[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< พฤษภาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

กำหนดงานฌาปนกิจศพคุณแม่แย้ม ปานทอง
เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการครู ครู กศน.ตำบล และบุคลากร กศน. ทุกท่าน กำหนดงานฌาปนกิจศพ คุณแม่แย้ม ปานทอง ณ วัดควนแร่ หมู่ที่ 1 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง เริ่มงาน วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ฌาปนกิจศพ วันที่ 28 พฤษภาคม  เข้าชม :  [18]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายศึกษานิเทศก์ นิเทศ ติดตามการอบรมบุคลากร สังกัดสำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV22 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [39]
ขอเชิญบุคลากรร่วมพิธีรดน้ำศพ20 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [22]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ออกนิเทศเพื่อพัฒนาการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน19 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [24]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นเจ้าภาพร่วมกับสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมกาแฟยามเช้า กับเจ้าเมืองลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง19 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [23]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา18 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [28]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามผลการจัดกิจกรรมตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ณ กศน.อำเภอปากพะยูน18 / พ.ค. / 2558  เข้าชม :  [14]

29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษา ชมรม อาสายุวกาชาด กศน.ตำบลโคกสัก ร่วมปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ ณ กศน.ตำบลโคกสัก บางแก้ว พัทลุง
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 นายวรวุฒิ จริยภัครติกร ผอ.กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นักศึกษาชมรมอาสายุวกาชาด กศน.ตำบลโคกสัก ร่วมปรับภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ ณ กศน.ตำบลโคกสัก   เข้าชม :  [2]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหน้าวัด หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด
วันที่ 28 พ.ค.58 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด พร้อมด้วยนางสาวบุหงา ณ สุวรรณ บรรณารักษ์ นางอรัญญา อามีน ครู กศน.ตำบล รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านหน้าวัด หมู่ที่ 3 ตำบลตะโหมด  เข้าชม :  [3]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
วันที่ 28 พ.ค.58 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด พร้อมด้วยนายประจำ เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบล รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ จาก ศน.ธวัชชัย วรรณขาว ศึกษานิเทศน์ สำนักงาน กศน.พัทลุง ณ ศรช.ทต.เขาหัวช้าง  เข้าชม :  [3]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตะโหมด ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครัวต้นแบบ
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางสาวบุหงา ณ สุวรรณ บรรณารักษ์และนางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบลได้ติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านครัวต้นแบบ ณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ตำบลตะโหมด  เข้าชม :  [4]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง รับการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำ ปีงบประมาณ 2558 โดย ศน.ธวัชชัย วรรณขาว ศึกษานิเทศน์
วันที่ 28 พ.ค.58 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด พร้อมด้วยบุคลากร กศน. รับการนิเทศและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำ ปีงบประมาณ 2558 โดย ศน.ธวัชชัย วรรณขาว ศึกษานิเทศน์  เข้าชม :  [3]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เด็กเล็กก่อนวัยเรีย
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมส่ง  เข้าชม :  [9]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมระบายสีภาพ ค่านิยม คุณธรรม 12 ประการ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมระบายสีภาพ ค่านิยม คุณธรรม 12 ประการ ณ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีน  เข้าชม :  [7]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ 2
วันที่ 27 พ.ค. 2558 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด และบุคลากรเข้ารับการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ครั้งที่ 2  เข้าชม :  [5]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558
เมื่อวันที่ 27 พ.ค.58 นางพิมพ์ถวิล พงศจันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมดพร้อมด้วยบุคลากรและคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันประชุมกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558  เข้าชม :  [5]

28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง พา นักศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาการนวดแผนไทย ไปศึกษาดูงาน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อ.ตะโหมด มอบหมายให้ นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล พา นักศึกษา การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ตามโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน วิชาการนวดแผนไทย ไปศึกษาดูงาน งานมหกรรมแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 11   เข้าชม :  [5]

 

        Download แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ ETV 

                           "คลิก" 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง >>     [คู่มือการดำเนินงาน]    [แบบสำรวจ]    [แบบประเมิน]   
  


 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา

 

 
    นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 
ฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ


           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000 โทรศัพท 074-612403 โทรสาน 074-613401
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2