[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 

  

  

18 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เยี่ยมบ้านนักศึกษาในสัปดาห์วันครู กับนักศึกษา ม.ต้น จำนวน 5 ราย และนักศึกษา ม.ปลาย จำนวน 2 ราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครองที่เก
วันที่ 17 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เยี่ยมบ้านนักศึกษาในสัปดาห์วันครู กับนักศึกษา ม.ต้น จำนวน 5 ราย และนักศึกษา ม.ปลาย จำนวน 2 ราย เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่
18 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ทดสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย หมวดวิชาบังคับ ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัพัท
วันที่ 17 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุดารัตน์ ทองชั้น ครู กศน.ตำบลอ่างทอง ทดสอบเก็บคะแนนระหว่างภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย หมวดวิชาบังคับ ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภ
18 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ฯ และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และโครงการหิ้วปิ่นโตไปวัด พัฒนาคุณธร
วันนี้ 17 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอศรีนครินทร์ นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ เข้าร่วมโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อดูแลประชาชน ฯ และโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ และโครงการหิ้ว
18 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์, นางสาวสุชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และนางสาวจุฑารัตน์ ชูกาญจนะ ครู
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วย นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์, นางสาวสุชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการ และ
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายศิริพงศ์ บัวแดง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันต์ ครูอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมพิธีวันครู “ คุณธรรมนำครูไทย นำเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”พร้อมรับเกียรติบัตรครูอาสาสมัครดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมโรง
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศนงอำเภอปากพะยูน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
วันที่ 16 มกราคม 2562 นายศิริพงศ์ บัวแดง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณ สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานใน
17 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ เข้ารับเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม และนางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน. ตำบลลำสินธุ์ รับเกียรติบัตรครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 โดยมีนายอำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธาน ณ โรงเรีย
วันที่่ 16 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ เข้ารับเกียรติบัตร ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม และนางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน. ตำบลลำสินธุ์ รับเกียรติบัตรครูผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2562 โดยมีนายอำเภอศรีนคริน
16 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสมทบ กรดเต็ม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์เตรียมพร้อม รับ - ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอ ศรีนครินทร์ ในโอกาสเสด็จทร
วันที่ 16 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 06.30 น. - 09.00 น. นายสมทบ กรดเต็ม พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์เตรียมพร้อม รับ - ส่ง เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราช
16 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ้านนา กิจกรรมการประดิษฐ์
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสุมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์อัตราจ้าง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ตำบลบ
15 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นำนักศึกษาทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปรับภูมิทัศนื พัฒนา ห้องสมุดประชาชน \" เฉลิมราชกุมารี\" ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 14 มกราคม 2562 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ ครู กศน.อำเภอศรีนครินทร์ นำนักศึกษาทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการปรับภูมิทัศนื พัฒนา ห้องสมุดประชาชน \" เฉลิมราชกุมารี\" ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนคริน
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 12 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ กศน.อำเภอปากพะยูน ม.4 ต.ปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง โดยมีนายนิตย์ ศรีวุ่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานพิธี
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลตำบลปากพะยูน
วันที่ 11 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครู กศน. ตำบลปากพะยูน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ของเทศบาลตำบลปากพะยูน ณ โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน อ.ปากพะ
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 8 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน นำบุคลากรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญ กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ อ่างเก็บน้ำคลองป่าบอน ต.ทุ่งนารี อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ระหว่
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการจัดดอกไม้
วันที่ 6 ม.ค.62 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวธีริศรา ดีทองอ่อน ครู กศน. ตำบลฝาละมี เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) วิชาการจัดดอกไม้ ณ ศาลาประจำ
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มวิชาช่างไม้ ณ บ้านชุมชนต้นแบบตำบลหารเทา
วันที่ 4 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมาย นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันตฺ์ ครูอาสาฯและนาวจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน ตำบลหารเทา เปิดกลุ่มวิชาช่างไม้ ณ บ้านชุมชนต้นแบบตำบลหารเทา โดยมี นายธีระวุฒิ หมื่นห่อ นักพั
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน นิเทศกลุ่มวิชาจักรสาน ณ ม.4 บ้านห้วยเรือ
วันที่ 4 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้ นางพัชรศรัณย์ ปรมัตถมันตฺ์ ครูอาสาฯและนาวจรัสศรี เกื้อเส้ง ครูกศน ตำบลหารเทา นิเทศกลุ่มวิชาจักรสาน ณ ม.4 บ้านห้วยเรือ ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว)
วันที่ 3 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจุฬารัตน์ บุญมี ครูอาสาฯ นำบุคลากรจัดกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ(ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว) โดยมีนายสมยศ จิตเที่ยง ปลัดอำเภอหัว
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
วันที่ 3 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางสาวกิตติยา อ่อนเกตุพล ครู กศน. ตำบลปากพะยูน เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) โดยมี ผู้ช่วยผู้ใหญ่
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง)
วันที่ 3 มกราคม 2562 นายยะฝาด สันหมาน ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน.อำเภอปากพะยูน มอบหมายให้นางจรัสศรี เกื้อเส้ง ครู กศน. ตำบลหารเทา เปิดกลุ่มการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบพัฒนาอาชีพ(กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชั่วโมง) โดยมี นายธีระวุฒิ หมื่นหอ นักพ
14 / ม.ค. / 2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักศึกษา ทั้ง 4 ตำบล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่าน หาแนวทางการดำเนินงานที่ดีและเกิดผลสำเร็จกับกลุ่มเป้าหมาย หาข้อสรุ
วันที่ 8 ม.ค. 62 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผอ. กศน. อำเภอศรีนครินทร์ พร้อมด้วยบุคลากร ทุกคน ร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักศึกษา ทั้ง 4 ตำบล เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่าน หาแนวทางการดำเนินงานที่ดีและเกิดผลสำเร็จกับกลุ่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/653 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>