[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

24 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์กศน.ตำบล ศรช.บ้านสำนักวา เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.10บ้านหูหนาน ต.เขาย่า อ.ศรี
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวมณิชานันท์ สุขสวัสดิ์กศน.ตำบล ศรช.บ้านสำนักวา เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.10บ้านหูหนาน ต.เขาย่า อ.ศรี
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการร้อยลูกปัดมโนราห์ ณ ศาลาหมู่บ้านสวนโหนด ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาการร้อยลูกปัดมโนราห์ ณ ศาลาหมู่บ้านสวนโหนด ม.1 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการป้องกันยาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้านห้วยครก ม.4 ต.ตะแพน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการป้องกันยาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้านห้วยครก ม.4 ต.ตะแพน
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.6 บ้านเหรียงงาม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.6 บ้านเหรียงงาม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางมัทนียา สวัสดิวงค์ ตำแหน่ง ครู และนางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมกิจกรรม \"พบนายอำเภอ\" หน้าเสาธง ณ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางมัทนียา สวัสดิวงค์ ตำแหน่ง ครู และนางสอิ้ง เกลี้ยงแก้ว ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมกิจกรรม \"พบนายอำเภอ\" หน้าเสาธง ณ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดโพรงงู ตำบลเขาย่า โดยการหิ้วปิ่นโต และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตระกร้าหน
วันนี้นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ฯ พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ.วัดโพรงงู ตำบลเขาย่า โดยการหิ้วปิ่นโต และกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ตระกร้าหน
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษา 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำกล้วยไข่แก้ว ณ ศาลาหมู่บ้านท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษา 1 อำเภอ 1 อาชีพ วิชาการทำกล้วยไข่แก้ว ณ ศาลาหมู่บ้านท่ายูง ม.5 ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการป้องกันยาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้านวังยาว ม.3 ต.ตะแพน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน.ตำบลตะแพน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี และการป้องกันยาเสพติด ณ ศาลาหมู่บ้านวังยาว ม.3 ต.ตะแพน
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.5 บ้านด่าน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พั
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.5 บ้านด่าน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พั
23 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเมืองลุงเมืองนักอ่าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ “นั่งที่ไห
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ หมุนเวียนหนังสือไปยังภาคีเครือข่าย โครงการเมืองลุง
22 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ และนางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจก
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ และนางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
21 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต ประชุม คณะบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมวางแผนการดำเนินงานต่อไป
วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต ประชุม คณะบุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมวางแผนการดำเนินงานต่อไป
21 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต ร่วมบริจาครถจักยาน จำนวน 1คัน มอบให้กับ นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เพื่อส่งมอบต่อให้กับงานสมโภชพระพุทธฯ งานของดีเมืองลุงและงานกาชาดฯ ของจัง
วันนี้ 21 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร กศน.อำเภอศรีบรรพต ร่วมบริจาครถจักยาน จำนวน 1คัน มอบให้กับ นายประสิทธิ์พร สมุหเสนีโต นายอำเภอศรีบรรพต เพื่อส่งมอบต่อให้กับงานสมโภชพระพุทธฯ งานของดีเมืองลุงและงานกาชาดฯ ของจัง
21 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีบรรพต พร้อมด้วย บุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติ
18 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูนร่วมโครงการประชารัฐสามัคคี\"เราไม่ทิ้งกัน\" อำเภอปากพะยูน จิตอาสาประชารัฐ ร่วมกันช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการไร้ผู้ดูแล อำเภอปากพะยูน
วันที่ 18 พ.ค.2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากรร่วมโครงการประชารัฐสามัคคี\"เราไม่ทิ้งกัน\" อำเภอปากพะยูน จิตอาสาประชารัฐ ร่วมกันช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้พิการไร้ผู้ดูแล อำเภอปากพะ
18 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.และครูประจำกลุ่มทหาร ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบาย และมอบหมายงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางวลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย บุคลากร กศน.และครูประจำกลุ่มทหาร ประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงนโยบาย และมอบหมายงาน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอศรีนครินทร์
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 17 พ.ค.2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอปากพะยูนพร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธาน
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านโหนดหมู่ ม.9 บ้านโหนดหมู่ ตำบลหารเทา
วันที่ 15 พ.ค.2561 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อำเภอปากพะยูนและนางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน.ตำบลหารเทาเข้าร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการคัดเลือกหมู่บ้าน/ตำบลสนเทศชุมชนดีเด่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้
17 / พ.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ วัดถ้ำเขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้ นางสาวฐิตาภา ดำคงแสง ครู กศน.ตำบลเขาปู่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 4 การรู้เท่าทันเทคโนโลยี ณ วัดถ้ำเขาปู่ ม.1 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/609 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>