[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
<< พฤษภาคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

รับการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน รับการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก  เข้าชม :  [14]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล12 / ส.ค. / 2560  เข้าชม :  [28]
วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและ ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 2560 12 / ส.ค. / 2560  เข้าชม :  [19]
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคม 256012 / ส.ค. / 2560  เข้าชม :  [16]23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมรับฟังการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมรับฟังการตรวจราชการติดตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิกา  เข้าชม :  [4]

23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรกศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครู ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ ห้องประชุมโรงเรียนพัทลุง โดยมี นายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัท  เข้าชม :  [5]

23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครู กศน.ตำบลบ้านนา นิเทศโครงการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วันที่ 22 สิงหาคม 2560 นางนารีรัตน์ ทับชุม ครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำอศรีนครินทร์ มอบหมายใหันางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา นิเทศโครงการจัดการศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม 1 วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ณ ศาลาหมู่บ้าน. ม. 1  เข้าชม :  [3]

23 / ส.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ การกดจุดรักษาสุขภาพ
วันที่ 22 ส.ค.2560 นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติผอ.กศน.อ.ปากพะยูนมอบหมายให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ การกดจุดรักษาสุขภาพ และนายชัยณรงค์ ทองมีชู ครูศรช.ตำบลปากพะยูน ร่วมเป็นวิทยากร ณ วัดหัวควน ม.11 ต.ดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน  เข้าชม :  [4]

16 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างพิมพ์แบบเรียนรายวิชาเลือกบังคับ ประจำปี2560 ภาคเรียน 1/2560
ประกาศราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะการจ้างพิมพ์แบบเรียนรายวิชาเลือกบังคับ ประจำปี2560 ภาคเรียน 1/2560   เข้าชม :  [ 38 ]
14 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถเคลื่อนที่ห้องสมุด
ประกาศรับสมัครตำแหน่งพนักงานขับรถเคลื่อนที่ห้องสมุด   เข้าชม :  [ 82 ]
26 / ม.ค. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป   เข้าชม :  [ 767 ]
25 / ม.ค. / 2560 : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (วิธีการสัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 (วิธีการสัมภาษณ์)   เข้าชม :  [ 771 ]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

 
 

 

 
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


      นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุง
สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ