[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
 
 


 
 
<< กรกฏาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/2559   เข้าชม :  [5]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการออกเสียงประจำหน่วยออกเสียง ฯ 28 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [5]
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎราชกุมาร 28 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [5]
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานในพิธีปิดและพบปะให้โอวาทนักศึกษา กศน.อำเภอควนขนุน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน \\\\\\\"ค่ายยุวกาชาด กศน. เสริมสร้างคุณธรรม\\\\\\\" ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 25527 / ก.ค. / 2559  เข้าชม :  [45] 

28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยวาชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม
วันที่27 ก.ค.2559 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดค่ายเยวาชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยม 12 ประการ ของ กศน.อำเภอป่าพะยอม ณ ค่ายอภัยบริรักษ์ ช พัน 401 อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [6]

28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาอาชีพ (ต่อยอด) วิชา การแปรรูปและพัฒนาผลิคภัณฑ์จากกล้วย
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ครู และนายประจำ เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบล นิเทศติดตาม การจัดการศึกษาอาชีพ (ต่อยอด) วิชา การแปรรูปและพัฒนาผลิคภัณฑ์จากกล้วย  เข้าชม :  [9]

28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชาการทำเตาชีวมวล
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นางอรัญญา อามีน ครูกศน.ตำบล ตรวจเยี่ยมโครงการกิจกรรมเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม วิชาการทำเตาชีวมวล  เข้าชม :  [6]

28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ต้อนรับคณะครูจาก สปพท.เขต2
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด มอบหมายให้ นายประจำ เกตุนิ่ม ครูกศน.ตำบล ต้อนรับคณะครูจาก สปพท.เขต2 และร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยและการทำสบู่สมุนไพรผสมน้ำผึ้ง   เข้าชม :  [7]

26 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ   เข้าชม :  [ 437 ]
22 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ   เข้าชม :  [ 229 ]
29 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน   เข้าชม :  [ 121 ]
9 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1   เข้าชม :  [ 333 ]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

 
 

 

 
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


      นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ