[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
 
 


 
 
<< กรกฏาคม 2559 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
 

นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  เข้าชม :  [22]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2559 30 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [13]
ขับขี่ปลอดภัย30 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [16]
ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง โดยมีวาระเสนอต่อที่ประชุม เรื่องการแก้ไขปัญหาและจัดการศึกษาให้แก่เด็กออกจากระบบโรงเรียนกลางคันจังหวัดพัทลุง 128 / มิ.ย. / 2559  เข้าชม :  [31] 

1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนขนุนพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง
วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอควนขนุนพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [4]

1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์
หลังจากเสร็จพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นำบุคลากร และกองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะประโยชน์   เข้าชม :  [5]

1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมพิธีสวนสนาม
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นำบุคลากร และกองลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภอป่าบอน เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือ  เข้าชม :  [6]

1 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายศุภณัฐ. เพชวา. นางละอองดาว. แก้วกลับ. นางสาวกมลทิพย์. ศรีพัฒน์ช่วย. นางนิชนิชา ชุมแคล้ว. นางจิตรติพา เกษรินทร์. นางอาทิตยา. อุ่นเสียม. ตำแหน่งครู กศน.ตำบล. เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. การออกเสียงประชามติ โดย. สป.ปชต. ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท
นายศุภณัฐ. เพชวา. นางละอองดาว. แก้วกลับ. นางสาวกมลทิพย์. ศรีพัฒน์ช่วย. นางนิชนิชา ชุมแคล้ว. นางจิตรติพา เกษรินทร์. นางอาทิตยา. อุ่นเสียม. ตำแหน่งครู กศน.ตำบล. เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์. การออกเสียงประชามติ โดย. สป.ปชต. ณ โรงแรมลำปำรีสอร์ท  เข้าชม :  [6]

26 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ   เข้าชม :  [ 368 ]
22 / ม.ค. / 2559 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนคนพิการ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบ   เข้าชม :  [ 208 ]
29 / ธ.ค. / 2558 : เครือข่ายจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน   เข้าชม :  [ 109 ]
9 / พ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ครั้งที่1   เข้าชม :  [ 310 ]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

 
 

 

 
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


      นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ