[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

ร่วมประชุมสัมนาแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานกศน.ประจำปี2558
ร่วมประชุมสัมนาแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงานกศน.ประจำปี2558  เข้าชม :  [15]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
\"ส่งเสริมการอ่าน เพื่ออนาคตลูกหลานคนเมืองลุง\"25 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [39]
ผอ.กศน.จังหวัดพัทลุง เยี่ยมสนามสอบ \\\\\\\"การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2558\\\\\\\" สถานศึกษาในสังกัด24 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [30]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการวันรักการอ่านฯ20 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [27]
ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดนอกโรงเรียน20 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [25]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)20 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [22]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง มอบหมายบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์19 / ก.พ. / 2558  เข้าชม :  [32]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินท์ ร่วมการประชุมประจำเดือนในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ตำบลลำสินธุ์
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธฺุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนกับหมู่่ที่ 4 ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จั  เข้าชม :  [4]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ผ่าน ETV ครั้งที่ 17,18
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ระดับ ม.ปลาย ผ่าน ETV ค  เข้าชม :  [5]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มขนมชมดาว ตำบลลำสินธุ์
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางพันธิพา สุขคุ้ม ครู กศน.ตำบลลำสินธุ์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มขนมชมดาว จากโครงการหนึ่งคน...หนึ  เข้าชม :  [4]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินทร์ เตรียมจัดนิทรรศการ แ
วันที่ 5 มีนาคม 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ และนางจิระวรรณ ชูแก้ว บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอศรีนครินท  เข้าชม :  [5]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา ร่วมรับรางวัลข้าราชการครูดีเด่น
เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๘ นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ ร่วมรับรางวัลข้าราชการครูดีเด่นด้านยาเสพติด ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร  เข้าชม :  [9]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ จัดกิจกรรมสอนเสริมให้กับนักศึกษากศน ตำบลบ้านา
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา จัดกิจกรรมสอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ระดับ ม.ต้น  เข้าชม :  [6]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์เปิดกลุ่มอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้นางมณฑา เอียดคง ครู กศน.ตำบลบ้านนา เปิดกลุ่มโครงการศูนย์ฝึกอาชึพชุม วิชาการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ม.12 บ้านลำในใต้ ต.บ้านนา  เข้าชม :  [5]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมรับโล่รางวัล
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอกศนอำเภอศรีนครินทร์เข้ารับโล่รางวัลระดับประเทศ วันที 4 มีนาคม 2558 ณ หอประชุมคุรุสภา กทม ซึ่งเป็นวันคล้ายสถาปนาสำนักงานกศน.  เข้าชม :  [6]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ.อ.กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน กศน.
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมงานวันสถาปนาสำนักงาน กศน. ณ. หอประชุมคุรุสภา   เข้าชม :  [7]

5 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประชุมบ้านหนังสืออัจฉริยะ
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ได้จัดประชุมผู้ดูแลบ้านหนังสืออัจฉริยะ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอป่าบอน   เข้าชม :  [5]        Download แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ ETV 

                           "คลิก" 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง >>     [คู่มือการดำเนินงาน]    [แบบสำรวจ]    [แบบประเมิน]   
  


 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา

 

 
    นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 

           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2