[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
<< กรกฏาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศ การดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น ปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอเขาชัยสน)
ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่นิเทศ การดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น ปีงบประมาณ 2561 (กศน.อำเภอเขาชัยสน)  เข้าชม :  [17]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
กิจกรรมเชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย เพื่อแสดงถึงความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 20 / มี.ค. / 2561  เข้าชม :  [9]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข. และ ครู ค. หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ประจำปีงบประมาณ 256113 / มี.ค. / 2561  เข้าชม :  [50]
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ OTOP ในงานวันสตรีสากล จังหวัดพัทลุง8 / มี.ค. / 2561  เข้าชม :  [38]22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางธิดารัตน์ อินแพง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โครงการสมุดเคลื  เข้าชม :  [4]

22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 21 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครู กศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียม ความพร้อมการเข้าสูสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เรื่อง การฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เรื่องอาชีพส่งเสริมราย ให้กับ
วันที่ 21 มีนาคม 2561ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครู กศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมโครงการเตรียม ความพร้อมการเข้าสูสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เรื่อง การฟื้นฟู สมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจให้แข็งแรง เรื่องอาชีพส่งเสริมราย ให้กับ  เข้าชม :  [3]

22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทรื์ร่วมเป็นเกียรติและตอบข้อซักถามกรรมการประเมินโครงการบ้านสวยเมืองสุข ม. 4 บ้านห้วยไทร ต. ชุมพล
วันที่21 มี.ค. 61 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทรื์พร้อมด้วย นางสาวสุดชดา บัวไชย ครูผู้สอนคนพิการร่วมเป็นเกียรติและตอบข้อซักถามกรรมการประเมินโครงการบ้านสวยเมืองสุข ม. 4 บ้านห้วยไทร ต. ชุมพล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอศรีนคริทร์  เข้าชม :  [3]

22 / มี.ค. / 2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเขาคราม ตำบลบ้านนา
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นางวลัยลักษณ์ ธาระมณี ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ครั้งที่ 2 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเขาคราม ตำบลบ้า  เข้าชม :  [3]

7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   เข้าชม :  [ 207 ]
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2   เข้าชม :  [ 208 ]
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ   เข้าชม :  [ 375 ]
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)   เข้าชม :  [ 582 ]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

 
 

 

   
        นายสมทบ  กรดเต็ม
    ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
            จังหวัดพัทลุง


 

 

สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ