[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
กศน.นครราชสีมา
 
<< ตุลาคม 2557 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
 

นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
นางวรรญา ทิพย์ดนตรี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง มอบหมายให้บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ เสริมสร้างความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ณ วัดหูแร่ ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จัหวัดพัทลุง  เข้าชม :  [47]
[เรื่องเด่นที่ผ่านมา 5 อันดับ]
เปิดรับสมัครนักศึกษาขั้นพื้นฐาน15 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [35]
ลงนามถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 15 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [33]
ประชุมผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 1/255815 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [21]
ให้ กศน.ตำบลทุกตำบล ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลการสำรวจความพร้อม กศน.ตำบล ให้ดำเนินกรอกข้อมูล เว็บไซต์ http://203.147.62.101/ sub_district_survey/index.php7 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [58]
ร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 25571 / ต.ค. / 2557  เข้าชม :  [42]
การตรวจราชการเลขาธิการ กศน. ประจำปีงบประมาณ 255726 / ก.ย. / 2557  เข้าชม :  [72]

25 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลสมหวัง บริการหนังสือและให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ครูผู้สอนคนพิการ กศน.ตำบลสมหวัง บริการหนังสือและให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน กับผู้รับบริการ นางอัมพรทิพย์ เกษมศรี เลขานายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง ณ.ศูนย์อาเซียนศึกษา กศน.ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง   เข้าชม :  [4]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ร่วมงาน สุขภาพดี วีถีตนเขาชัยสน ณ อบต.เขาชัยสน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอเขาชัยสน เข้าร่วมงาน สุขภาพดี วีถีตนเขาชัยสน ณ อบต.เขาชัยสน  เข้าชม :  [4]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประเมินแฟ้มประสบการณ์ นศ.เทียบระดับ
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 กศน.อำเภอเขาชัยสน ประเมินแฟ้มประสบการณ์ นศ.เทียบระดับ ณ กศน.อำเภอเขาชัยสน  เข้าชม :  [5]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง วางแผนการลงทะเบียนเรียน ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ)
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน มอบหมายให้นางธันย์ชนก โภชนุกูล ครูชำนาญการ ประชุมครูผู้สอนคนพิการ เพื่อวางแผนการลงทะเบียนเรียน ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ (คนพิการ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องปร  เข้าชม :  [4]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ประชุมชี้แจงวางแผน นโยบาย สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับบุคลากร กศน.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2557 นายพัชรพงษ์ บุญเลิศ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเขาชัยสน ประชุมชี้แจงวางแผน นโยบาย สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับบุคลากร กศน. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการ กศน.อำเภอเขาชัยสน  เข้าชม :  [4]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ก็รักย้ายก็คิดถึง สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ก็รักย้ายก็คิดถึง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ โรงแรมชัยคณาธานี   เข้าชม :  [15]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิทยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอกงหรา เข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557 สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง ณ. โรงแรมชัยคณาธานี  เข้าชม :  [6]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางเกศสุดา ขาวล้วน ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน. ตำบลตะแพน และนักศึกษา กศน.ตำบลตะแพน จัดทำต้นกฐิน สามัคคี เพื่อนำไปทำบุญ ณ. วัดสวนโหนด ในวัน เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557
นางเกศสุดา ขาวล้วน ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่ง ผอ. กศน. อำเภอศรีบรรพต มอบหมายให้นางสาวสุวรรณา ด้วงทอง ครู กศน. ตำบลตะแพน และนักศึกษา กศน.ตำบลตะแพน จัดทำต้นกฐิน สามัคคี เพื่อนำไปทำบุญ ณ. วัดสวนโหนด ในวัน เสาร์ที่ 25 ตุลาคม 2557   เข้าชม :  [8]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอกงหรา ให้คำแนะนำ คณะศึกษาดูงานประกัน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 นางเบญจมาภรณ์ สุพิยพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกงหรา มอบหมายให้นางนันทิยา อภิบาลศักดิ์ ครูชำนาญการ ให้คำแนะนำเรื่องประเมินหลักสูตร แก่คณะศึกษาดูงานประกัน กศน.อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี   เข้าชม :  [9]

24 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปากพะยูน ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครประจำปี ๒๕๕๗
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 นายเลี่ยม โอนิกะ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครประจำปี ๒๕๕๗ ณ วัดควนปิยราม (บ้านโพธิ์) ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  เข้าชม :  [8]
  


 
 
รวมหนังสือราชการจาก สำนักงาน กศน. ข่าวการศึกษา การเมืองเกี่ยวกับการศึกษา

 

  
    นางวรรญา   ทิพย์ดนตรี
  ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


  
    นายสุรสิทธิ์  สุดสาย
รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
         จังหวัดพัทลุง


สติ๊กเกอร์ป้ายสินค้าศูนย์ฝึกฯ


 

           


 

 
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง 
 เลขที่ 555 ถ.ราเมศวร์  อ.เมือง จังหวัดพัทลุง 93000
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05  Update by   _SCRIPT2