[x] ปิดหน้าต่างนี้
louis vuitton handbags outlet
louis vuitton usa
louis vuitton factory outlet
louis vuitton cross body bag
louis vuitton clearance
authentic louis vuitton handbags
louis vuitton handbags outlet
cheap louis vuitton handbags
louis vuitton france
louis vuitton uk
louis vuitton uk outlet
louis vuitton bags replica
louis vuitton bags sale
louis vuitton outlet online clearance
louis vuitton shoulder bag
louis vuitton purses fake
louis vuitton bags outlet
louis vuitton bags on sale
louis vuitton damier neverfull
louis vuitton damier wallet
louis vuitton outlet
louis vuitton handbags on sale
louis vuitton outlet store location
cheap louis vuitton bags
louis vuitton store online
authentic louis vuitton purse
authentic louis vuitton bags outlet
replica louis vuitton handbags
louis vuitton replica
louis vuitton handbags for cheap
louis vuitton handbags saks
authentic louis vuitton outlet
louis vuitton bags for sale in uk
louis vuitton handbags replica
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
<< พฤศจิกายน 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
 

ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดพัทลุง
ประชุมหารือวางแผนการปฏิบัติงานการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงระดับจังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [29]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร 7 / ธ.ค. / 2560  เข้าชม :  [23]
พิธีเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพัทลุง 6 / ธ.ค. / 2560  เข้าชม :  [27]
กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปริมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 25606 / ธ.ค. / 2560  เข้าชม :  [18]15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำำเภอปากพะยูน สำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
วันที่ 15 ธ.ค.2560 นายยะฝาด สันหมาน ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศน.อ.ปากพะยูนมอบให้นางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ต.ดอนประดู่ สำรวจความต้องการการจัดกิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ณ ศาลาหมู่บ้านกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  เข้าชม :  [4]

15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวปณิตา บุญเรือง ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ ม.ต้น นายวิทยา ชูชาติ นายสิทธิพร รักนิ่ม
วันที่ 15 ธันวาคม 2560. ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางสาวปณิตา บุญเรือง ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ระดับ ม.ต้น นายวิทยา ชูชาติ นายสิทธิพร รักนิ่ม  เข้าชม :  [4]

15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายโสภณ เพชรมี นายศุภณัฐ เพชรวา และนางสาวปิยรัตน์ วงศ์บุญ บุคลากร กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมการจัดทำเวที กิจกรรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ณ วัดแหลมโตนด ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นายโสภณ เพชรมี นายศุภณัฐ เพชรวา และนางสาวปิยรัตน์ วงศ์บุญ บุคลากร กศน.อำเภอควนขนุน เข้าร่วมการจัดทำเวที กิจกรรมพัฒนาอาชีพและส่งเสริมรายได้ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนัง ณ วัดแหลมโตนด  เข้าชม :  [3]

15 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับม.ปลาย
วันที่15 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการกศน.อำเภอควนขนุน มอบหมายให้ นางอรอุมา เพชรน้อย ครูกศน.ตำบลพนมวังก์ จัดกิจกรรมการเรียน การสอน วิชาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับม.ปลาย  เข้าชม :  [3]

7 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   เข้าชม :  [ 63 ]
4 / ธ.ค. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2   เข้าชม :  [ 129 ]
28 / พ.ย. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ   เข้าชม :  [ 303 ]
14 / พ.ย. / 2560 : ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2560 (เว้นวันหยุดราชการ)   เข้าชม :  [ 451 ]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

 
 

 

   
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง
  

      นายสุรพล สงณรงค์

รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุง

 

สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ