[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

เฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  เข้าชม :  [36]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
วันที่ 29 ตุลาคม 2557 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้ารายงานตัวการปฏิบัติราชการกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง (นายวินัย บัวประดิษฐ์) 29 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [40]
ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง28 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [39]
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่16 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [58]
เปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน15 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [52]
ลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [38]
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/255815 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [29]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอตะโหมด จ.พัทลุง ปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั่นพื้นฐาน
นางพิมพ์ถวิล พงศ์จันทรเสถียร ผอ.กศน.อำเภอตะโหมด ได้มอบหมายให้นางวิยะดา หนูคง ครู กศน.ตำบล ปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั่นพื้นฐานพ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  เข้าชม :  [3]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศ กศน. ตำบลสมหวัง
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศ กศน. ตำบลสมหวัง พร้อมกับเขียนบันทึกการตรวจเยี่ยม กศน. ตำบลโดยการให้กำลังใจแก่ครู กศน.ตำบลและครูผู้สอนคนพิการในการปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ   เข้าชม :  [6]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศ กศน. ตำบลสมหวัง
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศ กศน. ตำบลสมหวัง โดยการแนะนำเพิ่มเติมมุมอาเซียนในกศน.ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ   เข้าชม :  [3]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศ กศน. ตำบลสมหวัง
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธ์ ผอ.กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นิเทศ กศน. ตำบลสมหวัง โดยการแนะนำและให้คำปรึกษาเรื่องการจัดตั้งมุมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยในกศน.ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [4]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ
วันที่ 30 ตุลาคม 2557 นายชาติชาย เทพรักษ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [13]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา นิเทศศูนย์อาเซียศึกษา กศน.ตำบลสมหวัง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษลงพื้นที่นิเทศศูนย์อาเซียศึกษา กศน.ตำบลสมหวัง กศน.ตำบลสมหวังโดยมีนางอรุณประไพ ชายเกตุ ครูกศน.ตำบลสมหวังและนางสาวฉันทนาปราบกรี คร  เข้าชม :  [4]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมพัฒนา สนง.(กิจกรรม5ส)
วันนี้ (31 ตุลาคม 2557)กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมพัฒนา สนง.(กิจกรรม5ส)ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน  เข้าชม :  [5]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ครูผู้สอนคนพิการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ให้นักศึกษาคนพิการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
นายวรวุฒิ จริยภัครติกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะ ครูผู้สอนคนพิการ ปฏิบัติงานพื้นที่ ตำบลโคกสัก ให้นักศึกษาคนพิการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557  เข้าชม :  [3]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา นิเทศกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางสมสมัย เมืองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษลงพื้นที่นิเทศ กลุ่มเป้าหมายพิเศษโดยมี นางสาวฉันทนาปราบกรี ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลสมหวังให้การต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมต่า  เข้าชม :  [4]

31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557
นายวรวุฒิ จริยภัครติกร ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางอรัญญา สวัสดีประเสริฐ ครู กศน.ตำบลโคกสัก และนายปฐมพงศ์ พรหมสังคหะ ครูผู้สอนคนพิการ รับสมัครนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2557  เข้าชม :  [5]
  


 
 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา การเมืองเกี่ยวกับการศึกษา

 

 
    นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง

สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 

           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2