[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

20 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด ข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
20 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมดร่วมงานพิธีสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โครงการปลูกไม้ประดับเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างถนน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด พร้อมด้วยนายวิทยา ไชยโยธา นายประจำ เกตุนิ่ม และนางสาวสัจตรีญา อาดำ ครู กศน.ตำบล ร่วมงานพิธีสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิกุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โครงการปลูกไม้ประดับเพื่อปรับปร
20 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด ร่วมกับอำเภอตะโหมด จังหว้ดพัทลุง จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาเส้นทาง แม่ขรี-วัดตะโหมด
นที่ 18 ตุลาคม 2560 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร มอบหมาย ให้นายวิทยา ไชยโยธา นำนักศึกษา กศน.ตำบลแม่ขรีเข้าร่วมโครงการ จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ร่วมกับอำเภอตะโหมด จังหว้ดพัทลุง จัดกิจกรรมการปรับปรุงภูมิทัศน์ และพัฒนาเส้นทาง แม่ขรี -วัดตะโ
20 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
นที่ 19 ตุลาคม 2560 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางวันเพ็ญ เอียดปู ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวสำนักงาน
19 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
วันที่ 19 ตุลาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้นางอุไรวรรณ์ อินทองปาน ครูอาสาฯ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์และจดหมายข่าวสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
19 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมจัดเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมประชุมจัดเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
19 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง นำนักศึกษาปลูกดอกดาวเรือง
นางอรัญญา สวัสดีประเสริฐ ครู กศน.ตำบลลำปำ นำนักศึกษาร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง
19 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมจัดเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอป่าพะยอม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอป่าพะยอม ร่วมจัดเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9
19 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำภอเภอเมืองพัทลุง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2560
กศน.อำภอเภอเมืองพัทลุง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2560
19 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำภอเภอเมืองพัทลุง ร่วมประชุมครูแนะแนว
กศน.อำภอเภอเมืองพัทลุง ร่วมประชุมครูแนะแนว
12 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาคีเครือข่าย โครงการพระราชดำร
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ภาค
10 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วัที่ 10 ตุลาคม 2560เวลา13.30น นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน ประชุมบุคลากร ณห้องประชุม กศน.อำเภอควนขนุน เรื่อง ชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน
วัที่ 10 ตุลาคม 2560เวลา13.30น นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน ประชุมบุคลากร ณห้องประชุม กศน.อำเภอควนขนุน เรื่อง ชี้แจงแนวทางในการปฎิบัติงาน
3 / ต.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมประชุมประจำเดือน
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม สนง.กศน.จังหวัดพัทลุง โดยมีนายสมทบ กรดเต็ม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
27 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมประชุมโครงการเสนอผลงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 26 กันยายน 2560 บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมประชุมโครงการเสนอผลงานการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560และเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
27 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ
วันที่ 26 กันยายน 2560 บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมแสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการ ผอ.เลี่ยม โอนิกะและครูบุญเสริม เพชรทองด้วง ณ โรงแรมชัยคณาธานี อ.เมือง จ.พัทลุง
25 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 \"การบูรณาการการศึกษาจังหวัดพัทลุง\"
วันที่ 21 กันยายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาสู่หน่วยงานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 \"การบูรณาการการศึกษาจังหวัดพัทลุง\" ณ โรงแรมชัคณาธาน
21 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ ต้อนรับนักเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา มาเยี่ยมชมห้องสมุด โดยมีบรรณารักษ์ห้องสม
วันที่ 21 กันยายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.ศรีนครินทร์ ต้อนรับนักเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนา มาเยี่ยมชมห้องสมุด
19 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ร่วมพัฒนา สำนักงาน และร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง\"ถวายพ่อหลวง\"
วันที่ 18 กันยายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมบุคลากร และนักศึกษา กศน.ร่วมพัฒนา สำนักงาน และร่วมกันปลูกดอกดาวเรือง\"ถวายพ่อหลวง\"
19 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวพิไลพร คงแก้ว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ อบรมโครงการฝึกอบรมฯ
วันที่ 18 กันยายน 2560 นางสาวพิไลพร คงแก้ว ครูอาสาสมัครฯ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ อบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัด๙ื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมกาบบัว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพัทลุง
18 / ก.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนขนุน ดำเนินการสอบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560
วันที่ 16-17 กันยายน 2560 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอควนขนุน ดำเนินการสอบนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ สนามสอบ โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/560 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>