[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557 นายสุรสิทธิ์ สุดสาย รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงและบุคลากร กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2557 เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ  เข้าชม :  [8]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
การตรวจราชการเลขาธิการ กศน. ประจำปีงบประมาณ 255726 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [35]
ขอเชิญ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน \"ต้อนรับท่านเลขาธิการ กศน.\" 24 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [30]
เชิญชวนข้าราชการครูฯ เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูฯ23 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [13]
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในงานร้อยความรัก ถักทอใจ สายใยผูกพัน(เกษียณอายุราชการ 2557)23 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [29]
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมเขาวัดฯ16 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [23]
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมสภากาแฟจังหวัดพัทลุง15 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [24]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบก่อนนำส่ง
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสาวภริตพร พลนุ้ย ครูผู้สอนคนพิการ ตรวจสอบความถูกต้องของกระดาษคำตอบในรายวิชาต่างๆ  เข้าชม :  [4]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลนาท่อม
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสิตานัน อินนุรักษ์ ครู กศน.ตำบล ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ตำบลนาท่อม อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [4]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา ร่วมโครงการสรุปผลการดำนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสาวภริตพร พลนุ้ย ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมชัยคณาธาณี อ.เมือง จ.พัทลุง  เข้าชม :  [4]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสิตานัน อินนุรักษ์ ครู กศน.ตำบล ร่วมโครงการสรุปผลการดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสุงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมชัยคณาธาณี อ.เมือง จ.พัทลุง  เข้าชม :  [7]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ประชุมประจำเดือนบุคลากร กศน.อำเภอกงหรา
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา ประชุมประจำเดือนบุคลากร เพื่อรับทราบและวางแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558  เข้าชม :  [8]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา เยี่ยมบ้านนักศึกษาพิการหลังจากสอบเสร็จ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้น.สฝาหรีด่า ขำนุรักษ์ ครูผู้สอนคนพิการตำบลชะรัด เยี่ยมบ้านนักศึกษาพิการหลังจากสอบเสร็จ บ้านวังปริง ม. 2 ตำบลชะรัด คือน.ส. สุนันท์ นิลปักษา   เข้าชม :  [5]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา จัดกระบวนการเรียนรู้ผู้ไม่รู้หนังสือ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้น.สฝาหรีด่า ขำนุรักษ์ ครูผู้สอนคนพิการตำบลชะรัด จัดกระบวนการเรียนรู้ผู้ไม่รู้หนังสือให้กับนางส่าฝีหยะ นวลอม บ้านคลองฉลิม   เข้าชม :  [4]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ บ้านพูด
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสิตานัน อินนุรักษ์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวภริตพร พลนุ้ย ครูผู้สอนคนพิการ นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านพูด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [3]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านในควน
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสิตานัน อินนุรักษ์ ครู กศน.ตำบล และนางสาวภริตพร พลนุ้ย ครูผู้สอนคนพิการ นิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านในควน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [3]

1 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสิตานัน อินนุรักษ์ ครู กศน.ตำบลและนางสาวภริตพร พลนุ้ย ครูผู้สอนคนพิการ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2557 ณ กศน.อำเภอกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [5]

 


 
 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา การเมืองเกี่ยวกับการศึกษา

 

  
    นางวรรญา   ทิพย์ดนตรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


  
    นายสุรสิทธิ์  สุดสาย
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ


 

           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2