั้ง 4 คน ร่วมกิจกรรมกับที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ แสดงความยินดีกับนายอำเภอศรีนครินทร์คนเก่า และรับนายอำเภอศรีนครินทร์คนใหม่ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์
วันที่15 พ.ย. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้างานบุคลากรและ ครู กศน. ตำบล ทั้ง 4 คน ร่วมกิจกรรมกับที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์ แสดงความยินดีกับนายอำเภอศรีนครินทร์คนเก่า และรับนายอำเภอศรีนครินทร์คนใหม่ ณ ศาลาประชาคมที่ว่า
16 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี. ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลชุมพลระระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ บ้านนักศึกษา กศน. ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุ
วันที่ 15 พฤศจิกายน. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลชุมพลระระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ บ้านนักศึกษา กศน. ตำบลชุมพล อำเภ
15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลชุมพลระดับประถมศึกษา และระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพั
วันที่ 14 พฤศจิกายน2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลชุมพลระดับประถมศึกษา และระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลชุมพล อ
15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านโตน หมู่ที่ 6 ตำบลลำสินธุ์ และบ้านหนังสือชุมชนบ้านสวนหมาก หมู่ที่ 2 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 14 พฤศจิกายน. 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ หมุนเวียนสื่อหนังสือให้กับบ้านหนังสือชุมชนบ้านโตน หมู่ที่ 6 ตำบลลำสินธุ์ และบ้านหนังสือชุมชนบ้านสวนหมาก หมู่ที่ 2 ตำ
15 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลบ้านนา ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา ประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ตำบลบ้านนา ระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนคร
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอศรีบรรพต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2561 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพตพร้อมด้วยคณะครู กศน. อำเภอศรีบรรพต จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2561 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอศรีบรรพต
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย ครูผู้สอนคนพิการ ประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางอรอุมา สงสัย ครูผู้สอนคนพิการ ประเมินระดับความรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยากร จิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ หลักสูตรหลักประจำ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 13 พ.ย. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมวิทยากร จิตอาสา ทำดี ด้วยหัวใจ หลักสูตรหลักประจำ ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีนครินทร์
14 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ สอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ สอบวัดความรู้พื้นฐานนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรกศน.อำเภอกงหรา ร่วมอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานและชี้แจงนโยบาย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ประชุมประจำสัปดาห์ เพื่อติดตามงานและชี้แจงนโยบาย ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
12 / พ.ย. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระดับ ม.ต้น จำนวน 2 ราย และระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 ราย
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี มอบหมายให้นางพันธิพา สุขคุ้ม ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้) ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ระดับ ม.ต้น จำนวน 2 ราย และระดับ ม.ปลาย จำนวน 1 ราย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/641 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>