[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
<< สิงหาคม 2558 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
 

วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day)
วันที่ 4 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ ร่วมกับบรรณรักษ์และบุคลากร กศน.อำเภอป่าบอน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน (Big Reading Day)   เข้าชม :  [9]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 3 อันดับ]
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมการรับการติดงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [7]
วันที่ 3 สิงหาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการรับการติดงานของปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 4 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [8]
วันที่ 30 กรกฎาคม 2558 นายสมทบ กรดเต็ม ผอ.สำนักงาน กศน.จ.พัทลุง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ \\\"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด\\\" 3 / ส.ค. / 2558  เข้าชม :  [16]

5 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ปากพะยูนเปิดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้สูงอายุ วิชาการฝึกทักษะอาชีพอย่างง่าย สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูนและนางสาวขวัญเรือน ทองเจือ ครูกศน.ตำบลดอนประดู่ เปิดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้สูงอายุ วิชาการฝึกทักษะอาชีพอย่างง่าย สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง ณ วัดหัวควน   เข้าชม :  [3]

5 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อ.ปากพะยูนเปิดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้สูงอายุ หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวรพีพรรณ ลิมปิติ ผอ.กศน.อ.ปากพะยูนและนางบุญญา ณ สุย ครูกศน.ตำบลดอนทราย เปิดโครงการการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษผู้สูงอายุ หลักสูตรการปลูกผักปลอดสารพิษ สำหรับผู้สูงอายุ หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง ณ ศาลาหมู่บ้าน ม.๕ ตำบล  เข้าชม :  [2]

5 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการอำเภอป่าบอน   เข้าชม :  [6]

5 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอป่าบอน
นางทัศนีย์ รุดคง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   เข้าชม :  [5]

24 / มิ.ย. / 2558 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.จังหวัดพัทลุง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2558
ประกาศราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.จังหวัดพัทลุง หนังสือเรียนรายวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2558  เข้าชม :  [40]

 
E-office ระบบงานสารบรรณอิเลคทรอนิกส์


 

           

 


 


 

 

 
      นายสมทบ  กรดเต็ม
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


      นางวิไลวรรณ ดาราพงศ์
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
           จังหวัดพัทลุง
สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ

 
ฐานข้อมูลกศน.ตำบลและศูนย์การเรียนฯ