[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
 
 


 
 
<< พฤษภาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศตรวจเยี่ยมสนามสอบ การสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2559 ณ สนามสอบประจำศูนย์สอบกศน.จังหวัดพัทลุง   เข้าชม :  [27]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
การรับแบบทดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน25 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [19]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานการแถลงข่าวการจัดงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ และงานกาชาดประจำปีของดีเมืองลุง ประจำปี 2559 21 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [29]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมให้สัมภาษณ์การออกอากาศรายการทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) จังหวัดพัทลุง11 / เม.ย. / 2559  เข้าชม :  [32]

30 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางนารีรัตน์ ทับชุม และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดร่มเมือง หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นางนารีรัตน์ ทับชุม และบุคลากร กศน.อำเภอศรีนครินทร์เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดร่มเมือง หมู่ 3 ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหว  เข้าชม :  [7]

29 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง พัฒนา กศน.ตำบล และรับสมัครนักศึกษา
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอชัยสน มอบหมายให้ นางหนูชม สายแก้ว ครู กศน.ตำบลโคกม่วง และนักศึกษา ร่วมพัฒนา กศน.ตำบล และรับสมัครนักศึกษา ณ กศน.ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [5]

29 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ \" ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\" จังหวัดพัทลุง ประจำปี 2559 ครั้งที่ 19
วันที่ 29 เมษายน 2559 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอชัยสน มอบหมายให้ นางธันย์ชนก โภชนุกูล ครูชำนาญการพิเศษ นายสุภกิจ อ่อนประชู ครู กศน.ตำบลหานโพธิ์ นายวีระพล ทัพธนะ และนางสาวณัฐชยา เสมบาง ครูผู้สอนคนพิการ ร่วมกิจกรรม โครงการสร้างควา  เข้าชม :  [5]

29 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประชุมถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นางทัศนีย์ บางโรย ครู อาสาฯ เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุฯ ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลช กทม.  เข้าชม :  [7]

26 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ   เข้าชม :  [ 283 ]
22 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ   เข้าชม :  [ 163 ]
29 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน   เข้าชม :  [ 78 ]
9 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1   เข้าชม :  [ 266 ]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

 

  

 

 
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


      นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 


ฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ