[x] ปิดหน้าต่างนี้
  
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
<< ตุลาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานและนำคณะบุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานและนำคณะบุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559   เข้าชม :  [31]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 กศน.พัทลุง2 / ต.ค. / 2558  เข้าชม :  [34]
วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ตามการประกวดสำนักงานสะอาด2 / ต.ค. / 2558  เข้าชม :  [17]
วันที่ 29 กันยายน 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเป็นประธานการจัดประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานประจำปี 25592 / ต.ค. / 2558  เข้าชม :  [19]

13 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ ฯ กศน. อำเภอศรีบรรพต ให้บริการ นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
นางดัชณี ปิยะพงษ์ ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวยุพิณ เนียมชุม บรรณารักษ์ ฯ กศน. อำเภอศรีบรรพต ให้บริการ นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน   เข้าชม :  [66]

13 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหมรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล
วันที่ 12 ตุลาคม 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมโครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ ประจำปีงบประมาณ 2559 ซึ่งได้รับเกียตริเป็นกรรมการตัดสินการประกวดหมรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [7]

13 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2558
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้บุคลากร ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2558   เข้าชม :  [6]

12 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมแสดงความยินดีกับสวนสละลุงถัน
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขุนแสง นายกรวิทย์ เลื่อนจันทร์ ครูอาสาฯ และนางอไรวรรณ สังคะโน ครู กศน.ตำบลหนองธง ร่วมแสดงความยินดีกับสวนสละลุงถัน  เข้าชม :  [10]

24 / มิ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.จังหวัดพัทลุง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.จังหวัดพัทลุง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2558  เข้าชม :  [96]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

>>  ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 (ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี) 

          


 

 


 


 

 

 
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


      นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุง


สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 
ฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ