[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
<< ธันวาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
 

ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน
ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอปากพะยูน  เข้าชม :  [4]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
พิธีเปิดโครงการอบรมค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ใฝ่ใจค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 19 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [2]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 19 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [9]
ประชุมประจำเดือนธันวาคม 255718 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [14]
กศน.จังหวัดพัทลุง นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการกลุ่มเป้าหมายตามโครงการคืนความสุขให้เธอ..เยาวชน 18 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [17]
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษโครงการค่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ใจค่านิยม ของกศน.อำเภอศรีบรรพต18 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [14]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ติดตามในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี9 / ธ.ค. / 2557  เข้าชม :  [80]

19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ น.ส.ณัฎฐ์ฉัตร เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบลควนขนุน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 16-19 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมพาวิลเลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  เข้าชม :  [9]

19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้คระครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาครูผู้สอนคนพิการเกี่ยวกับวิธีการใช้แบบคัดกรองทางการศึกษา ระยะที่ 1 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมร้อยกาะรีสอร์ท  เข้าชม :  [7]

19 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จัดกระบวนการเรียนการสอน วิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ม.ปลาย
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ สุขสวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ พบนักศึกษา แทน น.ส.ณัฎฐ์ฉัตร เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบลควนขนุน จัดกระบวนการเรียนการสอน วิชา สุขศึกษา พลศึกษา ทช 31002 ม.ปลาย ณ กศน.ตำบลค  เข้าชม :  [5]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกสัก ให้นักศึกษารับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายวรวุฒิ จริยภัครติกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะ ครูผู้สอนคนพิการ พบนักศึกษา แทน นางอรัญญา สวัสดีประเสริฐ ครู กศน.ตำบลโคกสัก ให้นักศึกษา รับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอัง  เข้าชม :  [12]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ให้นักศึกษารับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ สุขสวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ พบนักศึกษา แทน น.ส.ณัฎฐ์ฉัตร เกตุนิ่ม ครู กศน.ตำบลควนขนุน ให้นักศึกษารับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ณ กศ  เข้าชม :  [8]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายสุภกิจ. อ่อนประชู ครู กศน.ตำบลหานโพธิ์ ร่วมกับนักศึกษารับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ณ กศน.ตำบลหานโพธิ์  เข้าชม :  [6]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง รับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
วันที่ 18 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายกิตติวิทย์ ไชยสุรินทร์ ครู กศน.ตำบลจองถนน ร่วมกับนักศึกษารับชมรายการโทรทัศน์ ETV วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ณ กศน.ตำบลจองถนน  เข้าชม :  [4]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จัดเวทีประชาคม กลุ่มอาชีพ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ มอบหมายให้นายนครินทร์ มากสวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ณ ศาลาประชุม หมู่ที่6 ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน แทน นางสาวณัฏฐ์ฉัตร เกตุนิ่ม ครู กศน ตำบลควนข  เข้าชม :  [4]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง งานการศึกษาพิเศษ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาตนพิการ
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ.กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายธีรยุทธ์ สุขสวัสดิ์ ครูผู้คนพิการ จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ นายประสิทธิ์ หมั่นดี ระดับประถม บ้านเลขที่ 97 ม.6 ต.เขาชัยสน  เข้าชม :  [7]

18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ นายนครินทร์ มากสวัสดิ์ ครูผู้สอนคนพิการ จัดกระบวนการเรียนการสอน การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย แทนนางสาวณัฎฐ์ฉัตร เกตุนิ่ม ครู กศน ตำบลควนขนุน ณ กศน ตำบลคว  เข้าชม :  [7]
  


 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา

 

 
    นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง

สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 

           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2