[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มกราคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 

การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯปี2558
การรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายฯปี2558  เข้าชม :  [20]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานในการประชุมจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน 29 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [6]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานและบรรยายพิเศษ โครงการพัฒนาการอ่านของเด็กปฐมวัยโดยครัวเรือน28 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [25]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์27 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [16]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมกิจกรรมอุตสาหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ฯ27 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [15]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดปฏิบัติการคัดเลือกข้อสอบรายวิชาเลือก27 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [12]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่23 / ม.ค. / 2558  เข้าชม :  [26]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ปากพะยูนจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน
เมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ นายเลี่ยม โอนิกะ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูน มอบหมายให้นายยะฝาด สันหมาน ครู พร้อมด้วยบุคลากร กศน.อ.ปากพะยูนจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจค่านิยมหลัก 12 ประการ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จ.พัทลุง  เข้าชม :  [3]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 29 มกราคม 2558 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายสุภกิจ อ่อนประชู ครู กศน.ตำบลหานโพธิ์ จัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต 31001 ผ่านรายการสื่อโทรทัศน์ ETV ณ กศน.ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน   เข้าชม :  [3]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 29 มกราคม 2558 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นาง ศศิธร คงเคว็จ ครู กศน.ตำบลเขาชัยสน จัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต 31001 ผ่านรายการสื่อโทรทัศน์ ETV ณ กศน.ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จัง  เข้าชม :  [4]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 29 มกราคม 2558 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายกิตติวิทย์ ไชยสุรินทร์ ครู กศน.ตำบลจองถนน จัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม รหัสวิชา พต 31001 ผ่านรายการสื่อโทรทัศน์ ETV ณ กศน.ตำบลจองถนน  เข้าชม :  [1]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประชุมครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล
วันที่ 29 มกราคม 2558 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน ประชุมครูอาสาฯ ครู กศน.ตำบล เพื่อชี้แจงแบบประเมินพนักงานราชการ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเขาชัยสน  เข้าชม :  [2]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 28 มกราคม 2558 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายสุภกิจ อ่อนประชู ครู กศน.ตำบล และ นายวีระพล ทับธนะ ครู กศพ. นางสาวณัฐชยา เสมบาง ครู กศพ. จัดทำเวทีชาวบ้าน ม.11 ต.หานโพธิ์ ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.11 ต.หานโพธิ์ อ.เขาชัยสน จ.พัทล  เข้าชม :  [1]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศติดตามการดำเนินกิจกรรมของ กศน.ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเลี้ยงไก่ไข่ ณ บ้านควนขนุน ม.6 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง  เข้าชม :  [3]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ สุขสวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ จัดกระบวนการเรียนการสอน นายประสิทธิ์ หมั่นดี ระดับประถม และนายภูวนาท ชูเชิด ระดับ ม.ต้น  เข้าชม :  [2]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นางกฤษณา จินตาคม ศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง นิเทศการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอน ณ กศน.ตำบลเขาชัยสน  เข้าชม :  [3]

29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ น.ส.พัชรี เส็นบัตร ครูผู้สอนคนพิการเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินติดตาม นายวิโรจน์ เหตุทอง ซึ่งได้รับรางวัล ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม (ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ) โดยคณะกรรมการ สำนักง  เข้าชม :  [3]
        Download แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ ETV 

                           "คลิก" 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง >>     [คู่มือการดำเนินงาน]    [แบบสำรวจ]    [แบบประเมิน]   
  


 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา

 

 
    นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง

สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 

           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2