[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล เปิดกลุ่มสอนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วันที่ 26 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู ศรช.ตำบลชุมพล เปิดกลุ่มสอนโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างพื้นฐาน วิชาช่างเชื่อมโลหะ ณ กศน.ตำบลชุมพล
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการจิตอาสาการประดิษฐดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 26 มิ.ย.60 นายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานในพิธิเปิด โครงการจิตอาสาการประดิษฐดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านนาวง ตำบลบ้านนา โดยมี นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.ศรีนครินท
27 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
วันที่ 26 มิ.ย.60 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.ศรีนครินทร์ มอบหมาย นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ กศน.ตำบลอ่างทอง จ.พัทลุง โดยมี นางเสงี่ยม แท่นทอง เป็นวิทยากร
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
น.ส.เพ็ญประภา เพชรจันทร์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนขนุน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต้
เมื่อวันที่ 21-24 มิ.ย.2560 น.ส.เพ็ญประภา เพชรจันทร์ บรรณารักษ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนขนุน ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนและเจ้าหน้าที่งานการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปี 2560 รุ่นที่ 4 ภาคใต
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนขนุน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (สนุกคิด สนุกทำ กับค่ายวิทยาศาสตร์ กศน.) ณ ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 26-27 มิถุนายน 2560 กศน.อำเภอควนขนุน นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านวิชาการ (สนุกคิด สนุกทำ กับค่ายวิทยาศาสตร์ กศน.) ณ ศุนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ ครู กศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาช่างเสริมสวย
วันที่ 24 มิถุนายน 2560 นางฉัตรชาวดี นุ้ยจันทร์ ครู กศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ วิชาช่างเสริมสวย ณ บ้านเลขที่ 34 ์ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวกมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครู กศน.ตำบลมะกอกเหนือ นิเทศติดตามผล กิจกรรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาวกมลทิพย์ ศรีพัฒน์ช่วย ครู กศน.ตำบลมะกอกเหนือ นิเทศติดตามผล กิจกรรมหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบกลุ่มสนใจ การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านดอนศาลา ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาววรรณา เกื้อทอง หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง นางละอองดาว แก้วกลับ ครู กศน.ตำบลพนางตุง นางสาวปณิตา บุญเรืองขาว ครู ศูนย์การเรียนชุมชน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิชาคหกรรม การทำน้ำยาซักผ้า น้ำยา ปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาววรรณา เกื้อทอง หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง นางละอองดาว แก้วกลับ ครู กศน.ตำบลพนางตุง นางสาวปณิตา บุญเรืองขาว ครู ศูนย์การเรียนชุมชน จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ วิชาคหกรรม การทำน้ำยาซักผ้า น้ำยา ปรับผ้านุ
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวกาญจนา ขาวสังข์ ครูกศน.ตำบลนาขนาด นางสาวเพชราภรณ์ บุญเลิศ ครู ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเขาโพรกเพลง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การทำน้ำยา ซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางสาวกาญจนา ขาวสังข์ ครูกศน.ตำบลนาขนาด นางสาวเพชราภรณ์ บุญเลิศ ครู ศูนย์การเรียนชุมชนวัดเขาโพรกเพลง จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การทำน้ำยา ซักผ้า น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาล้างจาน ณ วัดเขาโพรกเพลง หมู่ที่9 ตำบลนาขยาด อำ
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสาฯ, นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์, นางสาวสุดชดา บัวไชย ครู
วันที่ 23 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นายเศรษฐา เศรษฐมาน ครูอาสาฯ, นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินท
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบรรณารักษ์ห้องสมุดป
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมอบรมตามโครงการส่งเสริมและพั
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนาเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจเที่ยวบ้านนาและงานย้อนรอยฉลองสะพานประวัติศาสตร์
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนาเข้าร่วมโครงการท่องเที่ยววิถีไทย สุขใจเที่ยวบ้านนาและงานย้อนรอยฉลองสะพานประวัติศาสตร์ ณ สะพานประ
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิชาการทำน้ำสมุนไพร ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.5
วันที่ 22 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิชาการทำน้ำสมุนไพร ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.5 ตำบลปากพะยูน อำเภอปากะยูน จ.พัทลุง
23 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสวนหมาก ตำบลลำสินธุ์
วันที่ 22 มิถุนายน 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านสวนหมาก ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จัง
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับชมรายการทางโทรทัศน์ ETV การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจฯ
วันที่ 22 มิ.ย.60 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากร รับชมรายการทางโทรทัศน์ ETV การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน รับชมรายการทางโทรทัศน์ ETV
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน นำบุคลากร รับชมรายการทางโทรทัศน์ ETV การชี้แจงแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายในสถานพินิจ
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จัทน์พระราชทาน
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน นำโดย นางสาวบุหงา ณ สุวรรณ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ ซึ่งได้เข้าร่วมอบรมโครงจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดพัทลุง สาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จัทน์พระราชทาน
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมอบรมโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการครู ครูอาสาฯ และครู กศน.ตำบล เข้าร่วมอบรมตามโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างปูกระเบื้อง
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้ กศน.ตำบลเกาะเต่า อ.ป่าพะยอม จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาชีพช่างพื้นฐาน ช่างปูกระเบื้อง
22 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน ร่วมจัดนิทรรศการ ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรธคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาด
นางทัศนีย์ รุดคงผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะบุคลากรร่วมโครงการจัดนิทรรศการ \'เมืองลุงเมืองนักอ่าน\'ในงานสมโภชพระพุทธนิรโรธคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศและงานกาชาด

กำลังแสดงหน้าที่ 1/544 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>