[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มีนาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ ห้องประชุม 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [17]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
เมื่อวันที่ 19-20 มีนาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ร่วมตรวจราชการกับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ23 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [26]
นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อถวายสักการะในงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 255823 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [17]
ยินดีต้อนรับนายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ20 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [40]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและผ้าผูกคอ ตามโครงการค่ายยุวกาชาดนอกโรงเรียน18 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [21]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\"18 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [16]
นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดโครงการค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ10 / มี.ค. / 2558  เข้าชม :  [58]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลกงหราเข้าร่วมโครงการผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามเย็น บ้านโคกไทร หมู่ที่ 1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอปากพะยูน รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กสน.อำเภอกงหรา พร้อมด้วยบุคลากรร่วมโครงการผู้ว่าเยี่ยมบ้านยามเย็น บ้านโคกไทร หมู่ที่ 1 ต.คลองเฉลิม อ.กงหรา จ.พัทลุง  เข้าชม :  [0]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านนาแนะนำหนังสือใหม่
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ กศน.ตำบลบ้านา อำเภอศรีนครินทร์ จัดแนะนำหนังสือใหม่เพื่อให้เป็นที่น่าอ่านแก่ผู้มาใช้บริการ ณ กศน. ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง   เข้าชม :  [2]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดนาวง
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ ครูกศน.ตำบลบ้านนานำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร วัดนาวง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [3]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลอ่างทองจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ กศน.ตำบลอ่างทองจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ กศน.ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [1]

27 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านนา
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 นาบเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้นายนิพนธ์ มุคคะตา ครูชำนาญการร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลบ้านนา ณสนามโรงเรียนบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [2]

26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ นางสาวนันทนา เมฆประสิทธิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 11 ต.บ้านนา อ.ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [4]

26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลลำสินธุ์จัดกิจกรรมมุมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ
นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์ มอบหมายให้ครูกศน.ตำบลลำสินธุ์จัดกิจกรรมมุมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ กศน.ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [5]

26 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอศรีนครินทร์ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 นางเบจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผอ.กศน.อำเภอศรีนครินทร์มอบหมายให้บุคลากรกศน.อำเภอศรีนครินทร์ติดตามตรวจเยี่ยมบ้านหนังสืออัจฉริยะ หมู่ที่ 11ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [4]

25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จัดโครงการเพื่อผู้เรียนพิการ
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ ครูผู้สอนคนพิการ จัดโครงการครอบครัวสุขสันต์ สร้างสัมพันธ์ สร้างอาชีพ   เข้าชม :  [7]

25 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวลัดดา ลือชา ครู พิการ ร่วมในพิธีมอบวุฒิบัตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอป่าบอน   เข้าชม :  [8]        Download แบบนิเทศการจัดกระบวนการเรียนรู้ ETV 

                           "คลิก" 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง >>     [คู่มือการดำเนินงาน]    [แบบสำรวจ]    [แบบประเมิน]   
  


 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา

 

 
    นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุงสติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 

           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2