[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
 
 


 
 
<< กุมภาพันธ์ 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29          
 

นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559  เข้าชม :  [26]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
นิเทศการดำเนินงาน กศน.อำเภอตะโหมดเพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และพัฒนาคุณภาพ กศน.27 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [30]
วันที่ 25 มค. 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายอาสายุวกาชาดมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการก้าวไกลสู่อาเซียน รุ่นที่ 3109/พท4725 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [37]
ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุง มอบหมายนางวิไลวรรณ ดาราพงศ์ รอง ผอ.สนง.กศน.จ.พัทลุงร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง \"หลักสูตรสัคคสาสมาธิ\"25 / ม.ค. / 2559  เข้าชม :  [25]

5 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดโครงการทักษะชีวิต ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 3
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอป่าพะยอม จัดโครงการทักษะชีวิต ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร รุ่นที่ 3 กลุ่มนักศึกษา กศน.ตำบลเกาะเต่า โดยนายวิรัตน์ สุขอ่อน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  เข้าชม :  [69]

5 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า หมูที่ 4 ตำบลคลองใหญ่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางสาวสัจตรีญา อาดำ ครูกศน.ตำบล นางวันเพ็ญ เอียดปู และนายอำนวย จันทร์หยก ครูผู้สอนคนพิการ จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโหล๊ะบ้า หมูที่ 4 ตำบลค  เข้าชม :  [82]

3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง ตำบลบ้านพร้าว
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นายวิรัตน์ สุขอ่อน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าพะยอม มอบหมายให้บุคลากร จัดกิจกรรมบรรณสัญจร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดสูง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม   เข้าชม :  [83]

3 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ศึกษาแหล่งเรียนรู้ การเลี้ยงกุ้งก้ามแดง
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นายวิทยา ไชยโยธา ครู กศน.ตำบล นำนักศึกษาศึกษาแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงกุ้งก้ามแด  เข้าชม :  [91]

26 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ   เข้าชม :  [ 158 ]
22 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ   เข้าชม :  [ 111 ]
29 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน   เข้าชม :  [ 43 ]
9 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1   เข้าชม :  [ 194 ]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

 

  
 

 


 

 

 
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


      นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 


ฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ